Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 06 tháng đầu năm 2016 theo giá so sánh 2010 ước đạt 397,4 nghìn tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lĩnh vực nông nghiệp ước đạt 297,2 nghìn tỷ đồng, giảm 0,7%; Lâm nghiệp đạt 13,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8%; Thủy sản đạt 86,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3%.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đối với ngành trồng trọt: Diện tích gieo cấy lúa đông xuân cả nước năm nay ước tính đạt 3.081,5 nghìn ha, giảm 31,3 nghìn ha so với vụ đông xuân năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.154,9 nghìn ha, giảm 7,4 nghìn ha; các địa phương phía Nam đạt 1.926,6 nghìn ha, giảm 23,9 nghìn ha. Theo báo cáo sơ bộ, năng suất lúa đông xuân cả nước năm nay ước tính đạt 62,9 tạ/ha, giảm 3,6 tạ/ha so với vụ đông xuân năm 2015; sản lượng đạt 19,4 triệu tấn, giảm 1,3 triệu tấn. Sản xuất lúa vụ đông xuân năm nay giảm so với vụ đông xuân trước cả về diện tích, năng suất và sản lượng chủ yếu do ảnh hưởng của thời tiết rét buốt, băng giá tại các tỉnh phía Bắc và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Do ảnh hưởng của thời tiết không thuận nên diện tích hầu hết cây hàng năm khác đạt thấp. Tính đến giữa tháng 06, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 711,8 nghìn ha ngô, bằng 92,4% cùng kỳ năm trước; 88,9 nghìn ha khoai lang, bằng 94,1%; 43,9 nghìn ha đậu tương, bằng 76,2%; 157,2 nghìn ha lạc, bằng 100,7%; 673 nghìn ha rau đậu, bằng 102,5%.

Bên cạnh đó, sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước do diện tích cho sản phẩm tăng: Sản lượng chè đạt 454,7 nghìn tấn, tăng 0,4% (diện tích tăng 0,6%); cao su đạt 320,3 nghìn tấn, tăng 1,7% (diện tích tăng 0,8%); hồ tiêu đạt 153,2 nghìn tấn, tăng 5,6% (diện tích tăng 17,9%). Riêng sản lượng điều ước tính đạt 303,5 nghìn tấn, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước do diện tích giảm 1,4% và bị ảnh hưởng của khô hạn và sâu bệnh.

Chăn nuôi trong 06 tháng đầu năm gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại tại các tỉnh phía Bắc, hạn hán ở Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Đàn trâu cả nước ước tính đến tháng 06 có 2,52 triệu con, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò có 5,34 triệu con, tăng 1,6%, trong đó đàn bò sữa có 279 nghìn con, tăng 10%; đàn lợn có 28,3 triệu con, tăng 3,9%; đàn gia cầm có 341,5 triệu con, tăng 4,3%.

Về lâm nghiệp, trong 06 tháng đầu năm 2016, diện tích rừng trồng mới tập trung ước tính đạt 86,9 nghìn ha, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 351 nghìn ha, giảm 2,5%; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ đạt 4.710 nghìn ha, giảm 2%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 110 triệu cây, giảm 0,9%; diện tích rừng khoanh nuôi tái sinh đạt 605 nghìn ha, tương đương cùng kỳ năm 2015.

Khai thác lâm sản tại các địa phương tăng khá. Sản lượng gỗ khai thác 06 tháng đầu năm đạt 3.844 nghìn m3, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là gỗ rừng trồng, chiếm 99,6%; sản lượng củi khai thác đạt 15 triệu ste, tăng 0,7%. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác tăng cao: Tuyên Quang đạt 351 nghìn m3, tăng 86,7%; Thanh Hóa đạt 213 nghìn m3, tăng 19,3%; Thừa Thiên - Huế đạt 190 nghìn m3, tăng 27,6%; Quảng Trị đạt 146 nghìn m3, tăng 20%. Sản lượng gỗ khai thác tăng chủ yếu do chất lượng gỗ tốt, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

Trong 06 tháng đầu năm, cả nước có 2.599 ha rừng bị thiệt hại, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1955 ha, gấp 3,5 lần; diện tích rừng bị chặt phá là 644 ha, gấp 2,2 lần.

Khu vực nông, lâm, thủy sản giảm tăng trưởng sau nhiều năm là điểm tựa cho tăng trưởng

Sản lượng thủy sản 06 tháng đầu năm ước tính đạt 3.131,3 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 2.309,4 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 306 nghìn tấn, giảm 2,5%. Nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường nước và hạn mặn, nhất là tại vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích nuôi trồng thủy sản 06 tháng ước tính đạt 893 nghìn ha, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích nuôi cá đạt 256,2 nghìn ha, giảm 2,2%; diện tích nuôi tôm đạt 518,2 nghìn ha, giảm 3,5%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 6 tháng ước tính đạt 1.586,4 nghìn tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1191,4 nghìn tấn, tăng 1,1%; tôm đạt 226,6 nghìn tấn, giảm 4%.

Thời tiết những tháng đầu năm tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác hải sản. Các địa phương có chính sách hỗ trợ ngư dân về dầu và vay vốn đóng mới tàu công suất lớn chuyên đánh bắt xa bờ đã khuyến khích bà con ngư dân tích cực ra khơi bám biển. Sản lượng khai thác thủy sản 06 tháng đầu năm ước tính đạt 1.544,9 nghìn tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1.118 nghìn tấn, tăng 3,3%; tôm đạt 79,4 nghìn tấn, tăng 1,8%. Khai thác biển ước tính đạt 1.459,5 nghìn tấn, tăng 3,4%, trong đó sản lượng cá ngừ đại dương đạt 13 nghìn tấn, tương đương cùng kỳ năm 2015.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 04 tại một số địa phương thuộc vùng biển Bắc Trung Bộ (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế) xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ đã ảnh hưởng tới tâm lý người tiêu dùng, hải sản khai thác khó tiêu thụ, nhiều ngư dân phải dừng đánh bắt ở vùng biển ven bờ, sản lượng thủy sản khai thác ở các tỉnh trên giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015.