(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 33, tháng 11 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

NCS. Nguyễn Thị Cẩm Phú

TS. Trần Dục Thức

Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

NCS. Bùi Quang Hưng

Trường Cao đẳng Thống kê II