Từ thông tin cập nhật của Bộ Tài chính đến ngày 15/8, theo Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và kết quả thu ngân sách Nhà nước.

Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 8/2021 ước tính đạt 21.400 tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/8 đạt 947.100 tỷ đồng, bằng 70,5% dự toán năm (thu ngân sách Trung ương đạt 67,3%, thu ngân sách địa phương đạt 74,4%).

Đến 15/8/2021, thu ngân sách nhà nước bằng 70,5% dự toán năm
Thu ngân sách đang ngày một thêm khó khăn do dịch Covid-19. Ảnh: GDT

Đáng chú ý, nhiều khoản thu chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu ngân sách Nhà nước, nhưng tốc độ thu đạt dưới 70% dự toán năm. Chẳng hạn như, thu nội địa lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8 đạt 770.900 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 97.300 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 136.600 tỷ đồng, lần lượt bằng 65,6% và bằng 68,6% dự toán năm...

Có một số khoản đạt tốc độ thu cao so với dự toán như: thu từ dầu thô đạt 23.400 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 152.100 tỷ đồng, lần lượt bằng 101,1% và 85,2% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân đạt 85.200 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 93.800 tỷ đồng, lần lượt bằng 79% và 84,2% dự toán năm...

Điểm đáng chú ý trong bức tranh chi ngân sách nhà nước là lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/8, đó là chỉ bằng 51,2% dự toán năm, khi đạt 864.100 tỷ đồng, trong đó chi trả nợ lãi đạt tỷ lệ cao nhất là bằng 61,2% dự toán, tiếp đến là chi thường xuyên đạt 614.700 tỷ đồng, bằng 59,3% dự toán, trong khi chi đầu tư phát triển đạt tốc độ thấp nhất khi chỉ đạt 177.600 tỷ đồng, tương đương bằng 37,2% dự toán năm. Chi cho đầu tư phát triển vẫn đạt thấp sẽ là một trong những nguyên nhân khiến cho khó tạo ra nguồn thu mới trong thời gian tới. Điều này sẽ gây khó khăn cho nỗ lực hoàn thành kế hoạch thu ngân sách đề ra cho năm nay với ngành Tài chính./.