Giới thiệu Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 28 (855)

Sau hành trình 55 năm xây dựng và phát triển, năm 2023, Tạp chí Kinh tế và Dự báo đã bước sang một trang mới, với sự thay đổi mới, theo định hướng trở thành cơ quan báo chí nghiên cứu chuyên sâu về chiến lược, kế hoạch, đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là diễn đàn khoa học phương pháp luận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Viện Chiến lược phát triển. Cũng trong năm 2023, Tạp chí Kinh tế và Dự báo được Hội đồng Giáo sư Nhà nước nâng điểm từ 0,5 điểm lên 0,75 điểm. Đây là sự ghi nhận cho sự nỗ lực không ngừng của Tạp chí trong thời gian qua.

Đại dịch Covid-19 đã tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), đặc biệt là DN nhỏ và vừa (DNNVV). Để giúp phục hồi và phát triển DNNVV, trong và sau đại dịch Covid-19, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, DNNVV vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Bài viết Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sau đại dịch Covid-19”, tác giả Dìu Đức Hà nhìn lại các chính sách hỗ trợ DNNVV của Việt Nam sau đại dịch, tính từ năm 2022; sự khó khăn của DNNVV, từ đó đề xuất các chính sách hỗ trợ có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) phía Nam có nhiều thuận lợi để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hầu như rất ít dự án từ các nhà đầu tư mới vào vùng KTTĐ phía Nam nói chung, vào ngành nông nghiệp của Vùng nói riêng mà chủ yếu vẫn là các dự án hiện hữu được mở rộng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là vấn đề cơ chế, chính sách. Bài viết Đánh giá chính sách thu hút FDI vào ngành nông nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2010-2020”, tác giả Nguyễn Trần Yên Hạ đánh giá chính sách thu hút FDI vào ngành nông nghiệp vùng KTTĐ phía Nam giai đoạn 2010-2020, bài viết đưa ra những tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây, diễn biến chính trị và kinh tế thế giới bất ổn, thương mại và đầu tư toàn cầu sụt giảm, dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu… ảnh hưởng không nhỏ tới Việt Nam trên mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Bài viết Thực trạng thu hút FDI và xu hướng thu hút FDI xanh tại Việt Nam”, tác giả Lê Mai Trang tập trung khái quát thực trạng thu hút FDI ở Việt Nam thời gian qua, xu hướng thu hút FDI xanh tại Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút FDI và hướng đến thu hút FDI xanh trong thời gian tới.

Với việc khởi xướng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) về quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu, đến thời điểm hiện tại đã có 142 thành viên đồng thuận tham gia, trong đó có Việt Nam. Việc tham gia quy tắc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của nước ta. Bài viết “Giải pháp nhằm thu hút FDI trong bối cảnh Việt Nam tham gia quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu”, tác giả Mai Đinh Lâm đề cập đến những nội dung cơ bản của thuế tối thiểu toàn cầu và tác động của thuế tối thiểu toàn cầu đối với thu hút FDI, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới.

Hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại (NHTM) luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro và khi rủi ro xảy ra có thể kéo theo những hệ lụy khó lường. Do đó, kiểm soát rủi ro, bảo đảm chất lượng tài sản nhằm đạt được mục tiêu an toàn và nâng cao hiệu quả kinh doanh là kim chỉ nam cho hoạt động quản trị tại các NHTM. Bài viếtKiểm soát rủi ro, bảo đảm chất lượng tài sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”, tác giả Trương Quốc Cường tập trung nghiên cứu về tăng trưởng tổng tài sản Có (TSC) gắn với kiểm soát rủi ro, kiểm soát nợ xấu, bảo đảm thanh khoản tại các NHTM cổ phần Việt Nam có quy mô tổng tài sản vừa và nhỏ, từ đó đề xuất một số khuyến nghị.

Cùng với đó, trong số tạp chí kỳ này, Tạp chí còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong thời gian qua sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 56 NĂM XUẤT BẢN TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

Đỗ Thị Phương Lan: Tạp chí Kinh tế và Dự báo: Sang trang mới trong hành trình 56 năm phát triển

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Dìu Đức Hà: Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sau đại dịch Covid-19

Nguyễn Trần Yên Hạ: Đánh giá chính sách thu hút FDI vào ngành nông nghiệp vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam giai đoạn 2010-2020

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Lê Mai Trang: Thực trạng thu hút FDI và xu hướng thu hút FDI xanh tại Việt Nam

Mai Đinh Lâm: Giải pháp nhằm thu hút FDI trong bối cảnh Việt Nam tham gia quy tắc thuế tối thiểu toàn cầu

Vũ Thị Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Kim Cương: Những hạn chế trong hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và một số kiến nghị giải pháp

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Trương Quốc Cường: Kiểm soát rủi ro, bảo đảm chất lượng tài sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nguyễn Hồng Yến: Mô hình quỹ cho vay bán buôn cho các tổ chức tài chính vi mô

Trần Văn Cốc: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn Huy Oanh: Xuất khẩu của Việt Nam ứng phó trước phòng vệ thương mại: Thực trạng và một số giải pháp

Lại Tiến Dĩnh: Nông nghiệp Việt Nam: Một số kết quả được được giai đoạn 2010-2022, định hướng và giải pháp phát triển thời gian tới

Võ Hữu Phước, Nguyễn Thị Tuyết Hằng: Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Việt Nam hiện nay

Trần Thị Hòa: Giải pháp tăng cường phát triển logistics xanh tại các doanh n ghiệp logistics Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Quỳnh: Tóm lược và khuyến nghị áp dụng IFRS S1, S2 tại Việt Nam

Trịnh Hiệp Thiện: Nghiên cứu chuẩn mực kế toán bền vững của SASB hướng dẫn công bố thông tin ESG

Trần Bá Thọ, Lê Trung Cang: Quản lý và sử dụng tuần hoàn tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Cửu Long: Thực trạng và giải pháp

NHÌN RA THẾ GIỚI

Võ Huy Hùng, Đỗ Hải Long: Cơ chế thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và một số giải pháp trong đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam

Huỳnh Thị Thanh Trúc: Nâng cao chất lượng báo cáo tài chính cho doanh nghiệp Việt Nam: Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

Nguyễn Thúy Quỳnh: Phát triển giáo dục ở Canada và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Phạm Thị Thùy Linh: Xây dựng thể chế thúc đẩy phát triển đô thị thông minh tạiT P. Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới

Trần Thanh Tùng, Mai Bích Huệ: Phát triển kết cấu hạ tầng cho kinh tế biển vùng Duyên hải Bắc Bộ trong bối cảnh mới: Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ninh

Lưu Hồi Nam, Đồn Hữu Xuân: Môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hải Phòng: Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Văn Tuấn: Vai trò của kinh tế tư nhân ở TP. Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp

Kiều Mai Hương: Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Hạ Long

IN THIS ISSUE

56TH ANNIVERSARY OF PUBLICATION OF THE ECONOMY AND FORECAST REVIEW

Do Thi Phuong Lan: Economy & Forecast Review: Turning a new page in the journey of 56 years of development

FROM POLICY TO PRACTICE

Diu Duc Ha: Policies to support small and medium-sized enterprises after the Covid-19 pandemic

Nguyen Tran Yen Ha: Evaluation of the policies to attract FDI into the agricultural sector in the Southern key economic region in the period 2010-2020

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Le Mai Trang: Current situation of attracting FDI and the trend of attracting green FDI in Vietnam

Mai Dinh Lam: Solutions to attract FDI in the context of Vietnam applying in global minimum tax rules

Vu Thi Phuong Thao, Nguyen Ngoc Kim Cuong: Limitations in foreign investment activities in Vietnam and some proposed solutions

RESEARCH - DISCUSSION

Truong Quoc Cuong: Controlling risks and ensuring asset quality at Vietnamese commercial banks

Nguyen Hong Yen: Wholesale loan fund model for microfinance institutions

Tran Van Coc: Developing high-quality human resources to meet the requirements of promoting industrialization and modernization in Vietnam today

Nguyen Huy Oanh: Vietnam’s exports respond to trade remedies: Current situation and some solutions

Lai Tien Dinh: Vietnam’s agriculture: Some results achieved in the period 2010-2022, directions and solutions for development in the coming time

Vo Huu Phuoc, Nguyen Thi Tuyet Hang: Building sustainable new-style rural areas in Vietnam today

Tran Thi Hoa: Solutions to enhance green logistics development at Vietnamese logistics enterprises

Nguyen Thi Xuan Quynh: Brief and recommendations for applying IFRS S1, S2 in Vietnam

Trinh Hiep Thien: Study the SASB’s sustainable accounting standards to guide the disclosure of ESG information

Tran Ba Tho, Le Trung Cang: Management and circular use of water resources in the Mekong Delta: Current situation and solutions

WORLD OUTLOOK

Vo Huy Hung, Do Hai Long: Mechanism for collecting, updating and storing beneficial owner information of businesses: International experience and some solutions on business registration in Vietnam

Huynh Thi Thanh Truc: Improving the quality of financial reporting for Vietnamese businesses: Looking from international experience

Nguyen Thuy Quynh: Developing education in Canada and some lessons learned for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Pham Thi Thuy Linh: Building institutions to promote smart city development in Ho Chi Minh City in a new context

Tran Thanh Tung, Mai Bich Hue: Developing infrastructure for the marine economy in the Northern Coastal region in a new context: Case study of Quang Ninh province

Luu Hoai Nam, Doan Huu Xuan: Business environment for enterprises in Hai Phong city: Current situation and solutions

Nguyen Van Tuan: The role of the private economy in Da Nang city: Current situation and solutions

Kieu Mai Huong: Improving the competitiveness of Ha Long tourist destination