Chương trình Tiền gửi xanh cho phép các khách hàng doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi có thể gián tiếp cấp vốn hỗ trợ các dự án có lợi cho môi trường, vì các nguồn vốn 'xanh' này sẽ chỉ được dùng vào các khoản đầu tư 'xanh.

Tiền gửi xanh của HSBC có thể đảm bảo khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng đầu tư khoản tiền nhàn rỗi của họ vào các dự án và sáng kiến thân thiện với môi trường với lợi nhuận ổn định và được xác định trước. Thông qua hoạt động cho vay, các khoản tiền gửi tại chương trình tiền gửi xanh được sử dụng để tài trợ cho các dự án có lợi cho môi trường, tuân thủ theo Các Quy định Trái phiếu xanh của HSBC và bộ Nguyên tắc Tín dụng xanh, trong các lĩnh vực xanh đủ điều kiện (Năng lượng tái tạo, Sử dụng năng lượng hiệu quả, Tòa nhà xanh, Quản lý chất thải bền vững, Sử dụng đất bền vững, Vận tải sạch, Quản lý nguồn nước bền vững, Ứng phó với biến đổi khí hậu). Doanh nghiệp có thể gửi tiền bằng cả đồng Việt Nam và đô la Mỹ, với kỳ hạn ít nhất ba tháng. Hàng quý, khách hàng sẽ nhận được các báo cáo với thông tin danh mục đầu tư liên quan đến việc ngân hàng sử dụng nguồn tiền gửi của họ như thế nào.

Doanh nghiệp có thêm lựa chọn “tiền gửi xanh”
HSBC, Unilever Việt Nam và Friesland Campina Việt Nam đã ký kết thỏa thuận trở thành những người tiên phong tham gia sản phẩm tiền gửi xanh

Ông Tim Evans, Tổng Giám đốc HSBC Việt Nam, cho biết “Chương trình Tiền gửi xanh của chúng tôi sẽ cho phép các khách hàng doanh nghiệp có tiền nhàn rỗi có thể gián tiếp cấp vốn hỗ trợ các dự án có lợi cho môi trường, vì các nguồn vốn 'xanh' này sẽ chỉ được dùng vào các khoản đầu tư 'xanh'. Việc giới thiệu sản phẩm bền vững mới này tại Việt Nam là một phần của chiến lược lớn nhằm phát triển các sản phẩm tài chính ‘xanh’ mà HSBC dành cho cả khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, cũng là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Tập đoàn HSBC nhằm cung cấp từ 750 tỷ đến 1.000 tỷ USD tài trợ và đầu tư bền vững hướng đến quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế carbon thấp”. HSBC Việt Nam sẽ tiếp tục giới thiệu những sản phẩm và sáng kiến như thế này ra thị trường để cùng với khách hàng tạo nên một môi trường ‘xanh hơn’ ở Việt Nam dành cho các thế hệ tương lai, ông chia sẻ.

Chia sẻ những mục tiêu chung trong chiến lược phát triển bền vững, HSBC, Unilever Việt Nam và Friesland Campina Việt Nam đã ký kết thỏa thuận trở thành những người tiên phong tham gia sản phẩm tiền gửi xanh này, đóng góp vào công cuộc xây dựng một Việt Nam xanh và tươi đẹp hơn.

Là công ty sản xuất hàng tiêu dùng lớn thứ ba trên thế giới về doanh thu, Unilever đã tận dụng vị thế của mình trên thị trường để trở thành một tổ chức luôn hướng đến những điều tốt đẹp cho môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG), tích cực theo đuổi những hoạt động xanh trong thập kỷ vừa qua. Hiện nay, công ty đang thực hiện các biện pháp để ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc, bao gồm cải thiện sức khỏe và điều kiện sống của người dân trên toàn thế giới và nỗ lực hướng tới việc không phát thải trong chuỗi cung ứng của mình vào năm 2039./.