Một góc KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Một góc KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

Các KCN bứt phá về đích

Từ lâu hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc được xác định là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển công nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc nói chung. Trong đó, việc tạo ra nhiều lợi nhuận và các giá trị gia tăng cao cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp KCN đã trở thành “lực đẩy” hấp dẫn, để các nhà đầu tư và các doanh nghiệp KCN đẩy mạnh tốc độ thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và KCN với tâm thế “biến những khó khăn thành động lực phấn đấu”.

Trong năm 2022, mặc dù hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn chịu nhiều tác động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song từ đầu năm đến nay, các KCN Vĩnh Phúc đã vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để giữ vững ổn định môi trường đầu tư, kinh doanh với đà tăng trưởng và phát triển.

Một số kết quả thu hút đầu tư và sản xuất, kinh doanh mà các KCN Tỉnh đã đạt được trong 11 tháng đầu năm 2022, cụ thể:

Về tình hình thu hút đầu tư: Trong 11 tháng đầu năm 2022, các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút được 23 dự án FDI mới và 31 lượt dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 298,08 triệu USD (cấp mới: 175,04 triệu USD; tăng vốn: 123,04 triệu USD), bằng 32% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 99% kế hoạch năm 2022; đồng thời thu hút 15 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.544,7 tỷ đồng, bằng 77% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 454% so với kế hoạch năm 2022.

Tính đến ngày 15/11/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN của Tỉnh là 446 dự án, bao gồm 97 dự án DDI với tổng vốn đầu tư 26.558,18 tỷ đồng; 349 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.685,09 triệu USD.

Riêng trong tháng 11/2022, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 2 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký 1 triệu USD; cấp điều chỉnh tăng vốn cho 4 lượt dự án, trong đó: 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là 4,48 triệu USD và 1 dự án đầu tư DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 45 tỷ đồng; ghi nhận dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đồng Sóc với tổng vốn đầu tư 2.238,1 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 11/2022 là 5,48 triệu USD và 2.283,1 tỷ đồng.

Về tình hình triển khai dự án: Từ đầu năm đến nay, các nhà đầu tư trong các KCN của Tỉnh đang tích cực dồn sức tập trung đầu tư, triển khai dự án.

Tháng 11/2022, các KCN tỉnh Vĩnh Phúc có thêm 3 dự án FDI đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Lũy kế đến ngày 15/11/2022, trong các KCN của Tỉnh có 388 dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh (319 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, vốn thực hiện của các dự án FDI là 391,94 triệu USD, đạt 107% so với cùng kỳ năm 2021 và 112% so với kế hoạch năm 2022 (riêng vốn thực hiện tháng 11/2022 là 32,88 triệu USD). Lũy kế đến ngày 15/11/2022, vốn thực hiện của các dự án đầu tư FDI trong các KCN của Tỉnh là 3.402,57 triệu USD, đạt 60% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Trong 11 tháng đầu năm 2022, vốn thực hiện của các dự án DDI là 1015,72 tỷ đồng, đạt 122% so với cùng kỳ năm 2021 và 145% kế hoạch năm 2022 (riêng vốn thực hiện tháng 11/2022 là 40 tỷ đồng). Lũy kế đến ngày 15/11/2022, vốn thực hiện của các dự án đầu tư DDI trong các KCN của Tỉnh là 11.483,82 tỷ đồng, đạt 43% tổng vốn đầu tư đăng ký của các dự án.

Phát huy vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế

Với vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Quản lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho các KCN của Tỉnh là hết sức quan trọng, đòi hỏi các KCN cần đẩy mạnh tốc độ thu hút đầu tư trong và ngoài nước để góp phần thu hút vốn đầu tư, tăng thu ngân sách cho địa phương, giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên của địa phương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Về nhiệm vụ cụ thể, để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong thu hút đầu tư và triển khai các dự án đầu tư năm 2022, trong tháng 12 tới, Ban Quản lý dự kiến triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 1-2 dự án FDI mới; điều chỉnh tăng vốn cho 1-2 lượt dự án FDI và 1-2 lượt dự án DDI, với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt khoảng 10-15 triệu USD và 15-20 tỷ đồng.

Có thêm 3-4 dự án đầu tư trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với vốn thực hiện của các dự án FDI và DDI lần lượt đạt khoảng 30-35 triệu USD và 50 tỷ đồng.

Để đạt được hiệu quả các chỉ tiêu trên, Ban Quản lý cho biết, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN của Tỉnh với nhiều hình thức xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú, có trọng tâm trọng điểm. Đồng thời, tăng cường chú trọng công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để kịp thời hỗ trợ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp KCN./.

Doanh nghiệp sản xuất thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Doanh nghiệp sản xuất thép trong KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc