Tại kỳ điều chỉnh chiều nay (16/12), Liên Bộ Tài chính - Công Thương thực hiện giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5 RON 92 ở mức 100 đồng/lít. Trong khi đó, mức trích lập của xăng RON 95 tăng lên 400 đồng/lít. Đồng thời, chi Quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON 92 ở mức 100 đồng/lít (kỳ trước chi 200 đồng/lít).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 giảm 90 đồng/lít; Xăng RON95-III giảm 192 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S tăng 75 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 54 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 170 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.729 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.886 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.063 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.016 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 11.358 đồng/kg.

Trước đó, trong 2 lần điều chỉnh gần nhất (ngày 15/11 và 30/11), liên Bộ Tài chính - Công Thương đều quyết định điều chỉnh tăng giá các mặt hàng xăng dầu./.