Theo Ban Soạn thảo chương trình sách giáo khoa mới, nếu không có gì thay đổi, từ tháng 05/2017, các môn học phải trình văn bản dự thảo lần một chương trình môn học cho Hội đồng thẩm định quốc gia về môn học. Có hai hội đồng thẩm định khác nhau. Một hội đồng thẩm định quốc gia chương trình tổng thể và nhiều hội đồng thẩm định quốc gia về môn học.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến tháng 04/2018 sẽ có sách giáo khoa mới lớp 1 và lớp 6 đưa vào sử dụng

Tháng 09/2017, chương trình môn học được ký duyệt công bố cùng văn bản chương trình tổng thể. Tuy nhiên, sau đó trong quá trình tập huấn triển khai nếu thấy cần chỉnh sửa sẽ tiếp tục chỉnh sửa.

Trước đó, chương trình tổng thể đã đưa lên mạng lấy ý kiến từ 12/04, sau đó, dự kiến sẽ được ký chứng thực vào tháng 09/2017, việc soạn sách giáo khoa sẽ được gấp rút thực hiện. Song song với việc làm chương trình tổng thể thì chương trình các môn học cụ thể cũng được xây dựng song song. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ bản các môn đã định hình.

Hiện đã có những buổi để Ban Soạn thảo từng môn trình bày chương trình môn học của mình. Chẳng hạn như môn toán đã được trình bày vào đầu tuần qua để định hình một cách rõ ràng hơn và để các giáo viên, chuyên gia đóng góp ý kiến cho chương trình tốt hơn.

Đây là nhiệm vụ hiện đúng tiến độ theo yêu cầu của Nghị quyết 88 của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ sách giáo khoa để đến tháng 04/2018 phải có sách giáo khoa cho lớp 1 và lớp 6 để tập huấn giáo viên và triển khai vào năm học 2018-2019./.