Dự kiến Diễn đàn VDPF 2014 sẽ đi vào các phiên thảo luận chuyên đề:

Phiên 1: Cải cách thể chế kinh tế thị trường. Phiên này do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đơn vị phối hợp dự kiến là Ban Kinh tế Trung ương và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Theo dự kiến của ban tổ chức, VDPF 2014 sẽ là cơ hội để cơ quan chính phủ và các đối tác phát triển trao đổi về quan điểm, nội dung cũng như kinh nghiệm và huy động sự ủng hộ của đối tác phát triển.

Phiên 2: Phát triển khu vực tư nhân nhằm xây dựng một nền kinh tế phát triển bền vững và tự chủ.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, mặc dù khu vực tư nhân là động lực phát triển quan trọng của quốc gia. Tại Việt Nam khu vực này chiếm 80-90%, nhưng lại chưa phải động lực lớn để thúc đẩy nền kinh tế. Khu vực tư nhân đang yếu ớt, nếu không lớn mạnh, thì kinh tế khó phát triển bền vững và không thể tự chủ.

Vì vậy, Diễn đàn sẽ là cơ hội thảo luận, tìm ra các giải pháp để phát triển khu vực tư nhân trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ để nâng cao tính cạnh tranh, thúc đẩy khu vực này tham gia tích cực vào chuỗi giá trị toàn cầu; phát triển công nghiệp phụ trợ nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng hoàn chỉnh cho hoạt động sản xuất.

Bên cạnh đó, những nội dung khác được các đối tác phát triển quan tâm, như: hội nhập, bất bình đẳng, tăng trưởng xanh sẽ được đưa đan xen, lồng ghép vào hai phiên thảo luận nhằm đảm bảo thời gian dự kiến.

Tại buổi thảo luận, Bộ trưởng Quang Vinh cho biết, do năm 2013, VDPF mới được triển khai năm đầu tiên, thay thế cho hình thức Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ dành cho Việt Nam (CG).

Do vậy, các bộ còn nhiều lúng túng trong thực thi các cam kết chính sách tại VDPF 2013. Đầu năm nay, Thủ tướng mới phê chuẩn các nội dung cam kết tại VDPF 2013, đây cũng đã là một bước tiến hết sức quan trọng, đưa việc thực hiện các hành động chính sách sau VDPF được đưa vào quỹ đạo.

Vì lý do đó, nên cuộc họp đánh giá thực hiện hành động chính sách VDPF 2013 sẽ phải lùi vào tháng 10, thay vì tháng 6 như dự kiến ban đầu./.

Diễn đàn VPDF 2014 có tên gọi là: Đổi mới thể chế kinh tế, tăng cường khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 4 hoặc 5/12/2014. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự, với khoảng 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, đại diện đối tác phát triển…