nghi lễ khởi công tổ hợp công nghiệp công nghệ CLCTech tại VP
Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (đứng thứ ba từ phải sang trái) cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc chúc mừng Công ty cổ phần Tập đoàn CNCTech được vinh dự trao biển công trình chào mừng 77 năm Quốc khánh 2/9 và 25 năm tái lập Tỉnh nhân dịp Công ty khởi công Tổ hợp công nghiệp công nghệ CNCTech trong KCN Bá Thiện 1, tỉnh Vĩnh Phúc

Theo Báo cáo của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ các Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVIII tại Hội nghị Câu lạc bộ các Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVIII vừa diễn ra ngày 27/8/2022 vừa qua tại Hà Nội; các KCN, KKT tại 30 địa phương các tỉnh, thành phố phía Bắc đã đạt được nhiều thành tích cao trong hoạt động phát triển các KCN, KKT tại địa phương. Một trong các thành viên Ban Quản lý các KCN, KKT phía Bắc đạt được những kết quả nổi bật là Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, qua đó góp phần quan trọng nâng cao vị thế và sức hấp dẫn của các KCN, KKT phía Bắc đối với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Các KCN tăng trưởng và phát triển ấn tượng

Theo ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc (Ban Quản lý), trong hai năm vừa qua (năm 2020 và 2021) và 8 tháng đầu năm 2022, hoạt động đầu tư kinh doanh trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục được duy trì ổn định và phát triển. Đặc biệt trong năm 2021 là năm cả nền kinh tế Việt Nam và thế giới bị khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của dịch bệnh Covid-19, song với nền tảng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn của tỉnh Vĩnh Phúc và tinh thần chủ động, sáng tạo trong quản lý, điều hành của Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, hoạt động thu hút đầu tư vào các KCN Vĩnh Phúc đã đạt được những kết quả ấn tượng, cụ thể:

Năm 2021 Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án, trong đó: Cấp mới cho 16 dự án DDI và điều chỉnh tăng vốn cho 3 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 7.775,9 tỷ đồng, bằng 576% về số vốn đầu tư DDI so với cùng kỳ năm 2020, đạt 1.111% kế hoạch năm; cấp mới cho 30 dự án FDI và điều chỉnh tăng vốn cho 28 lượt dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 959,51 triệu USD, bằng 227% về vốn đầu tư so với năm 2020 và đạt 320% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2021, có thêm 33 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN Vĩnh Phúc (29 dự án FDI và 5 dự án DDI). Đến 15/12/2021, trong các KCN Tỉnh có 348 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (297 dự án FDI và 51 dự án DDI), chiếm 84% tổng số dự án đầu tư.

Năm 2021, vốn thực hiện dự án FDI đạt 397,96 triệu USD, bằng 117% so với năm 2020, và 115% so với kế hoạch năm; tổng vốn thực hiện của dự án FDI đến ngày 15/12/2021 là 3.030,04 triệu USD, đạt 56% tổng vốn đầu tư đăng ký, đồng thời tốc độ giải ngân của các dự án ổn định, đúng tiến độ đăng ký. Vốn thực hiện của các dự án DDI đạt 2.975,09 tỷ đồng, bằng 384% so với năm 2020 và 496% so với kế hoạch năm. Tổng vốn thực hiện của các dự án DDI tính đến ngày 15/12/2021 là 10.468,11 tỷ đồng, đạt 48% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Cùng với đó, năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN tiếp tục ổn định và tăng trưởng, cụ thể:

Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 14.221,8 tỷ đồng, bằng 136% so với năm 2020, đạt 134% kế hoạch; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 448,21 tỷ đồng, bằng 1.008% so với năm 2020, đạt 484% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước 476,7 tỷ đồng, bằng 196% so với năm 2020, đạt 140% kế hoạch năm 2021. Năm 2021, các KCN Tỉnh thu hút thêm 4.402 lao động mới. Luỹ kế đến ngày 15/12/2021, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp KCN là 8.304 người.

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 7.217,46 triệu USD, bằng 106% so với năm 2020, đạt 115% kế hoạch; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5.556,05 triệu USD, bằng 108% so với năm 2020, đạt 111% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước 4.337,96 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2020, đạt 148% kế hoạch năm 2021. Năm 2021, các doanh nghiệp FDI thu hút thêm 13.433 lao động mới. Lũy kế đến ngày 15/12/2021, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp FDI là 103.147 người.

8 tháng đầu năm 2022, hoạt động đầu tư, kinh doanh trong các KCN Vĩnh Phúc tiếp tục thu được những kết quả tích cực. Các KCN trên địa bàn Tỉnh thu hút mới được 15 dự án FDI và 24 lượt dự án FDI tăng vốn, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 261,09 triệu USD (cấp mới: 149,04 triệu USD; tăng vốn: 112,05 triệu USD), bằng 28% so với cùng kỳ năm 2021 và 87% kế hoạch năm 2022; thu hút 12 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.182,61 tỷ đồng, bằng 47% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 312% so với kế hoạch năm 2022.

Tính đến ngày 15/8/2022, số dự án còn hiệu lực đầu tư trong các KCN Vĩnh Phúc là 438 dự án, trong đó có 94 dự án đầu tư DDI, với tổng vốn đầu tư 24.196,09 tỷ đồng và 344 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 5.653,53 triệu USD.

Về tình hình triển khai thực hiện dự án, lũy kế đến ngày 15/8/2022, có 381 dự án đang hoạt động sản xuất kinh doanh (312 dự án FDI và 69 dự án DDI), chiếm 87% tổng số dự án đầu tư. Các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định và phát triển, đặc biệt các doanh nghiệp FDI có mức tăng trưởng cao, đóng góp hiệu quả vào kết quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển các KCN

Các KCN Vĩnh Phúc góp phần nâng cao vị thế của KCN, KKT phía Bắc

Trưởng ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc Nguyễn Xuân Phương chia sẻ về kế hoạch hoạt động của Ban Quản lý trong tháng 9 này. Theo đó, Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc dự kiến cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3-5 dự án mới (2-3 dự án FDI và 1-2 dự án DDI), đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3-4 dự án (2 dự án FDI và 1-2 dự án DDI) với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm khoảng 15-20 triệu USD và 100 tỷ đồng.

Phấn đấu tháng 9/2022 dự kiến có thêm 3-4 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 30-35 triệu USD và vốn thực hiện của các dự án DDI đạt khoảng 50 tỷ đồng.

Để đạt được những kết quả trên, Ban Quản lý nỗ lực tăng cường đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được phân cấp: Quy hoạch, đầu tư, xây dựng, lao động, môi trường; tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác quản lý các dự án sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đôn đốc các dự án thực hiện dự án theo tiến độ cam kết; chủ động trong công tác phối hợp, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư; phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đối với hồ sơ cấp mới theo quy định; triển khai thực hiện tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và lấy mẫu và phân tích mẫu nước thải, khí thải năm 2022. Ban Quản lý còn tham gia Đoàn thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường; thực hiện công tác quản lý lao động, quản lý môi trường, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý các hoạt động trong KCN theo nhiệm vụ được giao.

Mặt khác, Ban Quản lý tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các KCN, kịp thời nắm bắt và báo cáo về tình hình thực tế triển khi công tác này tới Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tỉnh; thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo kế hoạch ứng phó và chỉ đạo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban Quản lý tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với các hoạt động thiết thực như: Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến; giải quyết thủ tục hành chính 4 tại chỗ; cung ứng các dịch vụ, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy và hoạt động sản xuất. Ban Quản lý thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công của Tỉnh đảm bảo thực hiện các thủ tục hành chính đúng quy định; tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư/doanh nghiệp thực hiện hồ sơ/thủ tục đầu tư/lao động và mở rộng tư vấn các lĩnh vực khác./.