Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Tăng Bính - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Vũ Quốc Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT, bà Bùi Thị Thu Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Truyền thông (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); ông Nguyễn Văn Trị - Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát và Sử dụng đất đai (Bộ Tài Nguyên và Môi trường); ông Trần Minh Hoan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Bắc; Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam - Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cùng toàn thể 35 đơn vị thành viên Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Năng - Trưởng ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam đánh giá khái quát những thành công của các KCN, KCX, KKT, KCNC thời gian qua. Theo đó, tình hình hoạt động các KCX, KCN, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) năm 2018 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

Tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 15.122 triệu USD, gấp 2,3 lần năm 2017 (6.572 triệu USD); trong đó, cấp mới 1.090 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký đạt 9.818 triệu USD, tăng vốn 876 dự án với vốn đầu tư điều chỉnh tăng 5.303 triệu USD). Tổng vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt 129.832 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2017 (88.644 tỷ đồng); trong đó, cấp mới 782 dự án với vốn đầu tư đăng ký 100.048 tỷ đồng, tăng vốn 254 dự án với vốn đầu tư điều chỉnh tăng 29.784 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn đầu tư thu hút năm 2018 của các tỉnh, thành phố phía Nam đạt 20.767 triệu USD, gấp 2 lần năm 2017 (10.470 triệu USD).

Kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp KCX, KCN, KKT, KCNC năm 2018 khá ấn tượng: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 55.926 triệu USD; doanh thu đạt 178.520 triệu USD; nhập khẩu đạt 89.165 triệu USD; xuất khẩu đạt 101.041 triệu USD; nộp ngân sách đạt 83.020 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hoàng Năng- Chủ nhiệm Câu lạc bộ phát biểu khai mạc Hội nghị

Ông Nguyễn Hoàng Năng khẳng định, những kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX, KKT, KCNC đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về KCN, KKT trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai và áp dụng vào thực tế đã xảy ra nhiều chồng chéo, mâu thuẫn… gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN, KKT. Đồng thời, ảnh hưởng ít nhiều tới tâm tâm lý của cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý. Vì vậy, yêu cầu phải tiếp tục được sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các chính sách về KCN, KKT trong thời gian tới là rất cấp thiết. Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ xác định chủ đề của Hội nghị giao ban lần thứ lần thứ VIII là “Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/05/2018 của Chính Phủ quy định về quản lý KCN và KKT”.

Ngay tại Hội nghị, các hội viên Câu lạc bộ sẽ tham gia thảo luận, đề xuất các ý kiến, kiến nghị đối với Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị định mới, hoàn thiện về khung pháp luật, các chính sách vĩ mô, tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi để phát triển các KCN, KKT.

Các báo cáo tham luận và phát biểu ý kiến của các hội viên Câu lạc bộ về Nghị định số 82/2018/NĐ-CP, ngày 22/05/2018 của Chính phủ về quản lý KCN, KKT(có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/07/2018 và thay thế Nghị định 29 và Nghị định 164) cho rằng, Nghị định 82 ra đời đã góp phần giải quyết một số hạn chế vướng mắc trong cơ chế, chính sách và quy định của pháp luật đối với các KCN, KKT; mặt khác bổ sung những quy định mới nhằm hoàn thiện thêm khung pháp lý liên quan đến hoạt động của các KCN, KKT… Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, triển khai Nghị định 82 thời gian qua đã phát sinh nhiều tồn tại, vướng mắc và chồng chéo giữa các quy định trong Nghị định, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động quản lý nhà nước về KCN, KKT như: Kiện toàn bộ máy, tổ chức Ban Quản lý chưa có Thông tư hướng dẫn; cơ chế ủy quyền thực hiện chức năng nhiệm vụ chưa được thực hiện thống nhất giữa các Ban Quản lý trên cả nước, đặc biệt là các lĩnh vực: môi trường, lao động, xây dựng; một số nội dung quản lý nhà nước chưa có hướng dẫn, như: quản lý khoa học, công nghệ, KCN sinh thái, phân KCN; bổ sung, điều chỉnh quy hoạch KCN; các chồng chéo của văn bản quy phạm pháp luật về KCX, KCN liên quan đến: thời điểm thu hồi đất đối với dự án chậm triển khai còn chưa thống nhất giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư; thời điểm thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường giữa Luật Đầu tư và Luật Môi trường; chưa có hướng dẫn đối với doanh nghiệp đã hoạt động nhưng chưa thực hiện thủ tục pháp lý về môi trường; những bất cập liên quan đến khu kinh tế, như: vấn đề giao đất, kế hoạch sử dụng đất, xác nhận nguồn gốc đất để bồi thường giải phóng mặt bằng, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng, điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục đầu tư đối với dự án thuộc lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ...

Thay mặt UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Tăng Bính biểu dương những đóng góp tích cực và hiệu quả của các KCN, KCX, KKT, KCNC tại các địa phương đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, thông tin cho biết khái quát những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi thời gian gần đây, trong đó có sự đóng góp quan trọng của KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng Bính nhấn mạnh, KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã và đang trở thành động lực, là đầu tàu của nền kinh tế địa phương và là trọng điểm kinh tế của khu vực miền Trung. Tuy nhiên, do hạn chế bởi các quy định pháp luật liên quan đến thực hiện các chính sách về KCN, KKT, nên đã và đang trở thành rào cản đối với tỉnh Quảng Ngãi nói chung và Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi nói riêng. Để giải quyết trước mắt những khó khăn, bất cập này, đòi hỏi tỉnh Quảng Ngãi phải vận dụng sáng tạo các khung khổ pháp lý cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương (nhằm hạn chế thấp nhất đến tình hình thu hút đầu tư và phát triển KKT, KCN tại địa phương).

Ông Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phó Chủ tịch Nguyễn Tăng Bính đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị quan tâm lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam để tổng hợp báo cáo các bộ chuyên ngành và Chính phủ, Quốc hội làm căn cứ xây dựng bộ luật mới với khung pháp lý cao nhất về quản lý nhà nước về KCN, KKT.

Thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Vũ Quốc Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT biểu dương những đóng góp tích cực của các thành viên Câu lạc bộ đối với sự nghiệp phát triển các KCN, KCX, KKT, KCNC của các tỉnh, thành phố phía Nam. Ông Vũ Quốc Huy nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị không chỉ là cuộc gặp gỡ trao đổi chuyên môn thông thường mà còn là dịp giao lưu, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc giữa các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC. Đồng thời, vui mừng cho biết sự tham gia tích cực của các bộ, ngành là một thành công quan trọng của Hội nghị và mong muốn Hội nghị Câu lạc bộ tiếp theo sẽ có sự tham gia của các cơ quan Trung ương và các Bộ chuyên ngành để chia sẻ những khó khăn mà Ban Quản lý đang phải đối mặt.

Về các ý kiến, kiến nghị cụ thể của các thành viên Câu lạc bộ, ông Vũ Quốc Huy đã chia sẻ và giải đáp cụ thể 16 nhóm vấn đề liên quan đến KCN, KKT và 6 nhóm vấn đề liên quan đến pháp luật như đầu tư, đất đai, môi trường…trong quá trình triển khai Nghị định 82.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nắm rõ những vướng mắc của các Ban Quản lý liên quan đến Nghị định 82. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết từ giờ đến cuối năm 2019 sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KCN, KKT theo Nghị định 82”, ông Huy khẳng định.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Nam, ông Nguyễn Hoàng Năng - Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếp thu ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu và các hội viên Câu lạc bộ. Đồng thời bày tỏ mong muốn Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tiếng nói mạnh hơn nữa để đề xuất lên Chính phủ và Quốc hội sớm xây dựng Luật KCN, KKT. Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Hoàng Năng đề nghị các Hội viên Câu lạc bộ cần tiếp tục nghiên cứu các nội dung của Nghị định để đề xuất những giải pháp triển khai các nội dung của Nghị định 82 phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương.

Ông Vũ Quốc Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các Ban Quản lý trong năm 2018, tại Hội nghị đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao tặng Cờ Thi đua cho 5 đơn vị tiêu biểu (Ban Quản lý KKT tỉnh Phú Yên, Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau, Ban Quản lý KKT tỉnh Trà Vinh, Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Phước và Ban Quản lý các KCN tỉnh Đắk Nông).

Cũng tại Hội nghị, các thành viên Câu lạc bộ bộ Ban Quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố phía Nam đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Ái -Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cà Mau làm chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam nhiệm kỳ mới (2019-2022). Được biết, Ban Quản lý KKT tỉnh Cà Mau là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Câu lạc bộ giao ban Quản lý các KCN, KCX, KKT, KCNC các tỉnh, thành phố phía Nam lần thứ IX năm 2020 tại tỉnh Cà Mau.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Bùi Thị Thu Hương- Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Truyền thông trao Cờ Thi đua năm 2018

Trao cờ luân lưu cho Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC các Tỉnh, Thành phố phía Nam nhiệm kỳ 2019-2020

Ông Vũ Quốc Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý các KKT tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2019-2022


Ông Nguyễn Minh Tài - Trưởng ban Quản KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi

Chụp ảnh lưu niệm giữa các khách mời và lãnh đạo các Ban Quản lý