Sáng nay (ngày 27/8), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp cho ý kiến về dự thảo các kế hoạch giám sát, đề cương báo cáo của các Đoàn giám sát chuyên đề. Đây là cơ sở để triển khai hoạt động của các Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trong năm 2022, theo Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2021/QH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021” do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn; ban hành Nghị quyết số 19/2021/QH15 thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn.

UBTVQH sẽ tiến hành giám sát 2 chuyên đề về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021” và giám sát “Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường (Ảnh: Quốc hội)

Các mốc thời gian trong kế hoạch không được ấn định cụ thể như trước đây, mà được dự kiến căn cứ theo quy định tại Quy chế tổ chức hoạt động giám sát của Quốc hội về thời hạn gửi báo cáo của đối tượng chịu sự giám sát...

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, sẽ có một số điểm khác biệt so với thông lệ trong triển khai giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH lần này. Theo đó, Đoàn giám sát sẽ quyết định thành phần, sự tham gia của các chuyên gia là đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Kiểm toán nhà nước và lãnh đạo các bộ, ngành. Căn cứ hình hình thực tế và trên cơ sở xem xét báo cáo của các cơ quan, Đoàn giám sát sẽ chủ động lựa chọn cơ quan, địa phương cụ thể để đi giám sát. Có sự phối hợp, tham gia giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị, xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các chuyên đề giám sát của Quốc hội và UBTVQH có phạm vi rộng, nên phải xác định rất rõ mục đích, yêu cầu của từng chuyên đề giám sát, từ đó xác định được phạm vi, đối tượng và lĩnh vực trọng điểm phải tiến hành giám sát. Về mặt quy định pháp luật và tổ chức thực hiện, phải đánh giá cho được kết quả, thể chế hóa chủ trương quan điểm của đảng, chỉ ra những điểm nổi trội, cùng với đó tồn tại, hạn chế, yếu kém. Đánh giá được thực trạng để có kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật, thể chế chính sách; kiến nghị trong tổ chức thực thi để tạo chuyển biến căn bản, đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Trước thực tế dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp, ông Vương Đình Huệ yêu cầu các Đoàn giám sát phải hết sức linh hoạt trong tổ chức thực hiện, vấn đề phối hợp cũng cần được đặt ra. Với từng chuyên đề giám sát, những vấn đề nào vừa qua đã có giám sát, có báo cáo rồi thì tận dụng kết quả này và yêu cầu các cơ quan báo cáo bổ sung, cập nhật chứ không phải “chạy lại từ đầu”. Đồng thời cần phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, có đầu mối chịu trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan.

“Để bảo đảm hiệu lực giám sát của Quốc hội, cần huy động sức mạnh của cả hệ thống trong giám sát, nên chú ý phát huy vai trò của Hội đồng nhân dân các cấp và Đoàn đại biểu Quốc hội...”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Các nội dung trên sẽ tiếp tục được các cơ quan có trách nhiệm hoàn thiện để trình UBTVQH xem xét quyết định tại phiên họp vào tháng 9 sắp diễn ra./.