“Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ngay sau kỳ họp, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã chủ trì phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tổng hợp, nghiên cứu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội để tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật...”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, tại Phiên họp thứ 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đang diễn ra để cho ý kiến về giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật này, theo Văn phòng Quốc hội.

Cần làm rõ việc thu hẹp đối tượng xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, về cơ bản, các nội dung tiếp thu, chỉnh lý đã có sự đồng thuận, nhất trí giữa cơ quan chủ trì thẩm tra và cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật... Ảnh: QH

Liên quan đến đề nghị mở rộng giao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì với một số đối tượng của quyền tác giả, Thường trực Ủy ban Pháp luật và cơ quan chủ trì soạn thảo xin giữ như dự thảo Luật để bảo đảm phù hợp với thực tiễn, thông lệ quốc tế và đặc thù của đối tượng quyền tác giả. Đối với các chương trình, phần mềm máy tính gắn liền với các thiết bị, máy móc được bảo hộ dưới dạng sáng chế, thiết kế bố trí để vận hành các thiết bị, máy móc đó, thì có thể áp dụng cơ chế chuyển giao quyền sở hữu đối với sáng chế, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học sử dụng ngân sách nhà nước.

Để bảo đảm kiểm soát chặt việc sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước, dự thảo Luật đã bổ sung khoản 6 vào Điều 139, sửa đổi, bổ sung quy định tại khoản 4 Điều 194 theo hướng: quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, giống cây trồng là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị cơ quan thẩm tra làm rõ lý do chỉ chuyển nhượng cho tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam, cá nhân là công dân Việt Nam và thường trú tại Việt Nam, mà không mở rộng cho các tổ chức nước ngoài?

“Dự thảo Luật cũng cần cân nhắc quy định mức thù lao tối đa chi trả cho tác giả, nhằm bảo đảm tính chặt chẽ, tránh sự thông đồng giữa tác giả và tổ chức trủ trì…”, ông Thanh đề xuất.

Cần làm rõ việc thu hẹp đối tượng xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định lưu ý, cần làm rõ căn cứ của việc sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan. Ảnh: QH

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu thống nhất với quy định không thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ như ý kiến của Ủy ban Pháp luật. Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, cần làm rõ tính chắc chắn của việc thu hẹp đối tượng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ...

Liên quan đến quyền tác giả, quyền đối với đến quốc kỳ, quốc huy và quốc ca, theo UBTVQH, hiện Chính phủ chưa có ý kiến chính thức về nội dung này, tại phiên thảo luận cũng còn có ý kiến khác nhau. Do vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo xin ý kiến chính thức của Chính phủ bằng văn bản về vấn đề này; đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra cùng các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu và có báo cáo chính thức về vấn đề này.

“Đề nghị sau phiên họp này, các cơ quan tiếp tục phối hợp nghiên cứu, tiếp thu đẩy đủ ý kiến của UBTVQH và các đại biểu tại phiên họp. Đề nghị Viện Nghiên cứu lập pháp chủ động gửi ý kiến tham gia về dự án Luật này cho Ủy ban Pháp luật để các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu từ sớm để hoàn thiện hồ sơ dự án Luật. Trên cơ sở đó, Ủy ban Pháp luật chủ trì gửi lấy ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có liên quan..., để hoàn chỉnh báo cáo chính thức về dự án Luật để trình UBTVQH thông qua bằng văn bản trước khi trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 tới...”, ông Định lưu ý./.