Cần nói rõ sự thật

Tiếp tục chương trình của Phiên họp thứ 3 đang diễn ra, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, theo Văn phòng Quốc hội.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần nhìn thẳng vào sự thật
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu cần đánh giá đúng tình hình công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Quốc hội

Các ủy viên UBTVQH nhìn nhận, báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội đã đề cập thẳng thắn, tập trung phân tích tình hình và đề ra các kiến nghị cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện. Các báo cáo cho thấy, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo có những mặt tốt lên, có mặt còn chưa đạt chỉ tiêu đề ra; có khiếu nại, tố cáo đúng, có khiếu nại, tố cáo sai, có đúng một phần, có sai một phần. Do đó, đề nghị các cơ quan tiếp tục bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo cho đầy đủ...

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, thời gian tới UBTVQH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về khiếu nại, tố cáo trong cả nước. UBTVQH đề nghị các cơ quan Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến các thành viên UBTVQH và ý kiến nêu trong báo cáo thẩm tra, làm rõ các báo cáo để trình Quốc hội xem xét. Trong đó, cần thể hiện đúng tinh thần như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo, đó là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình, nhận diện đúng vấn đề và làm rõ các số liệu của năm, so sánh với các năm trước để thấy được bản chất của vấn đề, những việc tăng lên, giảm đi và các nguyên nhân cụ thể, nguyên nhân nào do dịch bệnh Covid-19, nguyên nhân nào do thể chế, do tổ chức thực hiện, do công tác phối hợp hoặc do chế tài chưa nghiêm, chưa đồng bộ. Từ đó, đề ra các giải pháp căn cơ, khả thi, tạo được chuyển biến mới trong thời gian tới.

“Đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan Quốc hội chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và nghiên cứu kiến nghị các giải pháp căn cơ cả trước mắt và lâu dài, đồng thời phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu chung để theo dõi tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cả nước; các báo cáo cần có đánh giá sâu hơn về nhận định tình hình mới sau dịch Covid-19, đồng thời có giải pháp chủ động phòng ngừa để khắc phục hạn chế tối đa không để tích tụ trở thành điểm nóng…”, ông Định lưu ý.

Cần làm rõ xu hướng xuất hiện các vụ vi phạm pháp luật

Khi cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021, các thành viên UBTVQH nhìn nhận, năm 2021, trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng các ngành Tòa án và Kiểm sát, các cơ quan của Chính phủ đã làm tốt, có nhiều chuyển biến trên các mặt công tác và nhiều lĩnh vực. Các báo cáo trình UBTVQH lần này đủ điều kiện để tiếp thu và hoàn chỉnh thêm để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 tới...

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, cần nhìn thẳng vào sự thật
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, UBTVQH đề nghị các cơ quan làm rõ thêm giải pháp để phát huy những ưu điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Quốc hội

Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kết luận, UBTVQH lưu ý các cơ quan cần làm rõ, sâu sắc hơn một số vấn đề cơ bản như: kết quả, hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm trong thời gian tới; những kết quả tốt và những vấn đề cần khắc phục trong công tác phối hợp giữa các ngành.

“UBTVQH đề nghị các cơ quan làm rõ thêm giải pháp để phát huy những ưu điểm trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và phòng, chống tham nhũng; đồng thời khắc phục những hạn chế, làm rõ xu hướng xuất hiện các vụ vi phạm pháp luật mới để có biện pháp xử lý; tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác lãnh đạo, điều hành, tăng cường công tác phối hợp, trong đó quan tâm đến vấn đề sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các kiến nghị cụ thể với Quốc hội, UBTVQH. Sau phiên họp, UBTVQH đề nghị các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra hoàn chỉnh báo cáo để trình Quốc hội nghiên cứu…”, ông Định nhấn mạnh./.