Theo ghi nhận của Bộ Tài chính, việc giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19. Tuy nhiên, cùng một đơn hàng, doanh nghiệp phải chia thành 2-3 hóa đơn cho mỗi loại hàng hóa được giảm thuế. Quy định này khiến doanh nghiệp phát sinh chi phí.

Trước thực trạng trên, Tổng cục Thuế cho biết, tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 có quy định: cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng, thì không được giảm thuế giá trị gia tăng. Thực tế cho thấy, trên mẫu hóa đơn của doanh nghiệp, chỉ tiêu thuế suất được thiết kế theo dạng cột, nên cơ sở kinh doanh có thể lập hóa đơn cho hàng hóa, dịch vụ có nhiều thuế suất khác nhau trên cùng một hóa đơn, trong đó có hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế.

Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% về 8%: Sẽ gộp Nghị định để chính sách khả thi hơn
Tổng cục Thuế cho biết đang khắc phục bất cập về thuế VAT. Ảnh: GDT

Việc lập hóa đơn riêng là thuận lợi trong việc phân loại, quản lý những hóa đơn của những hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế thừa nhận điều này làm tăng thời gian của kế toán doanh nghiệp và chi phí sử dụng hóa đơn, nhất là các doanh nghiệp sử dụng nhiều hóa đơn trong ngày. Nếu doanh nghiệp thấy khó khăn khi tách hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế nên không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, thì người tiêu dùng lại không được thụ hưởng lợi ích từ chính sách, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tiêu dùng.

Để khắc phục tình trạng trên, Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Nghị định 15/2022/NĐ-CP để gộp vào Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP theo thủ tục rút gọn (hồ sơ đang xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp tại công văn số 3686/BTC-TCT ngày 22/4/2022) theo hướng: trường hợp cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau, thì trên hóa đơn phải ghi rõ thuế suất hoặc mức tỷ lệ % tính thuế VAT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ.../.