Thực hiện công văn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023, sáng nay, ngày 16/6, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với điểm cầu Ban Tuyên giáo Trung ương về Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023.

Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư (6B Hoàng Diệu) và trụ sở Tổng cục Thống kê ở 54 Nguyễn Chí Thanh là các điểm cầu kết nối trực tiếp với đường truyền của Đảng ủy Khối. Ngoài ra, rất nhiều điểm cầu kết nối trực tuyến như: Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở 65 Văn Miếu do Viện Chiến lược phát triển quản lý; trụ sở Học viện Chính sách và Phát triển; trụ sở Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, trụ sở 47 Quán Thánh do Báo Đầu tư quản lý, trụ sở D25 Tôn Thất Thuyết do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia quản lý.

Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị kết nối trực tuyến với Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6/2023
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư ở 65 Văn Miếu do Viện Chiến lược phát triển quản lý. Ảnh: Thường Bùi

Tại Hội nghị, các cán bộ, đảng viên đã được các báo cáo viên Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắc Lắc; lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin chuyên đề về: Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; lãnh đạo Hội đồng lý luận Trung ương thông tin chuyên đề: Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng tuyên truyền.

Liên quan đến chuyên đề phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, mục tiêu cụ thể đến năm 2030: (1) Tăng trưởng GDP toàn ngành 3%/năm, tăng năng suất lao động nông nghiệp 5,5-6%/năm; (2) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%, trong đó 35% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; (3) Thu nhập bình quân của người dân nông thôn năm 2030 tăng gấp 2,5 lần so với năm 2020; (4) Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 20%, hàng năm bình quân đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi và đào tạo nghề nghiệp khác khoảng 1,8 triệu lao động nông thôn, tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 70%; (5) Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng; giảm phát thải nhà kính trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng nông sản, bảo vệ môi trường sinh thái.

Những nội dung này có tính thời sự cao trong thời điểm hiện tại. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng của Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư…/.