Đó là thông điệp được ông Dương Hoàng Minh, Phó Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Công Thương đưa ra tại Tọa đàm “FTA Việt Nam - EAEU: Để doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội” do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức ngày 19/08.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

Ưu đãi “nhiu”, thách thc “ln”

Hip đnh Thương mi t do gia Vit Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, bao gm: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan (gi tt là FTA Vit Nam - EAEU) đã được ký kết ngày 29/05/2015 m ra nhiu cơ hi, thun li cho Vit Nam trong phát trin kinh tế, song cũng đt ra không ít thách thc mà chúng ta phi đi mt.

Ông Dương Hoàng Minh cho biết, khi FTA Vit Nam – EAEU có hiu lc, thì 90% dòng thuế s ct gim xung 0%. Điu này s to ra nhng cơ hi rt ln đ Vit Nam xut khu hàng hóa sang các th trường vi tng dân s trên 180 triu người, GDP trên 2.200 t USD, đc bit trong các ngành thy sn, dt may, da giày và nông sn.

Ly ví d v mt hàng thy sn, theo cam kết ca Liên minh Á – Âu, thì 95% dòng thuế s được xóa b, trong đó hơn 71% dòng thuế v 0% ngay sau khi Hip đnh có hiu lc.

Theo ông Nguyn Hoài Nam, Phó Tng Thư ký Hip hi Chế biến và Xut khu Thy sn, khi tham gia FTA Vit Nam – EAEU, các doanh nghip vn xác đnh đây là th trường tim năng vì ko phi cnh tranh trc tiếp vi các mt hàng ca các nước này...

Tuy nhiên, các vn đ v kim soát, kim dch, an toàn thc phm ca Nga nói riêng và các nước Liên minh Kinh tế Á - Âu cũng đáng lo ngi, vì nhng quy đnh này xưa nay khá nghiêm ngt và chưa có mt s minh bch, rõ ràng, khiến cho s doanh nghip thi gian qua có th xut khu vào Nga rt nh so vi nhu cu thc tế ca doanh nghip.

Còn theo ông Nguyn Văn Sưa, Phó Ch tch Hip hi Thép Vit Nam cho biết, các nước trong khi Liên minh Kinh tế Á - Âu có ngành công nghip thép sn xut t lâu đi, cht lượng cao, giá thành hp lý, do đó, chúng ta có th nhp khu nhng mt hàng hin nay nước ta chưa th sn xut vi thuế sut 0%. Đng thi, cũng vì phát trin t lâu, nên nn khoa hc công ngh ca h tương đi cao và Vit Nam có th hc hi kinh nghim thc tin t h đ áp dng vào sn xut ca mình. Tuy nhiên, bên cnh các mt tích cc thì doanh nghip Vit cũng s phi đi mt vi s cnh tranh ca các nước này, đc bit là thép xây dng.

Không dễ đ tn dng các ưu đãi

Để tận dụng các ưu đãi từ FTA Việt Nam – EAEU, theo ông Minh, các doanh nghiệp phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh, bởi không thể trông chờ mãi vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Ông Minh đc bit nhn mnh, các doanh nghip phi nghiên cu rt k v quy đnh trong Hip đnh, đc bit là v quy tc xut x, đ được hưởng ưu đãi v thuế quan,.

Về quy tắc xuất xứ, Phó V trưởng V châu Âu cũng đưa ra lưu ý:

Th nht, lô hàng xut khu phi xut thng sang Liên minh Kinh tế Á - Âu, không được xut qua nước th 3 (ch được phép quá cnh, không được chia nh lô hàng khi đi qua nước đó).

Th hai, các FTA khác cho phép được mua hàng có xut x mt nước thuc Hip đnh, song, đi vi Liên minh Á – Âu, h đã đưa ra danh sách mt s quc gia không được phép xut x t quc gia đó.

Th ba, theo FTA Vit Nam – EAEU, nếu phát hin gian ln xut x hoc bên xut khu không hp tác mt cách đy đ trong vic xác minh v ngun gc xut x, thì bên nhp khu s tm ngng ưu đãi vi nhng doanh nghip, mt hàng đó. Tuy nhiên, nếu bin pháp này không hiu qu, thì h s tm ngng ưu đãi vi tt c nhng mt hàng xut khu vào th trường.

Ở góc độ doanh nghip, ông Sưa khuyến cáo, doanh nghip phi đi mi công ngh, áp dng công ngh tiên tiến đ cho ra sn phm cht lượng cao hơn, năng sut hơn, giá thành hp lý hơn. Đi vi ngành thép, cn nâng cao quy mô ca doanh nghip vì vi quy mô nh như hin nay, doanh nghip thép s phi chu gánh nng v chi phí tài chính, như phí khu hao.

Còn ông Nguyn Hoài Nam lại mong mỏi, bên cnh s n lc ca doanh nghip, thì rt cn s h tr ca Nhà nước, bi, nếu mt mình doanh nghip c gng, thì nhng cơ hi y không th tn dng ti đa, thm chí là không tn dng được./.