Cần quy định rõ hơn về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

“Cần rà soát, tổng kết thực tiễn để quy định rõ hơn về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chuyên trách (Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp), đồng thời làm rõ vị trí, vai trò của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); vai trò của UBND các tỉnh, thành phố trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp…”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề xuất, khi góp ý cho dự thảo Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi). Dự án Luật này được trình tại Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), để xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, theo Văn phòng Quốc hội.

Cần làm rõ vai trò của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề xuất, cần quy định rõ hơn về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chuyên trách (ảnh: QH)

Nêu ý kiến của cơ quan thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, hồ sơ dự án Luật còn thiếu bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức; nội dung một số tài liệu cần tiếp tục được hoàn thiện theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về các chính sách trong đề nghị xây dựng Luật, ông Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan cho rằng, 4 nhóm chính sách được Chính phủ đề xuất đã bảo đảm phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, đã được rà soát để bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ về từng nội dung cụ thể trong các nhóm chính sách, thể hiện nhất quán các nội dung chính sách được đề xuất trong các quy định của dự thảo Luật, bảo đảm sự đồng bộ giữa nội dung chính sách của dự án Luật với các luật hiện hành.

Theo đó, lưu ý cân nhắc thận trọng việc sử dụng một số khái niệm mới; đề nghị làm rõ hơn về thẩm quyền huy động vốn, nguyên tắc phân phối lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp… Cũng cần rà soát, tổng kết thực tiễn để quy định rõ hơn về cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước chuyên trách; làm rõ vị trí, vai trò của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, vai trò của UBND các tỉnh, thành phố trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nhiều vấn đề lớn chưa được đề cập trong dự án Luật

“Rất nhiều vấn đề, chính sách lớn chưa được đề cập trong dự án Luật sửa đổi. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tiếp tục làm rõ các vấn đề, chính sách trọng tâm, bao gồm: tách bạch chức năng giữa quản lý nhà nước và cơ quan đại diện chủ sở hữu; chiến lược phát triển doanh nghiệp; định mức, đơn giá, dự toán; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Cần làm rõ vai trò của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, dự án Luật phải khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập hiện nay (ảnh: QH)

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án Luật sửa đổi phải đáp ứng yêu cầu kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra; khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập hiện nay; thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Quốc hội, nhất là các vấn đề liên quan đến quản lý vốn, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa đất đai, quản lý quỹ, phát triển doanh nghiệp và các vấn đề có liên quan khác…

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cho biết, UBTVQH nhất trí về mặt chủ trương sự cần thiết sửa đổi và bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Tuy nhiên, do Hồ sơ trình cần được bổ sung, nên UBTVQH giao lại Chính phủ tiếp tục hoàn thiện Hồ sơ trình UBTVQH xem xét trong các phiên họp tới.../.