Kiến nghị xử lý 9.768,7 tỷ đồng

4 tháng đầu năm 2021, theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt 468.088 tỷ đồng, đạt 41,9% so với dự toán, bằng 105,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Thu ngân sách nhà tăng, nhờ thu từ các khu vực kinh tế đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước và đạt tiến độ thu khá so với dự toán. Cụ thể, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 4 tháng đầu năm nay đạt 53.191 tỷ đồng, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 85.167 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,3% và 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt khoảng 109.541 tỷ đồng, tăng mạnh tới 37,2% so với cùng kỳ năm trước.

Số thu thuế từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh tăng cao giúp thu ngân sách tăng khá. Ảnh: HPG

Cũng theo Tổng cục Thuế, thu ngân sách 4 tháng đầu năm nay tăng còn nhờ thu nội địa ước đạt 456.095 tỷ đồng; số thu không kể tiền sử dụng đất, cổ tức lợi nhuận còn lại và thu từ xổ số kiến thiết, chênh lệch thu chi của ngân hàng nhà nước ước đạt 361.270 tỷ đồng, lần lượt bằng 107,7% và 113% so với cùng kỳ năm trước.

Giải mã kết quả thu ngân sách đạt khá, theo Tổng cục Thuế là do tình hình kinh tế quý I/2021 khá khả quan, nên tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng thu 4,48%, tương đương với quý IV/2020. Cầu tiêu dùng trong nước những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 tăng cao trước dịp Tết nguyên đán, đã tạo đà cho nền kinh tế tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2021.

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã triển khai cuối năm 2020 như Nghị quyết số 954/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020; Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có doanh thu dưới 200 tỷ đồng/năm tiếp tục có hiệu lực, đã tác động tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, kích cầu và tạo đà cho tăng trưởng kinh tế...

4 tháng đầu năm nay, ngành thuế gia tăng thực hiện các hoạt động thanh, kiểm tra, thu hồi nợ thuế, nên cũng góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước. 4 tháng qua, ngành thuế đã thực hiện được 13.333 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp; kiểm tra được 140.610 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị xử lý qua thanh, kiểm tra là 9.768,7 tỷ đồng. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh, kiểm tra là 2.196,6 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 331 tỷ đồng; giảm lỗ là 7.241 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.139,8 tỷ đồng.

4 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp thu nợ ước đạt 11.097 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ đó tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý ước tính đến ngày 30/4 giảm 9% so với cùng kỳ năm 2020. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện, thì tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 30/4 giảm 11,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Tập trung thanh tra các giao dịch đáng ngờ

Tuy thu ngân sách nhà nước 4 tháng đầu năm đạt khá so với dự toán và tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng theo nhận định của Tổng cục Thuế, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 trên thế giới và trong nước những ngày gần đây là rủi ro lớn cho hoạt động kinh tế trong nước, ảnh hưởng trực tiếp đến số thu ngân sách nhà nước những tháng tiếp theo.

Mặt khác, việc triển khai Nghị định số 52/2021 về thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất và việc thực hiện Điều 6a Thông tư số 03/2021/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 01/2020/TT-NHNN hướng dẫn về trích lập dự phòng rủi ro của các tổ chức tín dụng, ngân hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thu ngân sách.

Để đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch thu ngân sách đề ra cho năm nay, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là rà soát, nghiên cứu, trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật về thuế theo hướng bao quát được hết nguồn thu, phòng chống gian lận, trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế...

Cùng với đó là cơ quan thuế sẽ tập trung thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao về thuế, thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đối với các giao dịch đáng ngờ, để kịp thời xử lý các hành vi gian lận thuế nhằm thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước./.