Nhà đầu tư có thể tự động thiết kế DGO - con đường “Tích sản tài chính và An tâm đầu tư” trên nền tảng số tại VNDIRECT

Kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2020

VNDIRECT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về kết quả kinh doanh trong năm 2020. Tổng doanh thu năm 2020 đạt 2.127 tỷ đồng, tăng trưởng 39% so với năm 2019, hoàn thành 113% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 693 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2019 và hoàn thành 171% kế hoạch.

Trong năm 2020, VNDIRECT đã kiến thiết lại mô hình kinh doanh toàn diện bền vững, mở được năng lực kinh doanh mới và vẫn giữ được năng lực cạnh tranh cốt lõi trên nền tảng khách hàng cá nhân. Mô hình kinh doanh của công ty được chia ra 5 mảng hoạt động chính: Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản, Dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB), Kinh doanh trên thị trường vốn & Đầu tư vốn chủ sở hữu.

Sau 15 năm thành lập và phát triển, VNDIRECT đã xây dựng được nền tảng kinh doanh cốt lõi trên điều kiện làm chủ công nghệ, đội ngũ con người có phẩm chất làm nghề chuyên nghiệp và dấn thân, chuỗi giá trị sản phẩm dịch vụ hoàn thiện cho mọi nhu cầu của nhà đầu tư tài chính. Hệ sinh thái dịch vụ đầu tư và giao dịch chứng khoán đã giúp VNDIRECT thu hút được lượng khách hàng cá nhân mở mới tài khoản trong năm 2020 đạt hơn 120.000 tài khoản, tăng trưởng trên 70% so với cả năm 2019 và chiếm 30% tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trên toàn thị trường.

VNDIRECT là công ty chứng khoán đầu tiên cung cấp được dịch vụ mở tài khoản trực tuyến và định danh điện tử eKYC. Hiện nhà đầu tư có thể tự động thiết kế DGO - con đường “Tích sản tài chính và An tâm đầu tư” trên nền tảng số. Nền tảng công nghệ của VNDIRECT liên tục được cải tiến và ngày càng được nhà đầu tư cá nhân lựa chọn nhờ tiện ích đầy đủ từ giao dịch trực tuyến, hệ thống thông tin DSTOCK và hệ thống phân tích hỗ trợ ra quyết định lựa chọn cơ hội đầu tư, nền tảng iVND giúp khách hàng tự thiết kế tài khoản để phân bổ tài sản và quản lý chuyên biệt sau đầu tư, và nền tảng Stockbook giúp cộng đồng đầu tư chia sẻ và tương tác với doanh nghiệp, các nhà phân tích đầu tư và nhà môi giới.

Mục tiêu và kế hoạch năm 2021

Năm 2021, VNDIRECT đưa ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VNDIRECT sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, đội ngũ con người và hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ cho nhu cầu đầu tư tích sản của mọi nhà đầu tư. Hoạt động IB của công ty cũng sẽ được chú trọng trong năm 2021 để tạo nguồn hàng và năng lực dẫn vốn cho thị trường vốn. Với lợi thế mạng lưới khách hàng cá nhân, nền tảng kênh phân phối số và đội ngũ chuyên gia môi giới có kinh nghiệm nghề lâu năm trên thị trường, Ban lãnh đạo công ty đã rất tự tin xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ kinh doanh tương lai để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, trở thành một định chế tài chính trung gian với đủ các nghiệp vụ của công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, quyền Tổng Giám đốc VNDIRECT hy vọng, nhiều doanh nghiệp lớn khác sẽ cùng hành động chuyển sàn giao dịch, để góp sức giữ an toàn hệ thống TTCK

Chuyển giao dịch cổ phiếu VND từ sàn HSX sang HNX và chào bán cổ phiếu ra công chúng

Trong thời gian vừa qua, hoạt động giao dịch chứng khoán đang niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) liên tục xảy ra hiện tượng bị quá tải dẫn đến nghẽn lệnh, dừng hoạt động làm ảnh hưởng đến việc giao dịch của Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nói chung cũng như các cổ đông của VNDIRECT nói riêng. ĐHCĐ đã thông qua việc tạm chuyển giao dịch cổ phiếu VND sang HNX để yểm trợ cho việc giảm tải giao dịch tại HSX. Ngay khi hệ thống giao dịch mới của HSX được hoàn thành, VNDIRECT sẽ chuyển lại cổ phiếu sang giao dịch tại HSX.

Ông Đỗ Ngọc Quỳnh, quyền Tổng Giám đốc VNDIRECT, chia sẻ: “Việc chuyển tạm thời cổ phiếu VND từ HoSE sang giao dịch ở HNX trong giai đoạn này không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ quyền lợi của cổ đông, nhà đầu tư mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công ty trong việc xử lý vấn đề quá tải ở HoSE hiện nay nhằm mang lại lợi ích chung cho toàn thị trường. Tôi hy vọng rằng nhiều doanh nghiệp lớn khác tại Việt Nam cũng sẽ nhìn rõ và đồng ý với giải pháp tạm thời này, nhằm bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như góp sức giữ an toàn hệ thống cho TTCK Việt Nam trong lúc chờ các giải pháp trung và dài hạn”.

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua đề xuất chào bán 220,43 triệu cổ phiếu VND cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1. Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HĐQT Công ty sẽ xác định mức giá chào bán dựa trên nguyên tắc cân đối giữa giá trị thị trường của cổ phiếu và không cao hơn 80% giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu là để mở rộng năng lực cho khách hàng vay ký quỹ, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành chứng khoán, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của Công ty./.