Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 400 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa chưa đưa cổ phiếu lên giao dịch

Thông tin từ Cục Tài chính Doanh nghiệp tại Hội nghị triển khai một số chính sách mới về cổ phần hóa và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán cho hay, trong giai đoạn năm 2011-2015, cả nước đã sắp xếp được 591 doanh nghiệp nhà nước (trong đó, đã cổ phần hóa được tổng số 499 doanh nghiệp nhà nước và bộ phận doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch số lượng cổ phần hóa, chiếm 84,5% tổng số doanh nghiệp sắp xếp). Tính đến ngày 31/12/2015, cả nước còn 778 doanh nghiệp nhà nước và đến hết tháng 10/2016 còn 718 doanh nghiệp nhà nước cần sắp xếp, cổ phần hóa.

Đáng chú ý, tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn gần 400 doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa chưa đưa cổ phiếu lên giao dịch tập trung theo quy định dẫn đến việc giao dịch của nhà đầu tư gặp khó khăn, việc đấu giá cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trở nên kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tổng hợp kết quả hoạt động của 350 doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa năm 2015 so với năm trước khi cổ phần hóa cho thấy, lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp này tăng 49%, nộp ngân sách nhà nước tăng 27%, vốn điều lệ tăng 72%, tổng tài sản tăng 39%, doanh thu tăng 29%.

Trong bối cảnh này, giai đoạn 2016-2020, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; hoàn thành kề hoạch sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; thực hiện có hiệu quả các quyền, nghĩa vụ trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp với những nhóm giải pháp cụ thể.

Đặc biệt, Thông tư 115/2016/TT-BTC, ngày 30/06/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC, ngày 26/12/2011 hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ CPH cùng với Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán khẳng định quyết tâm của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát của xã hội, nhà đầu tư với hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường tính tuân thủ của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi phương thức quản trị nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch của mình.

Thực tế, kể từ khi Nghị định 145 được ban hành từ ngày 01/11/2016, tình hình đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán tập trung (UPCoM) của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa được cải thiện rõ rệt, hơn 50 doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCoM tại HNX trong vòng 2 tháng cuối năm 2016./.