Trong nhưng gần đây, doanh nghiệp tư nhân là một bộ phận quan trọng, đóng góp quyết định đến tang trưởng và phát triển kinh tế của đất nước. Thực tế cho thấy, Đảng và Nhà nước đã nỗ lực xây dựng và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân phát triển. Tuy nhiên trong qua trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp tư nhân đang phải đối mặt với không ít khó khan, thách thức, đòi hỏi nhà quản lý điều hành cần có những chính sách thực sự hiệu quả để hỗ trợ cho khu vực này phát triển. Thông qua bài viết, “Cần những chính sách “tiếp sức” cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển”, tác giả Nguyễn Thị Phương Lý đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển. Mời bạn đọc đón đọc.

Phát triển kinh tế biển đảo là một định hướng lớn trong quá trình phát triển nền kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng cho Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó có sự thiếu hịt về nguồn vốn, nên khu vực kinh tế này chưa khai thác hết tiềm năm hiện có để đạt được nhưng thành tựu như kỳ vọng. Vậy làm thế nào để phát huy được những tiềm năng, lợi thế từ khu vực này, mời bạn đọc đón đọc bài viết Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn vốn cho phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam” của tác giả Võ Văn Bình.

Dệt may là một trong những ngành hang có kim ngạch xuất khẩu lớn của Việt Nam, tuy nhiên, thực tế cho thấy, ngành hàng này vẫn đang còn nhiều hạn chế, như: sản xuất mới chủ yếu dừng ở khâu gia công, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên liệu đầu vào, nên giá trị gia tăng thấp. Thông qua bài viết, Ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu”, tác giả Ngô Hải Thanh sẽ tiến hành phân tích thực trạng ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó đề xuất 1 số giải pháp phát triển

Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn về phát triển dược liệu, nhưng ngành công nghiệp dược phẩm nước ta lại đang phải phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu. Điều này gây ra những ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển chung của ngành này. Thông qua bài viết “Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam”, tác giả Nguyễn Quang Hưng sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát về ngành này, đồng thời đề xuất một số giải pháp phát triển.

Biến đổi khí hậu đang là thách thức to lớn đối với sự phát triển nông nghiệp nói chung và đồng bằng song Hồng nói riêng. Thông qua bài viết, “Dự báo tác động của biến đổi khí hậu và quan điểm phát triển nông nghiệp vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng”, tác giả Nguyễn Thị Khuyên sẽ cố gằng làm rõ them những tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Đồng bằng song Hồng, trên có sở đó đưa một số định hướng phát triển nông nghiệp khu vực này. Mời bạn đọc đón đọc.

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Thị Phương Lý: Cần những chính sách “tiếp sức” cho doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển.

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Võ Văn Bình: Cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn vốn cho phát triển kinh tế biển, đảo Việt Nam

Trần Duy Đông: Thực hiện sáng kiến KCN sinh thái thông qua áp dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn: Thực tiễn thí điểm và một số vấn đề đặt ra

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Thu Hoài: Khoảng cách kỳ vọng - hiện thực trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Việt Nam

Nguyễn Thị Chinh Lam: Hạn chế rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam

Hồ Thiện Thông Minh: Thực trạng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử tại Việt Nam

Ngô Hải Thanh: Ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu

Nguyễn Quang Hưng: Một số giải pháp phát triển ngành công nghiệp dược phẩm Việt Nam

Đỗ Văn Tính, Nguyễn Thị Thu Thủy: Giải pháp thu hút khách hàng gửi tiết kiệm tại Agribank, chi nhánh Quảng Nam

Nguyễn Thị Khuyên: Dự báo tác động của biến đổi khí hậu và quan điểm phát triển nông nghiệp vùng ven biển Đồng bằng sông Hồng

Nguyễn Thị Thanh Vân, Đỗ Thu Nga: Phát triển nhân lực tiếp thị kỹ thuật số ngành du lịch Việt Nam

Nguyễn Hữu Danh: Giải pháp gắn kết với các doanh nghiệp trong đào tạo ngành Quản trị nhân lực ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Qúy: Nâng cao chất lượng đào tạo để phát triển nguồn nhân lực ngành logistics Việt Nam

Trần Đăng Bộ, Hoàng Ngọc Hưởng: Phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam

Hồ Thị Đàn: Nâng cao hiệu quả quản trị vật tư tại Công ty Cổ phần Cấu kiện Bê tông Hoàng Anh

NHÌN RA THẾ GiỚI

Lê Xuân Tình: Kinh nghiệm một số tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi trên thế giới và những gợi ý cho các doanh nghiệp Việt Nam

Xayyadeth Vichitlasy: Hoàn thiện chính sách đãi ngộ đối với công chức hành chính của Lào

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Công Viện: Bàn về thực trạng phát triển du lịch cộng đồng tại tiểu vùng Tây Bắc

Mè Thị Loan: Phát triển công nghiệp chế biến nông sản tỉnh Sơn La

Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Đức Việt: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước của huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Phạm Hữu Hùng: Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại một số địa phương và gợi ý cho các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa

Phạm Thế Ninh: Phát triển nguồn nhân lực cho hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng ở Nghệ An

Dương Văn Toàn: Năng lực cạnh tranh của mặt hàng lúa gạo tỉnh Kiên Giang

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Thi Phuong Ly: Esstential policies to facilitate Vietnamese private enterprises

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Vo Van Binh: Improve investment environment to attract capital for developing Vietnam’s sea and island economy

Tran Duy Dong: Implementation of eco-industrial park initiative through the effective utilization of resources and cleaner production: Pilot practice and issues raised

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Thu Hoai: Expectation and reality gap in financial statement audit in Vietnam

Nguyen Thi Chinh Lam: Minimize financial risks at Vietnamese telecommunications enterprises

Ho Thien Thong Minh: Situation of e-commerce enterprises’ competitiveness in Vietnam

Ngo Hai Thanh: Vietnam’s textile and garment industry in global textile value chain

Nguyen Quang Hung: Some solutions to expand Vietnam’s pharmaceutical industry

Do Van Tinh, Nguyen Thi Thu Thuy: Schemes to attract savings customers at Agribank, Quang Nam branch

Nguyen Thi Khuyen: Forecast the impacts of climate change and the viewpoint of agricultural development in the coastal area of Red River Delta

Nguyen Thi Thanh Van, Do Thu Nga: Develop human resources on digital marketing for Vietnam’s tourism industry

Nguyen Huu Danh: To boost the linkage between businesses and Hanoi University of Internal Affairs in training Human resources management

Nguyen Thi Thanh Quy: Enhance training quality to develop Vietnamese human resource in logistics

Tran Dang Bo, Hoang Ngoc Huong: Develop human resource in science and technology for hi-tech agriculture in Vietnam

Ho Thi Dan: Improve the efficiency of material management at Hoang Anh Component Concrete JSC

WORLD OUTLOOK

Le Xuan Tinh: Experiences of several animal feed corporations in the world and suggestions for Vietnamese ones

Xayyadeth Vichitlasy: Complete remuneration policy for civil servants in Laos

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Cong Vien: Discuss the status of community tourism development in the Northwest sub-region

Me Thi Loan: To boost agricultural processing industry in Son La province

Pham Thi Ngoc, Nguyen Duc Viet: Management of capital construction investment from state budget in Thuong Xuan district, Thanh Hoa province

Pham Huu Hung: Experiences of some localities in economic restructuring and suggestions for mountainous districts of Thanh Hoa province

Pham The Ninh: Development of human resource in consumer goods and retail system in Nghe An

Duong Van Toan: Competitiveness of rice products in Kien Giang province