(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 16, tháng 6 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

Trần Lê Phước Duy

Học viên Cao học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

TS, KTS. Nguyễn Bảo Thành

Khoa Xây dựng, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh