Gắn thu hút đầu tư với công tác quản lý nhà nước

Ảnh: Tập thể cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu

Ban Quản lý các KCN tỉnh Bạc Liêu (Ban Quản lý) là cơ quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Bạc Liêu; có chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh Bạc Liêu giao trực tiếp quản lý và phát triển các KCN, KKT trên địa bàn; tổ chức và cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 02 KCN; trong đó KCN Trà Kha có diện tích 65 ha; tỷ lệ lấp đầy đạt 92,94%. Hiện nay hạ tầng KCN cơ bản đã được đầu tư hoàn chỉnh, đang triển khai thi công hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN.

Các doanh nghiệp trong KCN Trà Kha hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực: Công nghiệp may mặc; ngành điện, sản xuất rượu, bia; vật liệu xây dựng; phân bón, bao bì và các ngành có tính chất công nghiệp sạch khác…

KCN Láng Trâm: Có tổng diện tích: 94,19 ha. Hiện nay Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt; đang mời gọi nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN này.

Các ngành công nghiệp chính dự kiến thu hút đầu tư trong KCN Láng Trâm thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ và các ngành nghề phục vụ nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN Tỉnh, ngoài các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định chung của cả nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp có dự án đầu tư vào KCN tỉnh Bạc Liêu sẽ được Ban Quản lý các KCN phối hợp với các Ban, ngành chức năng trong Tỉnh hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, lao động theo cơ chế “một cửa, tại chỗ” thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của Tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý luôn quan tâm chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặc biệt cải cách thủ tục hành chính được Ban Quản lý tổ chức thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2020, Ban Quản lý đã rà soát, thống kê trình Chủ tịch UBND Tỉnh công bố chuẩn hóa 45 thủ tục hành chính, 06 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, 10 danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến. Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tiếp tục được duy trì tại trụ sở cơ quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh và đăng trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị theo quy định.

Đồng thời việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh được Ban Quản lý tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng theo Quy chế hoạt động của Trung tâm. Bên cạnh đó, cơ quan tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết đối với một số thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, xây dựng và việc làm. Qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoàn tất các thủ tục hành chính cũng như triển khai dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại các KCN.

Mặc dù do tác động xấu của dịch bệnh Covid-19 đến môi trường đầu tư, kinh doanh trong các KCN, nhưng với những cố gắng lớn trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý đã đón tiếp hơn 08 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu và thực hiện các thủ tục đầu tư trong KCN Trà Kha. Kết quả, Ban Quản lý đã cấp mới 02 Quyết định chủ trương đầu tư cho 02 dự án (Nhà máy May mặc xuất nhập khẩu 168 GARMENT, diện tích 01 ha, tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng và Nhà máy chế biến da Phương Tín, diện tích 01 ha, tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng).

Đến nay, tổng số dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) trong KCN Trà Kha là 23 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1.679,33 tỷ đồng (tổng diện tích đất đã cho thuê là 45,895/49,38 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 92,94%). Trong đó, có 16 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; 05 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị; 02 dự án đang chuẩn bị xây dựng.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước

Ảnh: Cổng ngoài KCN Trà Kha

Công tác quản lý quy hoạch và xây dựng tiếp tục được thực hiện tốt theo đúng quy định và chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quy hoạch, xây dựng đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN. Nhìn chung, hầu hết các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN chấp hành tốt các quy định về xây dựng.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai, môi trường của các doanh nghiệp trong KCN cũng luôn được giám sát chặt chẽ, nhất là việc đảm bảo thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay các doanh nghiệp trong KCN đều nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đúng quy định, không xảy ra sự cố về môi trường.

Đồng thời, công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trong các KCN luôn được tăng cường và đảm bảo tốt. Ban Quản lý thường xuyên theo dõi sát sao tình hình hoạt động của các doanh nghiệp KCN. Đồng thời quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương của Đảng và nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự cho các doanh nghiệp nhằm phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người gây mất an ninh trật tự trong KCN.

Trong năm 2020 Ban Quản lý đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-KCN ngày 11/3/2020 về phòng cháy chữa cháy tại KCN Trà Kha và thành lập Đội phòng cháy chữa cháy trong KCN này. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp trong các KCN đều có lập phương án phòng cháy chữa cháy, có ý thức và trách nhiệm cao trong công tác phòng, chống cháy nổ; trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ theo quy định về phòng cháy chữa cháy; mỗi doanh nghiệp đều có thành lập đội phòng cháy chữa cháy và được tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

Công tác quản lý lao động và hỗ trợ doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm chú trọng và coi như là một nhiệm vụ thường trực. Ban thường xuyên thông tin đến các doanh nghiệp những quy định mới có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; gặp gỡ, tiếp thu những phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp, qua đó kịp thời giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các doanh nghiệp trong KCN được tăng cường, thông qua nhiều hình thức như: Ban hành văn bản gửi doanh nghiệp, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan các văn bản pháp luật về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động…

Nhìn chung các doanh nghiệp trong KCN chấp hành tốt các quy định của nhà nước về chính sách lao động, chế độ tiền lương, tiền thưởng và an toàn vệ sinh lao động, không có tai nạn lao động xảy ra; tình hình lao động tương đối ổn định.

Tính đến nay, tổng số lao động đang làm việc tại các KCN trên địa bàn Tỉnh là 1.521 lao động (KCN Trà Kha có 1.471 lao động, KCN Láng Trâm có 50 lao động) với thu nhập bình quân của người lao động khoảng 6,12 triệu đồng/tháng.

Do hoàn cảnh khách quan tác động nên như hầu hết các doanh nghiệp trong cả nước, năm 2020 các doanh nghiệp trong KCN Trà Kha cũng phải gánh chịu nhiều tổn thất lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN không cao bằng năm trước song các doanh nghiệp KCN vẫn cố gắng duy trì hoạt đông sản xuất kinh doanh ổn định, với các kết quả đạt được: Tổng doanh thu đạt 1.918,19 tỷ đồng; nộp ngân sách ước đạt 259,95 tỷ đồng.

Tạo thế và lực cho phát triển KCN, KKT

Ảnh: Công ty Cổ phần bia Sài Gòn- Bạc Liêu

Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2020, năm 2021 Ban Quản lý xây dựng một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn Tỉnh, nhất là công tác thẩm định tính hiệu quả sử dụng đất trước khi xem xét Quyết định chủ trương đầu tư; tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc chấp hành pháp luật về quy hoạch, xây dựng, môi trường, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, chế độ báo cáo thống kê, tài chính của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Chủ động và tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND thành phố Bạc Liêu, thị xã Giá Rai để thực hiện tốt Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn Tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo mọi thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác đầu tư và phát triển hạ tầng KCN, cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào hoạt động Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Trà Kha; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, nhằm sớm lấp đầy KCN Trà Kha và đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Láng Trâm.

Thứ ba, tăng cường mở rộng thu hút đầu tư vào KCN Trà Kha và dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Láng Trâm nhằm đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN này, trong đó phải đảm bảo tiêu chí: Thu hút đầu tư có chọn lọc, có định hướng theo ngành nghề phù hợp với điều kiện phát triển của Tỉnh, ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; phát triển KCN đi đôi với việc bảo vệ môi trường; chăm lo điều kiện làm việc, đời sống và nhà ở cho người lao động; giám sát chặt chẽ việc thi hành pháp luật về lao động trong các doanh nghiệp trong KCN.

Trình cấp có thẩm quyền bổ sung KCN Ninh Quới vào Quy hoạch phát triển các KCN của cả nước (theo hướng tích hợp vào quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021- 2030 theo quy định của Luật Quy hoạch)./.