Đại hội thường niên EuroCham 2021

Các thành viên EuroCham đã họp để thông qua những thay đổi trong quy chế Hiệp hội, bỏ phiếu thông qua Biên bản Đại hội Thường niên năm 2020, Báo cáo của Kiểm toán viên năm 2020, Kiểm toán viên mới cho năm 2021 và Ngân sách năm 2021. Về nhân sự, Ban lãnh đạo EuroCham nhiệm kỳ 2021 - 2022 gồm ông Alain Cany (Chủ tịch Jardine Matheson) làm Chủ tịch EuroCham nhiệm kỳ mới. Ngoài ra, Ban Lãnh đạo mới cũng bầu ông Olivier Rousselet (BNP Paribas) làm Thủ quỹ; ông Jean-Jacques Bouflet (Thành viên cá nhân), ông Gabor Fluit (De Heus), ông Nguyễn Hải Minh (Mazars) và ông Torben Minko (B.Braun) được bầu làm Phó Chủ tịch; và ông Erwin Debaere (Perfetti Van Melle Việt Nam) được bầu làm Tổng Thư ký.

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Hiệp hội mới gồm 16 thành viên đã được bầu ra, bao gồm chín thành viên mới trúng cử và bảy thành viên khác được bổ nhiệm từ các Hiệp hội Doanh nghiệp trực thuộc EuroCham

Bình luận về việc bổ nhiệm của mình, tân Chủ tịch EuroCham Alain Cany cho biết: “Tôi rất vui mừng được trở lại làm Chủ tịch EuroCham vào thời điểm quan trọng này đối với cộng đồng doanh nghiệp châu Âu, song song với việc Chính phủ mới sẽ sớm được thành lập sau Đại hội Đảng gần đây và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – EU (EVFTA) hiện đã đi vào hiệu lực.

“Việc đảm bảo thực hiện suôn sẻ và thành công Hiệp định này sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi. Tôi sẽ tiếp tục xây dựng Hiệp hội dựa trên nền tảng vững chắc mà Ban Lãnh đạo tiền nhiệm của EuroCham đã tạo ra, đồng thời sử dụng năng lượng và kinh nghiệm của mình để đảm bảo rằng EVFTA phát huy mọi tiềm năng, đảm bảo lợi ích cho các thành viên Hiệp hội chúng tôi và cho Việt Nam.

“Tôi mong muốn được hợp tác với toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp Châu Âu – các Tiểu ban Ngành nghề, các Hiệp hội Doanh nghiệp trực thuộc, cùng các thành viên của chúng tôi cũng như Chính phủ mới của Việt Nam, nhằm giúp cải thiện môi trường thương mại và đầu tư, vì lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng ở cả hai phía.”

Bên cạnh đó, Đại hội Thường niên EuroCham 2021 cũng thảo luận về các vấn đề quan trọng như quan hệ đối tác trong một dự án mới do EU tài trợ; ra mắt Sách Trắng lần thứ 12 - nêu các vấn đề của các Tiểu ban ngành nghề với Chính phủ; và việc thành lập Hội đồng Doanh nghiệp EU-Việt Nam để giám sát việc thực hiện EVFTA, các ưu tiên chiến lược phát triển của Hiệp hội trong nhiệm kỳ mới.

Bất chấp những thách thức của COVID-19, số lượng hội viên của EuroCham tiếp tục tăng lên, đạt 1.083 doanh nghiệp; cùng với đó là ba Khu vực đại diện EuroCham ở Đông Bắc Bộ, Miền Trung và Đông Nam Bộ có những hoạt động mới tích cực.