Cụ thể, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, đại biểu Quốc hội Lê Công Nhường, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định đã chất vấn Thủ tướng như sau:

Thực hiện thông báo số 66-TB/VPTW ngày 11/7/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm và làm việc của đồng chí Trần Quốc Vượng. Ý kiến của Thủ tướng ngày 6/5/2018, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao cho UBND tỉnh Bình Định xây dựng đề án phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn 2030 (Đề án).

Đề án đã được UBND tỉnh Bình Định trình Thủ tướng Chính phủ tại tờ trình số 111/TTr-UBND ngày 3/10/2019, đã tiếp thu và chỉnh sửa theo góp ý các bộ, ngành. Tuy nhiên để thực hiện đề án nhiều cơ chế, chính sách cần phải được lược hóa nên hiện nay đề án vẫn chưa được phê duyệt.

Để "xây dựng Khu đô thị khoa học", xin hỏi Thủ tướng Chính phủ có cho phép UBND tỉnh Bình Định thí điểm về hỗ trợ xây dựng mô hình khu đô thị khoa học Quy Hòa nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 27-NQTW ngày 6/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Về nội dung chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ trả lời như sau:

Về chủ trương, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về Phát triển Khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó khẳng định quan điểm "Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong đó xác định "Nhà nước đầu tư xây dựng một số khu đô thị khoa học, khu công nghệ cao, tổ hợp khoa học - sản xuất, trường đại học trọng điểm, các trung tâm văn hóa hiện đại để thúc đẩy hoạt động sáng tạo của trí thức trong và ngoài nước".

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản như: Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 1/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Về Đề án Khu đô thị khoa học Quy Hòa, thành phố Quy Nhơn, ngày 26/11/2020 UBND tỉnh Bình Định đã có Tờ trình số 102/TTr-UBND về Đề án "Phát triển Khu đô thị Khoa học Quy Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035" (với mục tiêu thí điểm xây dựng và phát triển Khu Đô thị Khoa học và Giáo dục tại Bình Định). Hiện, Văn phòng Chính phủ đang lấy ý kiến các bộ để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (đứng thứ 4 từ trái sang) trong một lần đến thăm và làm việc tại ICISE

Theo UBND tỉnh Bình Định, Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa được quy hoạch 242 ha, tại phường Ghềnh Ráng (TP. Quy Nhơn) với định hướng trở thành hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và miền Trung - Tây Nguyên; nhân tố tích cực trong chuỗi hình thành giá trị gia tăng, thúc đẩy hình thành, phát triển các liên kết về vốn, công nghệ, con người của các khu kinh tế, khu công nghệ cao ở các tỉnh Duyên hải miền Trung và liên kết với các khu công nghệ cao quốc gia trong chiến lược phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Với hoạt động khu đô thị đa chức năng đầu tiên, Khu đô thị thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ; gắn kết đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thúc đẩy đổi mới, ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN công nghệ thông tin, phát triển thị trường khoa học và giáo dục.

Khu đô thị dự kiến có các phân khu chức năng chính: Nhóm hoạt động phi lợi nhuận (khu nghiên cứu và phổ biến kiến thức khoa học, Trường kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp, làng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo); Nhóm hoạt động có lợi nhuận (khu công viên phần mềm; khu công viên và kinh doanh dịch vụ). Đi đôi với đó là cơ chế, chính sách ưu đãi chung, từng nhóm hoạt động có lợi nhuận, phi lợi nhuận, cơ chế đặc thù cho các tổ chức nghiên cứu.

Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa được quy hoạch gồm 3 phân khu: Khu hội tụ khoa học (ICISE, viện nghiên cứu, trường kỹ sư chất lượng cao...), Khu công viên khoa học và trung tâm phần mềm (gồm các hoạt động vui chơi khoa học, nhà mô hình vũ trụ, nhà nghiên cứu phần mềm...), Khu tái định cư và biệt thự nghỉ dưỡng của các chuyên gia.

Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa sẽ là điểm nhấn đặc biệt để đưa Quy Nhơn trở thành một thành phố khoa học.

Đến nay, ngoài ICISE đã đi vào hoạt động, năm 2016, tại ICISE đã thành lập Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành thuộc nhóm vật lý lý thuyết (IFIRSE). Liên tục trong 3 năm (2017 - 2019), Viện IFIRSE được tổ chức Natrure Index xếp thứ 5 trong TOP 10 cơ sở nghiên cứu và giáo dục có công bố khoa học xuất sắc tại Việt Nam.

Cuối tháng 9/2020, tại thung lũng sáng tạo Quy Hòa thuộc phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, Công ty TMA Solutions đã tổ chức khai trương dự án Công viên sáng tạo TMA tỉnh Bình Định, giai đoạn 1 với 100 kỹ sư, chuyên gia phần mềm làm việc. Kỳ vọng khi hoàn thành giai đoạn 2, dự án sẽ là một trung tâm phát triển công nghệ 4.0 tại Việt Nam, sử dụng nguồn nhân lực, trí lực của khu vực miền Trung và Bình Định.

Trước đó, góp ý kiến vào đề án, Bộ Xây dựng cho rằng, việc hình thành Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa tại phường Gềnh Ráng, TP Quy Nhơn phù hợp với định hướng phát triển không gian xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, đề xuất miễn tiền sử dụng đất đối với các dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa theo quy hoạch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đề xuất bố trí nhà ở công vụ cho chuyên gia, nhà khoa học làm việc tại Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa là chưa có cơ sở do chưa phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về nhà ở./.