Các KCN, KKT tỉnh Gia Lai: vượt qua thách thức, vững vàng phát triển
Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư và phát triển các KCN, KKT trong cả nước. Tại các KCN, KKT tỉnh Gia Lai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai (Ban Quản lý) đã nhanh chóng, khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp trong các KCN, KKT triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai; đồng thời tăng cường tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN, KKT.

Với cố gắng lớn và quyết tâm cao của tập thể Ban Quản lý, nhà đầu tư và người lao động trong các KCN, KKT Tỉnh, đến nay tình hình hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN, KKT vẫn tiếp tục duy trì hoạt động và phát triển, đặc biệt từ đầu năm đến nay không có trường hợp nào trong các KCN, KKT bị phát hiện nhiễm Covid-19. Qua đó giúp Ban Quản lý hoàn hành toàn diện "mục tiêu kép": vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả (bảo vệ được "sức khỏe" kinh tế của doanh nghiệp và sức khỏe cho người lao động), đồng thời hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn.

Hoạt động đầu tư, kinh doanh phát triển

Các KCN, KKT tỉnh Gia Lai: vượt qua thách thức, vững vàng phát triển
Lưu thông hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Ban Quản lý đã ký hợp đồng thuê đất cho 06 nhà đầu tư (03 nhà đầu tư tại KCN Trà Đa và 03 nhà đầu tư tại KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh).

Cùng với đó, thu hút đầu tư vào các KCN, KKT tiếp tục có nhiều điểm sáng. Từ đầu năm đến nay, các KCN, KKT đã thu hút được 05 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 543,3 tỷ đồng, nâng tổng số vốn đăng ký trong các KCN, KKT lên 3.844, 3 tỷ đồng, tăng 80,4% so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể:

KCN Trà Đa: Cấp 04 Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 04 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 525,3 tỷ đồng; cấp điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 02 dự án với số vốn đầu tư tăng thêm là 330,8 tỷ đồng.

KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Cấp 01 Quyết định chủ trương đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 18 tỷ đồng.

Đến nay, KCN Trà Đa có 55 nhà đầu tư, đã triển khai 62 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.292 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm 2020; tổng vốn đầu tư đã thực hiện đạt 2.136 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 64,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. Trong đó có 44 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, tại KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có 32 nhà đầu tư thực hiện 39 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 552,3 tỷ đồng, vốn đầu tư thực hiện ước đạt 191,8 tỷ đồng (đạt 34,7% tổng vốn đầu tư đăng ký). Trong đó: 11 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động, 19 dự án đang xây dựng, 09 dự án đang làm thủ tục. Các dự án chủ yếu hoạt động thương mại, dịch vụ, kinh doanh kho bãi phù hợp với khu vực cửa khẩu. Bước đầu đã có 04 dự án đầu tư tại KCN thuộc KKT.

Tại KCN Nam Pleiku: Nhà đầu tư đã và đang triển khai các hạng mục công trình xây dựng cơ bản hạ tầng KCN. Hiện tại, Sở Xây dựng đã thẩm định và trình UBND Tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Nam Pleiku.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại các KCN, KKT tuy gặp nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp đã nỗ lực xây dựng phương án phòng dịch và tổ chức sản xuất phù hợp. Một số doanh nghiệp sử dụng giải pháp ứng phó, như tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm ngoài thị trường truyền thống, cung cấp các sản phẩm mới theo nhu cầu của thị trường, đẩy mạnh thương mại điện tử và cắt giảm các chi phí không cần thiết để duy trì các đơn hàng... Với nỗ lực cao đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, KKT trong 09 tháng đầu năm 2021 tiếp tục ổn định và phát triển, với nhiều kết quả khả quan, cụ thể:

KCN Trà Đa: Trong 09 tháng đầu năm 2021 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 2.115,187 tỷ đồng (tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2020); tổng doanh thu thuần đạt 1.360,07 tỷ đồng (tăng 16,01% so với cùng kỳ năm 2020); doanh thu công nghiệp đạt 808,93 tỷ đồng (tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2020); nộp ngân sách nhà nước đạt 53,84 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020); kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 67,194 triệu USD; Hiện KCN Trà Đa thu hút 1.979 người lao động làm viêc với thu nhập bình quân người lao động đạt 5,6 triệu đồng/người/tháng.

KKT cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh: Trong 09 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần ước đạt 494,67 tỷ đồng tăng 168% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 88,15 triệu USD tăng 77,31% so với cùng kỳ năm 2020; thu ngân sách nhà nước đạt 6,796 tỷ đồng, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2020 (trong đó nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp tại Khu trung tâm KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 4,37 tỷ đồng, tăng 166% so với cùng kỳ năm 2020). Hiện nay các doanh nghiệp đầu tư tại Khu trung tâm KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã tạo việc làm cho 106 lao động với thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng.

Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống Covid-19

Trong 9 tháng đầu năm 2021, do những tác động tiêu cực của đợt cao điểm bùng phát dịch Covid-19, Ban Quản lý đã tổ chức quán triệt đến công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghi quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Một số hoạt động cụ thể:

Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tại Ban Quản lý; xây dựng kịch bản phòng chống Covid-19 trong KCN, KKT; kịp thời triển khai các văn bản của Thủ tướng, Chính phủ, các bộ ngành và của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Tỉnh đến các doanh nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19, đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong các cơ sở lao động; xây dựng các kế hoạch, kịch bản và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh bố trí vị trí làm việc của lực lượng kiểm dịch y tế tại đầu luồng nhập cảnh và triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

Thống kê danh sách người lao động KCN, KKT dự kiến tiêm phòng vắc xin Covid-19; phối hợp Đoàn kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Với những biện pháp thiết thực và hiệu quả trên, đến thời điểm hiện tại, các KCN, KKT trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Covid-19, đồng thời các doanh nghiệp cơ bản duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đó góp phần giữ vững được môi trường đầu tư an toàn tuyệt đối và sức khỏe cho người lao động.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước

Nhận thức được vai trò và trách nhiệm quan trọng trong công tác quản lý và thúc đẩy phát triển các KCN, KKT trên địa bàn, Ban Quản lý KKT tỉnh Gia Lai đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhất là trong giai đoạn khó khăn này. Trong 9 tháng đầu năm 2021, hoạt động quản lý nhà nước tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực chuyên ngành, cụ thể:

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tiết giảm chi phí, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng và sát thực tiễn. Trong 9 tháng đầu năm 2021, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban đã được xử lý trước hạn và đảm bảo giảm 30% thời gian giải quyết.

Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng và bảo vệ môi trường.

Công tác quản lý hoạt động tại cửa khẩu, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp được tăng cường đẩy mạnh. Theo đó, hoạt động phối hợp giữa Ban Quản lý với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và chính quyền địa phương trong công tác này tiếp tục được duy trì; tập trung công tác quản lý an ninh trật tự, phối hợp triển khai các biện pháp để siết chặt quản lý bảo vệ biên giới với Campuchia; tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; duy trì thực hiện kiểm tra, giám sát, khai báo y tế, quản lý người, hàng hóa và phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu. Đồng thời các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã phối hợp tốt các lực lượng chức năng nước bạn Campuchia để giải quyết các vấn đề liên quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất và xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước, Ban Quản lý vẫn đang phải giải quyết một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách trong công tác tổ chức bộ máy; các quy định của pháp luật liên quan về đầu tư công, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường; quản lý khai thác hạ tầng KCN, KKT...

Về những khó khăn trên, Ban Quản lý cho biết đây là một vấn đề không phải một sớm, một chiều có thể xử lý được, vì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố liên quan đến thể chế nhà nước về quản lý KCN, KKT.

Ban Quản lý cho rằng, trước mắt, cần có sự quan tâm, tạo mọi điều kiện của tỉnh Gia Lai trong công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ như: Kiện toàn lãnh đạo Ban Quản lý, bổ sung thêm các biên chế để thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định.; chỉ đạo các sở ngành quan tâm phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý trong việc triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT; xây dựng định hướng cho phát triển các KCN trên địa bàn Tỉnh (đạt tổng diện tích 1000ha). Mặt khác quan tâm hỗ trợ kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư (nhất là các tập đoàn kinh tế có tiềm năng, kinh nghiệm, tiềm lực tài chính) và đảm bảo điều kiện để đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn Tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với KCN Nam Pleiku để sớm hoàn thành đầu tư hạ tầng, đi vào hoạt động và thu hút các dự án thứ cấp...

Theo Ban Quản lý, 03 tháng còn lại của năm 2021, Ban tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực về cải cách hành chính, đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động… Đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật.

Thứ hai, theo dõi, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục sau khi cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và triển khai xây dựng dự án theo tiến độ đã đăng ký. Đặc biệt theo dõi, đôn đốc và báo cáo UBND Tỉnh về tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Nam Pleiku, từ đó tạo đòn bẩy thu hút đầu tư các dự án thứ cấp tại KCN này.

Thứ ba, rà soát và mời làm việc đối với các dự án không triển khai thực hiện hoặc chậm tiến độ.

Thứ tư, tiếp tục phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hộị về xây dựng quy chế phối hợp thực hiện các nhiệm vụ lao động trong KCN, KKT.

Thứ năm, tại KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh: Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án hạ tầng KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trước ngày 31/12/2021; thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu trung tâm KKT Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; triển khai các công đoạn tư vấn thiết kế, thi công của dự án cải tạo, mở rộng hệ thống cấp nước KKT cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, dự kiến giải ngân Dự án đến ngày 31/12/2021 đạt 75% kinh phí đầu tư.

Tin rằng với sự chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Ban Quản lý cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong 09 tháng qua, những tháng còn lại của năm 2021, các KCN, KKT tỉnh Gia Lai tiếp tục giữ vững môi trường đầu tư an toàn, phát triển và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước./.