1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định công nhận chức danh Giáo sư (GS), Phó giáo sư (PGS) cho 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 mà Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã thông qua.

Đây là kết quả sau khi Hội đồng thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát 1.226 hồ sơ ứng viên sau khi có dư luận thắc mắc về lượng ứng viên được xét tăng đột biến.

Như vậy, tính đến thời điểm 05/03/2018, chỉ còn có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017

Kết quả rà soát cho thấy, đến thời điểm 05/03/2018, có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 mà Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã thông qua tại Phiên họp lần thứ VII ngày 01/02/2018 với khẳng định bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo.

Như vậy, so với 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đã công bố ngày 01/02/2018, đến ngày 05/03, còn 95 ứng viên phải rà soát lại vì có phản ánh và hồ sơ cần xác minh thêm (ngoài 94 trường hợp mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo với Chính phủ trong phiên họp thường kỳ tháng 2, đến nay Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước bổ sung thêm một trường hợp “không đạt chuẩn” trong số 1.226 hồ sơ đã được thông báo trước đó. Đó là ứng viên ở Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh bị tố cáo sao chép luận văn).

Trong số hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã gửi công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan liên quan cung cấp tài liệu, minh chứng cụ thể. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước cũng đã giao Tổ Công tác làm việc trực tiếp với cơ quan liên quan để xác minh thêm. Những ứng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo được xem xét theo quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phải nghiêm túc rút kinh nghiệm

Cũng trong chiều 05/03, Văn phòng Chính phủ cũng có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017. Theo thông báo này, Thường trực Chính phủ đã thống nhất kết luận: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh thêm trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đợt năm 2017 (như Báo cáo số 42/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Thường trực Chính phủ cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xem xét và quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với những ứng viên đã bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về các hồ sơ này. Đối với các trường hợp mà hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp chỉ đạo rà soát lại kỹ lưỡng, bảo đảm đúng theo quy định. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát lại.

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg, ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận tới.

3 nguyên nhân dẫn đến ứng viên GS, PGS năm tăng mạnh

Tại cuộc họp báo của Chính phủ chiều 01/03, trước câu hỏi của báo giới về vấn đề phong Giáo sư và Phó Giáo sư, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng: Việc xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là công việc thường niên của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước. Quy định đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét công nhận ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tiếp tục thực hiện theo Quyết định 174, Quyết định 20 của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trong năm 2017 số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tăng nhiều so với những năm trước, theo giải thích của ông Hùng thì có nhiều nguyên nhân như: Thứ nhất, thời gian nhận hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 kéo dài thêm 6 tháng so với năm 2016. Trong 6 tháng đó, số lượng ứng viên tích luỹ đủ tiêu chuẩn được tăng lên (như số bài báo, hướng dẫn thêm nghiên cứu sinh, học viên cao học…).

Thứ hai, số lượng ứng viên có khả năng đáp ứng đủ tiêu chuẩn hiện hành tăng lên do những năm trước đây Chính phủ có những đề án cho cán bộ giảng dạy trẻ đi học nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước và những người này khi về nước, họ được đào tạo bài bản và trong một số năm đã tích luỹ đủ tiêu chuẩn về bài báo khoa học, công trình nghiên cứu, số giờ giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh… Do đó, họ có đủ điều kiện trở thành ứng viên để xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Thứ ba, gần đây, nhiều cơ sở giáo dục đại học rất chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giảng viên nên số lượng cán bộ giảng dạy tại các trường đại học đã dần tích luỹ nhiều hơn những điều kiện để tham gia xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Về chất lượng khoa học của các ứng viên, ông Hùng cho biết: So với 2016, năm nay có tăng lên. Chẳng hạn, mặc dù quy định hiện nay việc công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học nước ngoài chưa phải là bắt buộc nhưng trong năm 2017 rất nhiều ứng viên có bà báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Ví dụ năm 2016 có 2.510 bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thì năm 2017 có 5.316 bài, tăng 2,1 lần so với năm 2016. Qua đó phản ánh phần nào chất lượng. Năng lực ngoại ngữ của các ứng viên được cải thiện rất nhiều, nhất là số đã được đào tạo ở nước ngoài, nhiều ứng viên thành thạo 2-3 ngoại ngữ..

Theo kết quả xét của Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước thì tổng số ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là 1.226/1.537 ứng viên, đạt tỷ lệ 79,76%, xấp xỉ những năm trước như năm 2016 tỷ lệ đạt 75,51%.

Trước đó, đầu tháng 02/2018, Văn phòng Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, trong hai ngày 31/01/2018 và 01/02/2018, tại Hà Nội, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2014-2019 đã tiến hành Kỳ họp lần thứ VII. Tham dự Kỳ họp có đầy đủ 31 thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước. Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã xem xét, thảo luận, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đợt năm 2017.

Năm 2017, tổng số ứng viên nộp hồ sơ là 1.537, trong đó có 151 ứng viên GS và 1.386 ứng viên PGS. Tổng số ứng viên năm nay có tăng là do ngày hết hạn nộp hồ sơ muộn hơn gần 6 tháng so với năm 2016 (năm nay là 05/11, năm 2016 là 25/5); mặt khác, có thể các ứng viên mong muốn được xét theo quy định hiện hành trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh; nhưng vẫn đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

Theo kết quả xét của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước, thì tổng số ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư là 1.226/1.537 ứng viên. Trong đó, ứng viên GS là 85 trên 151 (56,29%), ứng viên PGS là 1.141 trên 1.386 (82,32%). Năm 2016, tổng số ứng viên đạt là 712, GS là 72 và PGS là 640. Như vậy, so với năm 2016 thì năm 2017 tổng số GS, PGS tăng 1,7 lần (1.226 trên 712).

Các ứng viên đã đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 có tuổi đời trung bình trẻ hơn năm trước: GS là 55 (năm 2016 là 57) và PGS là 45 (năm 2016 là 44).

Ứng viên trẻ nhất đã đạt tiêu chuẩn chức danh GS năm 2017 là Phạm Hoàng Hiệp (Viện Toán học, Viện HLKH & CN VN), 35 tuổi (sinh 01/03/1982), ngành Toán học, đã được trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015. Kỷ lục GS trẻ nhất VN cho đến hết năm 2016 là 37 tuổi.

Ứng viên trẻ nhất đã đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2017 là Đỗ Đức Thuận (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội), 32 tuổi (sinh 28/09/1985), ngành Toán học. Kỷ lục PGS trẻ nhất Việt Nam cho đến hết năm 2016 là 28 tuổi./.

Tham khảo từ nguồn:

1. http://baochinhphu.vn/Tin-noi-bat/Thuong-truc-Chinh-phu-ket-luan-viec-xet-cong-nhan-chuc-danh-giao-su-pho-giao-su/330865.vgp

2. https://vov.vn/xa-hoi/94-ung-vien-gs-pgs-co-phan-anh-ve-ho-so-734817.vov

3. http://www.hdcdgsnn.gov.vn/index.php/ho-t-d-ng-xet-duy-t/thong-bao/781-tha-ng-ca-o-ba-o-cha-va-ka-ha-p-la-n-tha-vii-ca-a-h-cdgsnn-nhia-m-ka-2014-2019

4. https://vov.vn/xa-hoi/giao-duc/them-1-ho-so-giao-su-pho-giao-su-phai-de-lai-xem-xet-736156.vov

5. http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/rut-kinh-nghiem-sau-sac-viec-xet-cong-nhan-chuc-danh-gspgs-nam-2017-20180305151908725.htm