Trong tháng 5/2021, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa. Điều này khiến trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá có sự suy giảm. Theo cập nhật của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của cả nước ước đạt 53,5 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 26 tỷ USD, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,5 tỷ USD, lần lượt giảm 2,1% và 1% so với tháng trước.

Tuy nhiên, nhờ trị giá xuất nhập khẩu ngay từ những tháng đầu năm nay tích cực, nên lũy kế 5 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 261,75 tỷ USD, tăng mạnh tới 33,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 130,94 tỷ USD, tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 130,81 tỷ USD, lần lượt tăng 30,7% và 35,8% so với cùng kỳ năm trước.

Có đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng của trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong 5 tháng đầu năm nay, khu vực FDI có trị giá xuất nhập khẩu ước đạt 182,82 tỷ USD, chiếm tới 69,8% tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước và tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 97,41 tỷ USD, trị giá nhập khẩu ước đạt 85,41 tỷ USD, lần lượt tăng mạnh 37% và 39,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2021 ước tính thâm hụt 1,5 tỷ USD, nhưng theo Tổng cục Hải quan, tính chung trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước dự kiến xuất siêu 131 triệu USD.

Nhờ tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá từ đầu năm đến hết tháng 5/2021 tăng mạnh, nên số thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm nay đạt 158.693 tỷ đồng, tương đương đạt 50,3% dự toán, tăng 27,65% so với cùng kỳ năm 2020.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn tăng trưởng tích cực. Ảnh: Internet

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trong tháng 5 vừa qua diễn biến phức tạp, theo Tổng cục Hải quan, một số doanh nghiệp đã lợi dụng chủ trương của Chính phủ và UBND tỉnh, thành phố về cơ chế, chính sách mở để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa để thực hiện các hành vi vi phạm. Điều này phần nào thể hiện quả nhiều vụ việc vi phạm đã bị lực lược hải quan phát hiện và xử lý. Tính từ ngày 16/4 đến 15/5, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.228 vụ việc vi phạm, với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 154 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 18 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 2 vụ việc; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 10 vụ việc. Lũy kế đến ngày 15/5, cơ quan hải quan đã khởi tố 9 vụ việc, chuyển cơ quan khác khởi tố 38 vụ việc./.