Cụ thể là, Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai công tác chuẩn bị Dự án "Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai" tại 6 tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

2.903 tỷ đồng phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ nhằm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng giá trị nông nghiệp theo cách bền vững góp phần phát triển nông thôn toàn diện trong khu vực. Cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư với các biện pháp thích ứng cải thiện vận hành, duy tu theo cách bền vững chống chịu với thời tiết, ứng phó với biến đổi khí hậu góp phần giảm nhẹ các tác động tiêu cực có thể xảy ra do thiên tai tại vùng nông thôn các tỉnh miền núi, vùng cao của dự án. Dự án tập trung vào lĩnh vực thủy lợi, chỉnh trị sông ngòi, kè chống sạt lở, đường giao thông.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2023. Tổng mức đầu tư 2.903 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay JICA 2.365 tỷ đồng, vốn đối ứng là 538 tỷ đồng.

Đối với các tỉnh thực hiện dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh hoàn thiện Đề xuất dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tiến hành các thủ tục liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề xuất dự án để tiến hành xây dựng, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định.

UBND các tỉnh tổ chức, thực hiện dự án và chịu trách nhiệm vay lại một phần vốn vay ODA Nhật Bản theo quy định hiện hành và cam kết trả nợ theo quy định; giao UBND tỉnh Lào Cai làm đầu mối cho UBND 6 tỉnh và thay mặt UBND 6 tỉnh chịu trách nhiệm ký kết dự án.

Các tỉnh là chủ đầu tư, phải chịu trách nhiệm chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định, làm rõ trách nhiệm của từng khâu, từng việc trong quá trình đầu tư, thực hiện dự án, tránh tình trạng kéo dài.

Đối với vốn đối ứng, trường hợp ngân sách trung ương chưa bố chí được, các tỉnh phải cam kết cân đối, bố trí nguồn ngân sách của tỉnh để đảm bảo đủ điều kiện tiếp nhận dự án./.