Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc điểm sáng trong hoạt động đầu tư, kinh doanh
Toàn cảnh KCN Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc

PV: Thưa ông, được biết trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã tác động tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Song tại các KCN trên địa bàn Tỉnh, hoạt động thu hút đầu tư vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Xin ông cho biết rõ hơn nguyên nhân thành công và những kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư vào các KCN thời gian qua?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Năm 2021 vượt qua dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) đã nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn. Công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ được tăng cường, đa dạng hóa các hình thức kết nối với các nhà đầu tư, thực hiện hiệu quả các cuộc họp và làm việc trực tuyến trong công tác phòng chống dịch cũng như duy trì kết nối và hợp tác với các tổ chức, nhà đầu tư... Do đó kết quả thu hút đầu tư trực tiếp ở trong và ngoài nước năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ (dự án DDI đạt 576% so với cùng kỳ; dự án FDI đạt 227% so với cùng kỳ). Cùng với đó, các doanh nghiệp KCN đã nỗ lực vượt qua thách thức để duy trì và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp FDI đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trong hoạt động sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng. Phát huy kết quả tích cực này, 6 tháng đầu năm 2022 hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đà phát triển, với các kết quả đầu tư kinh doanh ấn tượng, hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp trong năm 2022.

Về kết quả cụ thể, Trong năm 2021, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 03 dự DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7.775,9 tỷ đồng, bằng 576% về số vốn đầu tư so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1111% so với kế hoạch; cấp mới 30 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 28 lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 959,51 triệu USD, bằng 227% về vốn đầu tư so với năm 2020 và đạt 320% so với kế hoạch đề ra.

Tiếp đó, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 14 dự án đầu tư và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tăng vốn cho 18 lượt dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm đạt 208,56 triệu USD và 230,86 tỷ đồng.

Đến nay, số dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN còn hiệu lực đạt 426 dự án, gồm 87 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký là 22.244,34 tỷ đồng và 339 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 5.605 triệu USD.

PV: Được biết, bên cạnh kết quả ấn tượng trong thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn, thời gian qua các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc tiếp tục đạt được hiệu quả kinh doanh cao. Ông nghĩ sao về nhận định trên và những kết quả các doanh nghiệp đã đạt được?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 tái bùng phát, diễn ra kéo dài và phức tạp nhưng các doanh nghiệp đã tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc và các Ban, ngành chức năng trong Tỉnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó Tỉnh cũng đã chỉ đạo Ban Quản lý các KCN Tỉnh có nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; các doanh nghiệp KCN cũng đã nhanh chóng chủ động ứng phó với dịch bệnh và các khó khăn (do khan hiếm nguồn cung nguyên vật liệu, thiếu nguồn nhân lực...). Do vậy hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn Tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế- xã hội và nguồn thu ngân sách của Tỉnh. Nhiều doanh nghiệp đưa dự án vào hoạt theo đúng tiến độ và tuyển dụng thêm lao động nên các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ở tất cả các nhóm lĩnh vực sản xuất đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Một số chỉ tiêu cụ thể các doanh nghiệp KCN đạt được trong năm 2021:

Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 14.221,8 tỷ đồng, bằng 136% so với năm 2020, đạt 134% kế hoạch; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 448,21 tỷ đồng, bằng 1.008% so với năm 2020, đạt 484% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 476,7 tỷ đồng, bằng 196% so với năm 2020, đạt 140 % kế hoạch năm 2021. Năm 2021, các doanh nghiệp trong nước hút thêm 4.402 lao động mới.

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 7.217,46 triệu USD, bằng 106% so với năm 2020; đạt 115% kế hoạch; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5.556,05 triệu USD, bằng 108% so với năm 2020, đạt 111% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 4.337,96 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2020, đạt 148 % kế hoạch năm 2021. Năm 2021, các doanh nghiệp FDI thu hút thêm 13.433 lao động mới.

Năm 2022, mặc dù tình hình bệnh dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn ra phức tạp trong quý I/2022, nhưng hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trong KCN trong những tháng đầu năm 2022 vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2021, đặc biệt là các tháng cuối quý II/2022, khi dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát, các doanh nghiệp đã trở lại trạng thái bình thường mới, một số doanh nghiệp có quy mô vốn lớn mới được thành lập từ năm 2021 bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần nâng tổng chỉ tiêu về doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước của các dự án trong KCN trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng khá so với cùng kỳ năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể:

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 4.194,16 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ; Giá trị xuất khẩu đạt 3.178,12 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ; Nộp ngân sách nhà nước đạt 2.400,83 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021.

Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 5.583,31 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ; Xuất khẩu đạt 207,08 tỷ đồng, đạt 821 % so với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt 239,85 tỷ đồng, đạt 190% so với cùng kỳ năm 2021.

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 359 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (308 dự án FDI và 51 dự án DDI); giải quyết việc làm cho 125.225 người, trong đó lao động là người địa phương có 81.502 người, chiếm 65% tổng số lao động đang làm việc tại các KCN.

Các KCN tỉnh Vĩnh Phúc điểm sáng trong hoạt động đầu tư, kinh doanh
Tổ công tác của Ban Quản lý kiểm tra công tác xét nghiệm Covid-19 tại doanh nghiệp

PV: Xin ông cho biết để giữ vững ổn định môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả, Ban Quản lý cần đẩy mạnh triển khai các giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới?

Phó Trưởng ban Vũ Kim Thành: 6 tháng cuối năm 2022, chúng tôi dự kiến thu hút thêm 8-10 dự án FDI mới với vốn đăng ký đạt khoảng 80-100 triệu USD; thu hút thêm 3-5 dự án DDI mới với tổng vốn đăng ký khoảng 200-300 tỷ đồng. Đồng thời phấn đấu có thêm khoảng 6-8 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; vốn thực hiện các dự án FDI đạt khoảng 100 triệu USD, của các dự án DDI đạt khoảng 100 tỷ đồng.

Đối với các doanh nghiệp KCN, dự kiến 6 tháng cuối năm 2022, các chỉ tiêu kinh tế của các doanh nghiệp trong KCN sẽ có sự tăng trưởng so với 6 tháng đầu năm, đồng thời sẽ tuyển mới thêm khoảng 4.000 lao động trong và ngoài Tỉnh vào làm việc trong các KCN Tỉnh.

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu chủ yếu trên, Ban Quản lý tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các KCN đã được thành lập/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Cùng với đó tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy yếu tố chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên.

Trong hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư, Ban Quản lý sẽ chủ động kết nối, tiếp xúc và làm việc với các nhà đầu tư tiềm năng, các tập đoàn lớn đến tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh vào các KCN. Ưu tiên thu hút các dự án ngành công nghiệp 4.0 (như: công nghiệp ICT, kỹ thuật số, công nghệ nano) và các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh (như: cơ khí chế tạo, ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm nhiên liệu, bảo vệ môi trường, công nghiệp phụ trợ, sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu mới, đầu tư phát triển bất động sản KCN...).

Đồng thời tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng giữa các nhà đầu tư và doanh nghiệp; chủ động tháo gỡ khó khăn cho các dự án, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp KCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý dự án sau đầu tư, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Tỉnh năm 2022./.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!