Các KCN tỉnh Hà Nam thu hút đầu tư khởi sắc năm 2021
KCN Đồng Văn IV, tỉnh Hà Nam

“Bức tranh triển vọng” về môi trường đầu tư, kinh doanh

Năm 2021 chứng kiến biến động của nền kinh tế Việt Nam do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 gây ra. Do vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Hà Nam nói chung và tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Tỉnh nói riêng.

Song vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 gây nên, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam (Ban Quản lý) đã cố gắng nỗ lực đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển các KCN trên địa bàn.

Kết quả, năm 2021 tại các KCN của Tỉnh đã thu hút thêm được 34 dự án đăng ký mới, trong đó có 19 dự án FDI và 15 dự án DDI; đồng thời điều chỉnh 170 lượt dự án (trong đó có 25 lượt điều chỉnh tăng vốn đầu tư), với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 386,958 triệu USD và 9.405,326 tỷ đồng, đạt kế hoạch năm 2021.

Góp phần nâng tổng số các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh lên là 486 dự án (trong đó có 298 dự án FDI và 188 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 4.256,48 triệu USD và 39.015,16 tỷ đồng.

Trong các KCN đã có 406 dự án đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp đã thực hiện đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị theo đúng tiến độ, đảm bảo theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt. Vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp KCN ước đạt 800 tỷ đồng và 350 triệu USD.

Như vậy, lũy kế đến tháng 12 năm 2021, vốn đầu tư đã thực hiện của các doanh nghiệp trong các KCN là 3.268,8 triệu USD, đạt 80% tổng vốn đăng ký đối với dự án FDI và 27.604,8 tỷ đồng, đạt 60% tổng vốn đăng ký đối với dự án DDI.

Trong năm 2021 Ban Quản lý đã giao 110 ha đất cho các doanh nghiệp; diện tích đất các doanh nghiệp đã sử dụng là 875,1ha, đạt hiệu suất sử dụng đất là 75,5%. Các doanh nghiệp đã sử dụng hiệu quả phần diện tích đất thuê, thể hiện bằng mật độ xây dựng, đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, sử dụng lao động.

Tính đến thời điểm hiện tại, các KCN đã có 1.152,46 ha đất giao cho các doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp KCN bứt phá về đích

Các KCN tỉnh Hà Nam thu hút đầu tư khởi sắc năm 2021
Công nhân làm việc trong Nhà máy may tại KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

Với sự cố gắng không ngừng của các doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh, trong năm 2021, các doanh nghiệp đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 129.000 tỷ đồng, tăng 22,9 % so với năm 2020, đạt 107,7% kế hoạch năm; Thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.790 tỷ đồng, tăng 34,6% so với năm 2020 và ước đạt 115,8% kế hoạch năm (riêng Công ty Honda Việt Nam đóng ngân sách 3.849 tỷ đồng chiếm 66,4%/tổng ngân sách toàn KCN); Giá trị xuất khẩu ước đạt 3.650 triệu USD, tăng 40,3% so với năm 2020, ước đạt 121% kế hoạch năm 2021.

Có thể thấy, hầu hết các sản phẩm chủ yếu trong các KCN năm 2021đều tăng so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp trong những tháng cuối năm 2021 tiếp tục khởi sắc. Các doanh nghiệp khôi phục lại được sản xuất, tăng năng suất lên đến 150% so với các tháng trước (Công ty Honda Việt Nam, sản lượng tháng 10 tăng 151% so với tháng 9), nhu cầu sử dụng lao động quý IV tăng 4.820 lao động so với quý III năm 2021.

Trong năm 2021, số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KCN tăng là 14.497 lao động so với năm 2020. Các doanh nghiệp có số lượng lao động tăng tập trung chủ yếu là các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất.

Đến hết năm 2021, tổng số lao động đang làm việc trong các KCN tỉnh Hà Nam là khoảng 89.463 lao động,

Thực hiện đồng bộ các hoạt động quản lý nhà nước

Các KCN tỉnh Hà Nam thu hút đầu tư khởi sắc năm 2021
Nhà máy FDI trong KCN tỉnh Hà Nam

Năm 2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương hoàn thành toàn diện công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực (đầu tư, môi trường, quy hoạch, xây dựng, doanh nghiệp, lao động..), Qua đó đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đồng hành cùng các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN. Một số nhiệm vụ cụ thể:

Trong công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, Ban Quản lý luôn phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với các Sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư và nâng cao dần chất lượng hạ tầng cung cấp cho các doanh nghiệp.

Năm 2021, Ban hoàn thiện Đề án quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 báo cáo UBND Tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến các Bộ, ngành.

Công tác giám sát, kiểm tra sau cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được Ban quản lý các KCN quan tâm đẩy mạnh. Các dự án sau cấp chứng nhận đầu tư đều được hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, triển khai đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ đã đăng ký; kịp thời hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh đăng ký đầu tư khi có sự thay đổi trong quá trình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác quản lý về lao động được quan tâm chặt chẽ, sát sao, đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động, nhất là các quyền lợi do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ban Quản lý Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, qua đó tổng hợp những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo UBND Tỉnh có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Công tác quản lý môi trường, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự được quản lý và thực hiện tốt, do vậy năm 2021 tại các KCN trên địa bàn Tỉnh không xảy ra sự cố nào liên quan đến ô nhiễm môi trường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trong các KCN được đảm bảo và giữ vững.

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh để xây dựng nên một môi trường hành chính công minh bạch, công khai và hiệu quả. Trong năm 2021 Ban Quản lý đã tiếp nhận, giải quyết 1.734 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% các hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn quy định. Năm 2021, Ban quản lý các KCN xếp hạng Chỉ số Cải cách hành chính đứng thứ 6 toàn Tỉnh về công tác cải cách hành chính.

Tăng cường tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp

Với vai trò là cơ quan quản lý nước về KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam thường xuyên đồng hành cùng nhà đầu tư và doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Tỉnh để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc và tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Năm 2021 Ban đã phối hợp với Sở Y tế hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về hỗ trợ ưu tiên nhập cảnh cho người nước ngoài; Trình UBND Tỉnh chấp thuận cho 180 doanh nghiệp với tổng số lao động nước ngoài được chấp thuận là 700 người; Báo cáo, giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trình UBND Tỉnh chấp thuận 800 vị trí việc làm của 240 doanh nghiệp.

Chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN có nhu cầu tuyển dụng lao động trong năm 2021 được tiếp cận lực lượng quân nhân xuất ngũ và lao động tại địa phương; Phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp gửi thư mời tới các doanh nghiệp trong KCN tham gia Hội trợ việc làm năm 2021 do Trường tổ chức; Hỗ trợ tuyển dụng qua website của Ban, trên các trang thông tin điện tử, zalo....Trong năm 2021, Ban đã hỗ trợ tuyển dụng mới 3.812 lao động cho các doanh nghiệp KCN.

Tích cực phối hợp với điện lực, các đơn vị cung cấp nước sạch đảm bảo cung cấp đủ điện, nước cho hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN.

Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, NQ 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Phối hợp với Công đoàn KCN thành lập được 25 tổ chức công đoàn mới của các doanh nghiệp trong KCN, đến nay đã có 271 doanh nghiệp trong các KCN có tổ chức công đoàn.

Triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19

Các KCN tỉnh Hà Nam thu hút đầu tư khởi sắc năm 2021
Đường vào KCN Đồng Văn, tỉnh Hà Nam

Là một trong các địa phương có nhiều KCN tại miền Bắc, vì vậy số lượng các doanh nghiệp trong các KCN cũng như người lao động làm việc trong các doanh nghiệp KCN tập trung cũng rất lớn. Do vậy công tác phòng chống dịch Covid-19 được Ban Quản lý đặc biệt quan tâm chú trọng. Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Ban Quản lý đã triển khai nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương và của tỉnh Hà Nam, đặc biệt là yêu cầu “5K” của Bộ Y tế, thông tin các ổ dịch trên địa bàn đến người lao động để chủ động thực hiện khai báo y tế. Xây dựng phương án ứng phó khi tình huống dịch bệnh Covid-19 xảy ra tại các doanh nghiệp trong KCN nhằm chủ động trong công tác nắm bắt thông tin, kịp thời phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh xử lý tình các huống dịch bệnh tại các KCN.

Đồng thời phối hợp với ngành y tế Tỉnh và các ngành chức năng và các địa phương trong Tỉnh trong việc truy vết, đưa các ca nhiễm F0 là người lao động tại các doanh nghiệp trong các KCN đi điều trị tại các cơ sở y tế, đưa các trường hợp là F1 đi cách ly tập trung và cách ly tại địa phương; hướng dẫn, kiểm tra và phê duyệt phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn Tỉnh; tổng hợp nhu cầu tiêm và tổ chức tiêm vacxin cho người lao động trong KCN; rà soát, tổng hợp gửi Sở Y tế danh sách người lao động triển khai tiêm vacxin Covid-19 mũi 3 cho người lao động trong KCN. Đến nay, tổng số người lao động KCN đã được tiêm vacxin Covid-19 là 87.656 người, trong đó có 80.568 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2022

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn đặt ra trong năm 2022, để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm tới, Ban Quản lý, các nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp KCN cần tập trung quyết tâm chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, phối hợp hoàn thiện Đề án quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hai là, hoàn thiện các thủ tục pháp lý; phối hợp chặt chẽ với các ngành, chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ các KCN, nhất là các KCN mới để sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thu hút đầu tư, tập trung thu hút các dự án công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình triển khai các dự án và thực hiện các mục tiêu trong Giấy chứng nhận đầu tư; phân tích, tổng hợp kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như có những biện pháp xử lý phù hợp đối với những dự án không thực hiện theo cam kết.

Năm là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong các KCN song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về pháp luật bảo vệ môi trường cho cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển bền vững của Tỉnh.

Sáu là, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp khi thực hiện đầu tư vào các KCN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, phấn đấu 100% các thủ tục hành chính được giải quyết ở mức độ 3, 4.

Bảy là, tiếp tục tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường tháo gỡ các khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất là trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Tám là, phối hợp, đôn đốc các ngành, đơn vị có liên quan thúc đẩy xây dựng đồng bộ và cung cấp ổn định các dịch vụ hỗ trợ cho phát triển sản xuất công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động; tư vấn, phổ biến chính sách, pháp luật cho người lao động.

Chín là, các doanh nghiệp khắc phục các khó khăn, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách với nhà nước và người lao động.

Mười là, tập trung phấn đấu, đề ra các giải pháp để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được UBND Tỉnh giao năm 2022./.