Để chuẩn bị nội dung Luật Hợp tác xã (sửa đổi) báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại phiên họp tháng 3/2023 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới, hôm nay (ngày 17/2), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc giữa các cơ quan về một số vấn đề lớn của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Cùng dự buổi làm việc có các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương; Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, theo đề nghị của Thường trực Ủy ban Kinh tế, Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang họp với các cơ quan để nghe và cho ý kiến về một số vấn đề lớn và còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Các cơ quan cần thể hiện rõ chính kiến trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được các cơ quan chuẩn bị khá công phu

Về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), theo Chủ tịch Quốc hội, quá trình thảo luận nhận được sự quan tâm đông đảo của các vị đại biểu Quốc hội. Đây là dự án Luật có tác động lớn đến các hợp tác xã nông nghiệp, công thương, xây dựng, giao thông vận tải, hợp tác xã tín dụng… sâu rộng trong cả nước. Đây là thành phần kinh tế quan trọng, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội nói chung, nhất là phát triển về nông nghiệp, cả về xây dựng nông thôn mới, củng cố thành phần kinh tế hợp tác ở mọi miền của đất nước.

Theo ông Vương Đình Huệ, việc thảo luận, cho ý kiến và tiến hành các bước làm trước là cần thiết để nâng cao chất lượng của các dự án luật trước khi trình Quốc hội. Về nguyên tắc, thẩm quyền quyết định là của Quốc hội và các cơ quan phải có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung. Trong đó, với vai trò của mình, cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội có quyền nêu những chính kiến và kiến nghị của mình đối với các dự án luật.

“Buổi làm việc lần này tiếp tục thể hiện tinh thần từ sớm, từ xa và chủ động, không chờ đến ngày trình UBTVQH cho ý kiến chính thức, mà trong quá trình làm, nếu thấy cần thiết lãnh đạo Quốc hội phụ trách sẽ nghe và cho ý kiến sơ bộ để có cơ sở tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện các nội dung theo quy trình…”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, chủ trương của UBTVQH là trong những trường hợp còn có ý kiến khác nhau, UBTVQH tôn trọng các ý kiến khác nhau đó và các ý kiến đều được đề cập. Song cơ quan thẩm tra có thẩm quyền và trách nhiệm phải nói rõ quan điểm của mình nghiêng về ý kiến nào với đầy đủ lập luận, lí lẽ để UBTVQH có căn cứ cho ý kiến; đồng thời tránh trường hợp phân tích một chiều, thiếu tính khách quan.

“Trong quá trình xem xét, cho ý kiến, UBTVQH cũng tôn trọng những ý kiến còn khác biệt, nhưng khi trình Quốc hội, UBTVQH cũng thể hiện rõ quan điểm của mình làm cơ sở để Quốc hội quyết định…”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Dự kiến dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) sẽ được UBTVQH cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2023 trước khi trình xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

Các cơ quan cần thể hiện rõ chính kiến trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội, sau khi Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã giải trình, làm rõ nhiều nội dung được các đại biểu Quốc hội quan tâm như: Tên gọi của dự án Luật, về mô hình liên đoàn hợp tác xã, chính sách hỗ trợ phát triển các tổ chức kinh tế tập thể, quỹ hỗ trợ phát triển HTX… Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, rà soát toàn bộ các quy định tại dự án Luật, các quy định pháp luật có liên quan để bảo đảm sự thống nhất, hợp lý của các quy định…/.