“Các nội dung tại phiên họp lần này của Ủy ban Kinh tế nhằm chuẩn bị cho phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như kỳ họp bất thường của Quốc hội trong thời gian tới…”, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, khi phát biểu tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế để thẩm tra sơ bộ các nội dung dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 6 (tháng 12/2021), theo Văn phòng Quốc hội.

Chưa thể thẩm tra gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế
Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội họp thẩm tra 3 trong 5 nội dung dự kiến của kỳ họp bất thường của Quốc hội

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế toàn cầu và trong nước, Hội nghị Trung ương 4 và các Nghị quyết của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 vừa qua đều đặt ra nhiệm vụ cho Chính phủ trong năm 2021 phải khẩn trương xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, banh hành, triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế gắn với nâng cao năng lực nội tại, tăng tính tự chủ của nền kinh tế gắn với kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn… Hiện Quốc hội và Chính phủ đang tích cực chuẩn bị để báo cáo Quốc hội cho phép tổ chức kỳ họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách trên.

Chưa thể thẩm tra gói chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ phục hồi kinh tế
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, tại phiên họp này, Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ thẩm tra sơ bộ 2/3 nội dung dự kiến của kỳ họp bất thường của Quốc hội

Ông Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công Ủy ban Kinh tế thẩm tra 3 trong 5 nội dung dự kiến của kỳ họp bất thường của Quốc hội (dự kiến tổ chức trong tháng 12 này). Đó là Dự án một luật sửa một số luật; Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

“Tuy nhiên, đến nay Chính phủ vẫn chưa trình hồ sơ của gói chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy tại phiên họp này, Thường trực Ủy ban Kinh tế sẽ thẩm tra sơ bộ đối với Dự án một luật sửa một số luật và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025…”, ông Thanh cho biết.

Đối với dự án một luật sửa đổi một số luật, theo Tờ trình của Chính phủ hiện trình một luật sửa 8 luật gồm: Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự. Ủy ban Kinh tế chủ trì thẩm tra chung dự án luật và các Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Tài chính – Ngân sách, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Tư pháp phối hợp thẩm tra các nội dung liên quan.../.