“Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát, từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã có đổi mới khi phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Đoàn giám sát, nhằm cụ thể hóa trách nhiệm, phát huy vai trò của các thành viên Đoàn giám sát…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, tại phiên họp thứ nhất của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”, diễn ra sáng nay (ngày 19/8), theo Văn phòng Quốc hội.

Giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống Covid-19
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát (ảnh: Quốc hội)

Tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phạm Thúy Chinh, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát công bố Nghị quyết số 51/2022/QH15 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”...

Đối tượng giám sát là Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó, nội dung giám sát là đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, xác định nguyên nhân, chỉ rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực (bao gồm nhân lực, tài lực, vật lực) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid -19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở (tổ chức hệ thống y tế cơ sở, điều kiện bảo đảm và công tác tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan); thực hiện chính sách, pháp luật về y tế dự phòng...

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu lưu ý cần rà soát, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các đề cương bảo đảm khái quát, đầy đủ, phù hợp với từng nhóm đối tượng chịu sự giám sát, đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu của cuộc giám sát; thống nhất cách thức giám sát ở địa phương, nhằm phát huy vai trò của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân… Kết quả giám sát là cơ hội nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để có được giải pháp ứng phó với dịch trong tương lai.

Giám sát việc huy động, sử dụng nguồn lực phục vụ phòng, chống Covid-19
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, chuyên đề giám sát lần này có tính đặc thù và tương đối phức tạp (ảnh: Quốc hội)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, chuyên đề giám sát lần này có tính đặc thù và tương đối phức tạp với nội dung tương đối độc lập do hai Ủy ban của Quốc hội phụ trách. Một là, việc sử dụng các nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid -19 (phạm vi giám sát 3 năm từ năm 2020 - 2022). Hai là, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (phạm vi giám sát giai đoạn 5 năm từ năm 2018 – 2022). Yêu cầu thời gian hoàn thành giám sát gấp rút, dự kiến trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát vào tháng 4/2023 và trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Kiểm toán Nhà nước tiến hành kiểm toán, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra nội dung này. Kết quả thanh tra, kiểm toán sẽ là thông tin đầu vào, cơ sở tốt để Đoàn giám sát đối chiếu thông tin trong quá trình giám sát...”, ông Định cho biết.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Xã hội và Ủy ban Tài chính – Ngân sách làm việc thêm với các chuyên gia, các cơ quan để làm rõ nội dung báo cáo theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm, nêu vấn đề sát, đúng, nổi bật và khả thi để hoàn thiện các đề cương, xây dựng kế hoạch chi tiết hiệu quả…/.