Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 26 (853)

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đã và đang diễn ra trên toàn thế giới, công cuộc chuyển đổi số mang tính tổng thể, tất yếu và vô cùng cấp bách đối với sự tồn tại và phát triển của đất nước. Cũng như các ngành khác, ngành y tế Việt Nam cần nhanh chóng thực hiện việc chuyển đổi số để thúc đẩy ngành phát triển. Bài viết Chuyển đổi số đối với sự phát triển ngành y tế Việt Nam, vai trò và giải pháp chính sách”, của tác giả Trần Bá Thọ tập trung nghiên cứu, phân tích các vấn đề về vai trò của chuyển đổi số đối với sự phát triển ngành y tế Việt Nam, thực trạng chuyển đổi số trong ngành, qua đó, đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số hiệu quả của ngành.

Khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) ở Việt Nam hiện nay không chỉ đóng góp lớn vào GDP của cả nước, mà còn giúp giải quyết công ăn việc làm cho một số lượng lớn lao động. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, khu vực KTTN cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế. Bài viết Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay”, của tác giả Lê Văn Thơi khái quát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển KTTN, đồng thời, phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp hỗ trợ khu vực KTTN trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

Trong những năm qua, tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) đang phát triển rất mạnh mẽ với hàng nghìn doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp thành công. Cùng với đó là sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư quốc tế cho khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam, giúp cho thị trường khởi nghiệp ngày càng giàu tiềm năng phát triển. Qua bài viết Thúc đẩy phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay”, tác giả Nguyễn Huy Oanh khái quát chính sách và các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam, thực trạng phát triển khởi nghiệp ĐMST, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp Nhà nước, DN khởi nghiệp cùng các bên liên quan phát huy tối đa hiệu quả của chính sách hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST.

Hàng nông sản là một trong những nhóm hàng xuất khẩu chủ đạo với nhiều mặt hàng, như: gạo, cà phê, điều, thủy sản…, đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng, phát triển kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, phần lớn hàng nông sản của Việt Nam vẫn xuất khẩu dưới dạng thô hoặc với hàm lượng chế biến còn hạn chế, chất lượng và giá trị xuất khẩu thấp hơn các sản phẩm cùng loại của nhiều quốc gia khác. Bài viết, “Chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu của Việt Nam”, của nhóm tác giả Trần Thế Tuân, Lâm Tuấn Hưng khái quát tình hình xuất khẩu nông sản và thực trạng chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu hiện nay ở Việt Nam. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay.

Trong thời gian qua, kim ngạch xuất khẩu (XK) rau quả của Việt Nam sang Nhật Bản tăng lên đáng kể. Trong đó, tập trung vào các loại rau quả có lợi thế, như: dứa, ngô, vải, đậu tương. Tuy nhiên, giá trị XK rau quả Việt Nam còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng giá trị nhập khẩu rau quả của Nhật Bản. Bài viết Hiệu quả xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản”, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thủy, Trần Đình Thao, Trần Thị Thương, Đinh Cao Khuê, Đinh Gia Nghĩa tính toán hiệu quả XK của một số loại rau quả, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy XK rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản.

Logistics quyết định sự lưu thông toàn bộ chuỗi cung ứng sản xuất - phân phối hàng hóa trong nền kinh tế thị trường. Do vậy, chất lượng dịch vụ logistics đóng vai trò then chốt quyết định sự thành công của doanh nghiệp và tổng thể nền kinh tế của mỗi quốc gia. Bài viết Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Việt Nam”, của tác giả Lê Khánh Thiện phân tích thực trạng chất lượng ngành logistics Việt Nam những năm qua, từ đó đưa ra một số khuyến nghị với các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ logistics của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Cùng với đó, trong số này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

Trần Bá Thọ: Chuyển đổi số đối với sự phát triển ngành y tế Việt Nam, vai trò và giải pháp chính sách

Lê Văn Thơi: Một số giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Huy Oanh: Thúc đẩy phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay

Trần Thế Tuân, Lâm Tuấn Hưng: Chuỗi cung ứng nông sản xuất khẩu của Việt Nam

Nguyễn Thị Thủy, Trần Đình Thao, Trần Thị Thương, Đinh Cao Khuê, Đinh Gia Nghĩa: Hiệu quả xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản

Lê Khánh Thiện: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại Việt Nam

Phan Thị Huê: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Việt Nam: Khó khăn và triển vọng

Vũ Quốc Hưng, Phạm Quang Thanh: Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật ngành logistics - Một cách tiếp cận phù hợp với xu thế phát triển logistics quốc tế

Tạ Thu Phương, Nguyễn Trung Kiên, Lê Đức Hoàng, Hoàng Thị Hồng Ngọc: Thu nhập nhà quản lý và kết quả hoạt động của doanh nghiệp: Bằng chứng từ Việt Nam

Trần Linh Đăng: Thực trạng phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Nguyễn Thị Vân Quỳnh: Xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý gắn với nông sản tại thị trường Việt Nam

Nguyễn Hữu Tịnh: Phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ: Tiềm năng, lợi thế và một số đề xuất trong thời gian tới

Ngô Văn Thiện: Phát triển tín dụng xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long

Huỳnh Hải Đăng: Tiềm năng, lợi thế và điểm nghẽn của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong phát triển du lịch cộng đồng

Trần Công Hậu, Trần Thị Kim Anh, Nguyễn Thúy Anh: Tác động của quản trị rủi ro tài chính tới hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vật liệu xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Đoan: Cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng ở các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Quyết Thắng, Phạm Thụy Thanh Phương, Đỗ Thị Ninh: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút khách du lịch thị trường Trung Đông đến Việt Nam

Nguyễn Huy Viễn: Giải pháp hoàn thiện công tác nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Thái Bình Dương Xanh

Châu Thị Lệ Duyên, Tăng Ngọc Tú, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Thy Linh Giang, Ngô Thị Ngọc Ánh: Các yếu tố tác động đến chi tiêu y tế của hộ gia đình ở TP. Cần Thơ

Phan Thị Minh Lý: Các nhân tố tác động đến chất lượng đào tạo tại Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đinh Thị Nga, Nguyễn Viết Dũng: Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hợp tác công tư và bài học cho Việt Nam trong huy động nguồn lực tư nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nguyễn Hồng Thu: Huy động vốn cho các DNNVV ở các nước trên thế giới - Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương

Vilakone Tommany: Chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Thu Hà: Giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nguyễn Xuân Hảo, Lê Thị Thắm, Nguyễn Lê Lan Phương: Quản lý thuế, xử lý và thu hồi nợ thuế ở tỉnh Quảng Bình hiện nay

Trần Thị Thu Huệ, Phạm Minh Ngọc, Trần Minh Tâm, Lê Trương Hiền Hòa, Nguyễn Thị Thúy Vân: Phát triển du lịch huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Tuyết Trinh: Nâng cao hiệu quả thu - chi ngân sách tỉnh Tiền Giang trong bối cảnh mới

* Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc đồng hành cùng nhà đầu tư

* TKV vượt khó hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm tốt các chỉ tiêu tài chính

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Tran Ba Tho: Digital transformation for the development of Vietnam’s healthcare sector: role and policy solutions

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Le Van Thoi: Some solutions to develop the private economy to become an important driving force of the economy in Vietnam today

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Huy Oanh: Promoting the development of innovative startups in Vietnam today

Tran The Tuan, Lam Tuan Hung: Vietnam’s agricultural export supply chain

Nguyen Thi Thuy, Tran Dinh Thao, Tran Thi Thuong, Dinh Cao Khue, Dinh Gia Nghia: Effectiveness of exporting Vietnamese fruits and vegetables to the Japanese market

Le Khanh Thien: Some solutions to improve the quality of logistics services in Vietnam

Phan Thi Hue: High-tech agriculture in Vietnam: Difficulties and prospects

Vu Quoc Hung, Pham Quang Thanh: Training technical human resources for the logistics industry - An approach suitable for international logistics development trends

Ta Thu Phuong, Nguyen Trung Kien, Le Duc Hoang, Hoang Thi Hong Ngoc: Managerial income and business performance: Evidence from Vietnam

Tran Linh Dang: Current status of tourism development associated with environmental protection in the Mekong Delta

Nguyen Thi Van Quynh: Building geographical indication brands associated with agricultural products in the Vietnamese market

Nguyen Huu Tinh: Economic development in the Southeast region: Potential, advantages and some proposals for the future

Ngo Van Thien: Developing green credit in the Mekong Delta

Huynh Hai Dang: Potential, advantages and bottlenecks of the Mekong Delta in developing community tourism

Tran Cong Hau, Tran Thi Kim Anh, Nguyen Thuy Anh: The impact of financial risk management on business performance of construction materials enterprises listed on the Vietnamese stock market

Nguyen Thi Kim Doan: Restructuring the economy, innovating growth models in the central key economic region provinces - Current situation and solutions

Nguyen Quyet Thang, Pham Thuy Thanh Phuong, Do Thi Ninh: Factors affecting the attraction of Middle East’s tourists to Vietnam

Nguyen Huy Vien: Solution to improve human resources work at Green Pacific Company Limited

Chau Thi Le Duyen, Tang Ngoc Tu, Nguyen Thanh Liem, Tran Thy Linh Giang, Ngo Thi Ngoc Anh: Factors affecting household health spending in Can Tho city

Phan Thi Minh Ly: Factors affecting the quality of training at the Environmental and Natural Resources Economics Falcuty, Hanoi University of Natural Resources and Environment

WORLD OUTLOOK

Dinh Thi Nga, Nguyen Viet Dung: International experience in developing public-private cooperation and lessons for Vietnam in mobilizing private resources to serve socio-economic development

Nguyen Hong Thu: Mobilizing capital for SMEs in countries around the world - Lessons learned for businesses in Binh Duong province

Vilakone Tommany: Preventing corporate income tax loss in the Lao People’s Democratic Republic: Current situation and solutions

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Viet Hung, Nguyen Thu Ha: Solutions for sustainable development of industrial parks in Ha Nam province

Nguyen Xuan Hao, Le Thi Tham, Nguyen Le Lan Phuong: Tax management, tax debt handling and recovery in Quang Binh province today

Tran Thi Thu Hue, Pham Minh Ngoc, Tran Minh Tam, Le Truong Hien Hoa, Nguyen Thi Thuy Van: Tourism development in Tri Ton district, An Giang province: Current situation and solutions

Nguyen Thi Tuyet Trinh: Improving the efficiency of budget revenue and expenditure in Tien Giang province in the new context

* The Management Board of Industrial Parks of Vinh Phuc province accompanies investors

* TKV overcame difficulties to comprehensively finish production and business plans, ensuring financial targets