Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8/2023 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 75.000 tỷ đồng, đạt 5,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 71,1% so với cùng kỳ. Lũy kế, tổng thu ngân sách 8 tháng đầu năm nay ước đạt 962.097 tỷ đồng, bằng 70,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 93,9% so với cùng kỳ.

Hiện đã có 62 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai thuế và nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài, với tổng số thuế đã khai nộp là 5.803 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đang kịp thời giải quyết các vướng mắc để nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; đề xuất các nội dung nâng cấp cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp ở nước ngoài...

Tính đến hết tháng 8/2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 38.866 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 48,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 92,6% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 393.280 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 85,3% cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 39.748 tỷ đồng, bằng 102,9% cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 8/2023 là 153.693 tỷ đồng, tăng 1,6% so với thời điểm ngày 31/7/2023, tăng 4% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Lũy kế tính đến cuối tháng 8/2023, ngành Thuế ước thu được 30.108 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đang khẩn trương tổng hợp, chuẩn bị tài liệu để báo cáo tổng kết việc thực hiện xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Trong quý III/2023, Tổng cục Thuế tập trung hoàn thiện: Đề án “Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu của OECD (Trụ cột II)”; Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, ngày 27/6/2013 của Chính phủ; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ; nghiên cứu rà soát, tổng hợp các vướng mắc, bất cập về chính sách pháp luật liên quan tới công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại các luật, nghị định, thông tư và đề xuất phương án để báo cáo Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyển xem xét, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng số tiền thuế nợ ngành Thuế quản lý tăng

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 8/2023, đề ra nhiệm vụ tập trung triển khai trong những tháng cuối năm 2023, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Thuế cần tiếp tục tập trung các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh hơn nữa việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật…

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Về các đề án điện tử hóa, ngành Thuế tiếp tục triển khai khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ tra cứu, đăng ký, kê khai, nộp thuế điện tử cho người nộp thuế là cá nhân; nghiên cứu phương án kết nối với các ngân hàng thương mại để có đầy đủ dữ liệu về người nộp thuế, đảm bảo kiểm soát đầy đủ thu nhập, nghĩa vụ thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước.

Ngành Thuế còn tập trung nghiên cứu, ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về hóa đơn điện tử, gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng...

Tiếp tục bám sát và đôn đốc triển khai tốt Ứng dụng Bản đồ số về quản lý hộ kinh doanh giai đoạn 1; thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để hoàn thiện, triển khai giai đoạn 2 theo lộ trình đã đề ra. Tiếp tục nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Bản đồ số về mỏ khoáng sản, Bản đồ số về giá đất, giá chuyển nhượng bất động sản, ... nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu ngân sách.

Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế, tập trung kiểm tra, rà soát các tờ khai, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn rủi ro. Khẩn trương xây dựng và ban hành bộ tiêu chí rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế và nâng cấp ứng dụng để phân loại tự động đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diện kiểm trước đảm bảo thời hạn triển khai.../.