Xuất khẩu vẫn “nặng” về hàng công nghiệp nặng và khoáng sản

Theo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017 của Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 3 ước tính đạt 16,30 tỷ USD, tăng 24,4% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 4,59 tỷ USD, tăng 27,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 11,71 tỷ USD, tăng 23,1%.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng mạnh so với tháng trước: Hạt điều tăng 90,9% (lượng tăng 85,5%); hạt tiêu tăng 79,8% (lượng tăng 97,7%); dệt may tăng 51,4%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 47,5%; thủy sản tăng 33,8%; rau quả tăng 33,6%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Ba tăng 8%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 9,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 7,4%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng tăng khá: Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 40,4%; giày dép tăng 14,5%; hàng dệt may tăng 13,4%.

Tính chung quý I năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 43,7 tỷ USD, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 12,3 tỷ USD, tăng 12,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 31,4 tỷ USD, tăng 13%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của nước ta hiện nay vẫn thuộc về khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, chiếm 97,3% kim ngạch hàng điện tử, máy tính và linh kiện; chiếm 91,9% kim ngạch máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; chiếm 60,1% kim ngạch hàng dệt may.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu quý I năm nay thay đổi không nhiều so với cùng kỳ năm trước: Nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 20,5 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 46,9% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu (giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2016), trong đó điện thoại và linh kiện đạt 7,4 tỷ USD, giảm 10,7% và chiếm 16,9%. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp đạt gần 17 tỷ USD, tăng 14,2% và chiếm 38,8% (tăng 0,5 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt gần 4,8 tỷ USD, tăng 11,8% và chiếm 10,9% (giảm 0,1 điểm phần trăm). Hàng thủy sản đạt 1,5 tỷ USD, tăng 6% và chiếm 3,4% (giảm 0,2 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 3 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 8,7 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó hàng dệt may tăng 10,7%; giày dép tăng 12,5%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 13%.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu thực hiện tháng 3 năm nay ước tính đạt 17,40 tỷ USD, tăng 14,9% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 6,90 tỷ USD, tăng 14,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 10,50 tỷ USD, tăng 15,2%.

Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng cao: Vải tăng 30%; sản phẩm hóa chất tăng 26,2%; nguyên phụ liệu dệt may, giày dép tăng 19,7%; sản phẩm chất dẻo tăng 17,4%; chất dẻo tăng 15,8%; điện thoại và linh kiện tăng 15,1%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 11,5%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Ba tăng 21%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 21,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 20,7%. Một số mặt hàng phục vụ sản xuất, gia công lắp ráp trong nước có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sắt thép tăng 39,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 24,2%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 9,6%.

Tính chung kim ngạch hàng hoá nhập khẩu quý I năm nay đạt 45,6 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập 18,4 tỷ USD, tăng 24,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài nhập 27,2 tỷ USD, tăng 21,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu quý I năm 2017 tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu hàng hóa nhập khẩu quý I, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước tính đạt 42 tỷ USD, tăng 22,7% và chiếm 92% tổng kim ngạch hàng hóa nhập khẩu (tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2016), trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 18,8 tỷ USD, tăng 22,5% và chiếm 41,1% (tăng 0,1 điểm phần trăm); nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu đạt 23,2 tỷ USD, tăng 22,7% và chiếm 50,9% (tăng 0,1 điểm phần trăm). Nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 3,7 tỷ USD, tăng 19,7% và chiếm 8% (giảm 0,2 điểm phần trăm).

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu quý I năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 11,9 tỷ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó kim ngạch nhập khẩu một số mặt phục vụ sản xuất, gia công lắp ráp tăng: Điện thoại và linh kiện tăng 5,5%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 23,6%; điện tử, máy tính và linh kiện tăng 25,4%.

Đứng sau đó là Hàn Quốc đạt 9,3 tỷ USD, tăng 36,1%, trong đó, điện tử, máy tính và linh kiện tăng 16,1%; điện thoại và linh kiện tăng 20,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng tăng 84,2%.

Tổng cục Thống kê cho biết, cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 3 ước tính nhập siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung quý I/2017 nhập siêu 1,90 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 6,06 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 4,16 tỷ USD./.