“Cử tri quan tâm, bức xúc về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý trong thời gian qua. Việc hàng loạt trung tâm đăng kiểm bị đóng cửa, thời gian đăng kiểm kéo dài khiến lượng xe chờ đăng kiểm ùn ứ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp…”, Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, khi trình bày Báo cáo Công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2022 và tháng 1/2023, tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang diễn ra.

Cử tri bức xúc về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới

Về công tác tiếp công dân của Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện cho biết, trong kỳ báo cáo, các cơ quan đã tiếp 690 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 687 vụ việc

Ngoài ra, những vấn đề mà người dân quan tâm theo ông Bình, đó là vẫn xảy ra nhiều sai phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng; tình trạng chen lấn, mất an ninh trật tự và tồn tại các hoạt động tiêu cực, lợi dụng tín ngưỡng vẫn còn tồn tại ở nhiều lễ hội đầu năm trên cả nước…

Cử tri bức xúc về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, trong kỳ báo cáo, Bộ Công an tiếp tục nhận được 51 kiến nghị của cử tri, đang trong thời hạn giải quyết và đang chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trực tiếp xác minh và trả lời kiến nghị cử tri. Đối với những vụ việc cụ thể, Bộ Công an đang tập trung giải quyết, nhất là các vụ việc có số lượng người tập trung đông đang được cơ quan tố tụng tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

“Qua tổng hợp tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân ở địa phương trước kỳ họp bất thường lần thứ 2 của 63 Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban Dân nguyện tổng hợp được 253 kiến nghị của cử tri và đã kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật…”, ông Bình cho hay.

Liên quan đến tiếp nhận và xử lý đơn thư, các cơ quan đã nhận được 2.522 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến. Qua nghiên cứu 902 đơn đủ điều kiện xử lý, đã chuyển 458 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, ban hành 157 văn bản hướng dẫn, trả lời đơn công dân.

Trên cơ sở đó, Ban Dân nguyện kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố cần chủ động theo dõi, đôn đốc, giám sát và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết dứt điểm đối các vụ việc có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự. Đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm, thực hiện và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục các sai phạm của trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đăng kiểm; có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong kinh doanh, sản xuất cho các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục đảm bảo an toàn cho người tham gia lễ hội những tháng đầu năm, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan...

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Ban Dân nguyện tiếp thu ý kiến tại phiên họp, để hoàn thiện báo cáo, xin ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó gửi đến các cơ quan để tiếp tục theo dõi việc thực hiện; đồng thời, cần sớm chuẩn bị thông báo dự thảo kết luận kèm theo để Tổng Thư ký Quốc hội ký ban hành./.