Sau khi thảo luận ở tổ, theo kế hoạch, chiều nay (ngày 7/1), Quốc hội sẽ thảo luận về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Cần Thơ. Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, theo Văn phòng Quốc hội.

“Nhất trí với các cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Cần Thơ, nhưng cần làm rõ quy định về thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ...”, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh Vũ Xuân Hùng (Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa) đề xuất khi thảo luận ở tổ.

Cùng góc nhìn trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho rằng, cần sớm ban hành quy định làm rõ địa vị pháp lý của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tạo thuận lợi cho việc thành lập, tránh trường hợp chậm thành lập ảnh hưởng đến hiệu quả của chính sách. Do đó, đề nghị Chính phủ bổ sung dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm này để có thêm cơ sở cho Quốc hội xem xét, quyết định.

Cần làm rõ địa vị pháp lý của Trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp tại Cần Thơ
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để tạo thuận lợi cho việc thành lập Trung tâm. Ảnh: Quốc hội

Về nội dung trên, nêu ý kiến của cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết, dự thảo Nghị quyết quy định Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp Vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ là khu vực có ranh giới địa lý xác định được Thủ tướng Chính phủ thành lập phù hợp với các quy hoạch có liên quan, để thu hút các dự án đầu tư trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, sản xuất, chế biến và cung ứng dịch vụ, xuất khẩu nông, thủy sản. Các dự án đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư tại Trung tâm được hưởng một số cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, thủ tục hải quan, thủ tục thuế…

Cần làm rõ địa vị pháp lý của Trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp tại Cần Thơ
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường, đa số ý kiến trong Ủy ban tán thành việc thành lập Trung tâm. Ảnh: Quốc hội
Theo Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, hồ sơ dự thảo Nghị quyết cơ bản đã bảo đảm đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự tại một kỳ họp. Tuy nhiên, đề nghị Báo cáo đánh giá tác động cần được đầy đủ, chi tiết hơn...

“Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội tán thành việc thành lập Trung tâm và các nội dung ưu đãi nêu trên, vì phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo cơ chế hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm, thu hút đầu tư, tăng sức cạnh tranh của khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp với đặc thù của Cần Thơ và cả Vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mức ưu đãi thuế, thời hạn ưu đãi đã được quy định theo hướng tham khảo các mức ưu đãi đang được áp dụng cho các khu kinh tế.

Một số ý kiến trong Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện ngay sau khi được Quốc hội thông qua để cụ thể hóa quy định tại Nghị quyết trên nguyên tắc chặt chẽ, đúng đối tượng, công khai, minh bạch về phạm vi và các điều kiện ưu đãi; quy định danh mục dự án được đầu tư vào Trung tâm; làm rõ tính tuân thủ các cam kết quốc tế; có chính sách tiêu thụ trong nước đối với sản phẩm sản xuất tại Trung tâm…/.