Đây là li khuyên ca ông Uday Thakkar, Giám đc điu hành Red One dành cho các doanh nghip Vit Nam ti Hi tho “Qun tr đi mi và Xây dng hình nh doanh nghip” do Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam (VCCI) phi hp cùng Mng lưới giám sát buôn bán đng, thc vt hoang dã (Traffic), Ngân hàng Vit Nam Thnh vượng (VPBank), Hi đng Anh t chc ngày 20/11/2015.

Hi tho là hot đng chính ca Vit Nam nhm hưởng ng “Tun l ý chí kinh doanh toàn cu” đang din ra t 16-22/11/2015 ti 160 quc gia vi 10 triu lượt người tham gia.

Ông Uday Thakkar phát biểu tại Hội thảo

Phát biu ti hi tho, ông Phm Duy Hiếu, Giám đc Qu Khi nghip Doanh nghip Khoa hc – Công ngh Vit Nam cho biết, nn kinh tế nếu không có gì thay đi, thì cơ hi cho doanh nghip s ít đi, ging như mt h có nhiu cá, nhưng ít mi. Điu này s khiến các con cá ăn tht ln nhau, hay doanh nghip này s nut doanh nghip kia đ tn ti. Do đó, vic tìm ra hướng đi mi, con đường mi đ gim s cnh tranh là điu vô cùng cn thiết.

Tuy nhiên, ông Hiếu cũng thng thn tha nhn rng, Vit Nam, hu như ai cũng có nhng ý tưởng, nhưng bt tay vào khi nghip và đt được thành công t ý tưởng ca mình thì rt ít.

Ông cũng cho rng, vi mt doanh nghip đang hot đng, thì vic thay đi là điu khó khăn, bi l người ta thường đánh giá cao nhng gì mình đang có và đánh giá quá thp nhng gì mà h có th đt được sau khi t b nhng gì đang có.

Ông Hiếu đưa ra 4 lý do khiến con người ta đi kháng vi thay đi, đi mi, đó là: Không nhn ra được nhng li ích mà thay đi mang li cho h, không biết rõ cái giá phi tr đ có được nhng li ích t s thay đi, không được góp phn vào vic thay đi và không tin tưởng vào nhng thiết kế thay đi.

Theo đó, ông Hiếu đưa ra li khuyên là doanh nghip nên cho đi ngũ nhân viên biết h phi b ra nhng gì đ có được nhng li ích t s thay đi, đng thi cn khơi gi nim đam mê và lôi kéo h vào trong quá trình đi mi và sáng to.

Cũng khng đnh vai trò ca vic đi mi đi vi s sng còn và phát trin ca mi doanh nghip trong thi kỳ hi nhp quc tế, ông Uday Thakkar cho biết, ngay t khi khi nghip, các doanh nghip cn xác đnh cho mình tư duy luôn thay đi, đi mi đ phát trin, cnh tranh và vươn xa hơn na trên con đường thành công.

Đ làm được điu này, doanh nghip cn xây dng cho mình văn hóa đi mi. “Đi mi không ch thc hin mt b phn trong doanh nghip, mà cn phi thc hin rng khp tt c các b phn, đòi hi có s tham gia ca toàn b nhân viên”, ông Uday Thakkar nhn mnh.

Cũng đưa ra li khuyên cho doanh nghip, ông Doãn Anh Tun, Giám đc D án SME, Ngân hàng VP Bank cho rng, ý tưởng và đi mi là câu chuyn đòi hi doanh nghip không ngng n lc tìm tòi.

"Trong thế gii công ngh liên thay đi như ngày nay, nhng ý tưởng trước đây rt kỳ l, thì gi đã tr thành business rt ln, như: Uber, Facebook, Amazon, Alibaba... Chính vì vy, các doanh nghip cn phi có s sáng to đi mi hàng ngày đ nm bt được các cơ hi kinh doanh trên th trường", ông Tun nhn mnh./.