Làm rõ hành vi vi phạm về bí mật kinh doanh

“Trên cơ sở văn bản số 148/TB-TTKQH thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ đã có văn bản số 6754/VPCP-PL giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo Nghị quyết của UBTVQH giải thích một số quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến hành vi vi phạm bí mật kinh doanh…”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, khi trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015, tại phiên họp thứ 5 của UBTVQH diễn ra sáng nay (ngày 23/11), theo Văn phòng Quốc hội.

Chốt giải thích nội dung của Bộ luật Hình sự về xử lý vi phạm bí mật kinh doanh
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: QH

Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 bảo đảm sự phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật; bảo đảm sự rõ ràng, minh bạch để áp dụng thống nhất các quy định của Bộ luật Hình sự trong xử lý hành vi phạm tội cũng như bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp của người phạm tội; bảo đảm thực hiện có hiệu quả và đúng lộ trình các cam kết của Việt Nam đối với Hiệp định CPTPP.

Ông Long cho biết, dự thảo Nghị quyết giải thích về khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự được hiểu là bao gồm cả hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, tường lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác chiếm đoạt dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh, kể cả nghe, đọc, ghi chép, chụp ảnh, ghi âm, ghi hình dữ liệu có chứa bí mật kinh doanh. Dự thảo còn quy định về trách nhiệm tổ chức thực hiện theo hướng giao Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết...

Ủng hộ ban hành nghị quyết

Thẩm tra nội dung của dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, việc UBTVQH ban hành Nghị quyết để giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự trong xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh là cần thiết, đúng thẩm quyền và đúng với Thông báo số 148/TB-TTKQH của Tổng Thư ký Quốc hội. Ủy ban Tư pháp nhất trí với việc ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn…

Chốt giải thích nội dung của Bộ luật Hình sự về xử lý vi phạm bí mật kinh doanh
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga, việc UBTVQH ban hành Nghị quyết để giải thích một số điều của Bộ luật Hình sự trong xử lý hành vi vi phạm bí mật kinh doanh là đúng thẩm quyền. Ảnh: QH

Về nội dung giải thích đáp ứng yêu cầu tại khoản 3 Điều 18.78 của Hiệp định CPTPP, bà Nga cho biết, khoản 3 Điều 18.78 của Hiệp định khuyến nghị các quốc gia thành viên rằng, “đối với một trong 3 hành vi nêu trên có thể áp dụng ở một hoặc các trường hợp, gồm: (a) những hành vi đó nhằm mục đích đạt được lợi thế thương mại hoặc thu lợi tài chính; (b) những hành vi đó liên quan tới các sản phẩm hoặc dịch vụ trong thương mại quốc gia hoặc quốc tế; (c) những hành vi đó nhằm mục đích gây tổn hại tới chủ sở hữu của những bí mật thương mại đó; (d) những hành vi đó bị chi phối bởi, hoặc lợi nhuận của, hoặc có liên quan tới một tổ chức kinh tế nước ngoài hoặc (e) những hành vi đó gây thiệt hại cho lợi ích kinh tế, quan hệ quốc tế hoặc an ninh quốc gia, quốc phòng của một Bên”. Đây là khuyến nghị của Hiệp định mà không phải là yêu cầu bắt buộc đối với các quốc gia thành viên.

Do vậy, Ủy ban Tư pháp nhất trí không bổ sung mục đích vào nội dung giải thích, vì không phù hợp với quy định điểm c khoản 2 Điều 158 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “Việc giải thích luật phải bảo đảm nguyên tắc không được sửa đổi, bổ sung hoặc đặt ra quy định mới”. Nếu bổ sung mục đích phạm tội sẽ thu hẹp phạm vi xử lý hình sự, không phù hợp với cấu thành cơ bản của Tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; đồng thời tạo ra sự không thống nhất, không bình đẳng trong chính sách hình sự đối với các hành vi trong cùng một điều luật, gây khó khăn trong quá trình áp dụng. Đây không phải là nội dung bắt buộc theo yêu cầu của Hiệp định…

Qua thảo luận, 100% Ủy viên của UBTVQH biểu quyết thông qua Nghị quyết giải thích Khoản 1 Điều 289 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 14/1/2022 và được áp dụng cùng với Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14./.