Trước đó, ngày 30/09/2014, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã khởi động đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với fillet cá tra từ Việt Nam trong giai đoạn từ 01/08/2013 đến 31/07/2014 (POR11). Ngày 14/09/2015, Bộ Thương mại đã công bố kết quả sơ bộ của đợt xem xét hành chính này. Hạn chót công bố kết quả cuối cùng của đợt xem xét này là vào ngày 14/01/2016.

Theo Đạo luật Thuế năm 1930, DOC hoàn thành công bố kết quả cuối cùng trong vòng 120 ngày sau khi kết quả sơ bộ được công bố. Tuy nhiên, Đạo luật này cũng cho phép DOC kéo dài thêm thời gian công bố kết quả cuối cùng lên 180 ngày sau ngày công bố kết quả sơ bộ, nếu chưa thực hiện được trong thời gian này.

Do chưa thể hoàn thành kết quả cuối cùng của POR 11 vào hạn chót ngày 14/01/2016 vì DOC cần thêm thời gian để phân tích và xử lý các vấn đề nảy sinh trong vụ kiện. Do vậy, DOC quyết định gia hạn thời gian công bố kết quả cuối cùng thêm 60 ngày đến 12/03/2016. Tuy nhiên, vì 12/03/2016 rơi vào cuối tuần nên kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 14/03/2016.