403.000 tỷ đồng vốn mới huy động từ phát hành trái phiếu riêng lẻ

Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết, trong năm 2020, đã có 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, trong đó có 2.228 đợt phát hành thành công, tổng giá trị phát hành thành công đạt 403,4 nghìn tỷ đồng.

403,4 nghìn tỷ đồng gá trị phát hành thành công trong năm 2020 chiếm 69% tổng giá trị đăng ký, tăng 35,9% so với năm 2019. Số doanh nghiệp phát hành thành công là 277 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp đã phát hành thành công 345 triệu USD trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó, huy động trái phiếu chính phủ năm 2020 đạt gần 350.000 tỷ đồng. Trái phiếu chính phủ có kỳ hạn phát hành bình quân duy trì ở mức cao (gần 14 năm) và lãi suất phát hành bình quân đạt thấp hơn 0,78%-1,45% so với mức năm 2019 (2,83%).

Thị trường trái phiếu chính phủ được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành từ năm 2006, với sự hợp sức của nhiều chủ thể để vận hành hiệu quả

Với kết quả trên, giá trị huy động vốn của các doanh nghiệp qua phát hành trái phiếu riêng lẻ đã lớn hơn giá trị huy động vốn của Chính phủ qua kênh trái phiếu chính phủ. Được biết, thị trường trái phiếu chính phủ được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức vận hành từ năm 2006, đến năm 2009, phát triển thành thị trường trái phiếu chính phủ chuyên biệt và liên tục đạt kết quả tốt trong nhiệm vụ giúp Chính phủ huy động vốn.

Kết quả huy động qua kênh trái phiếu riêng lẻ cũng vượt trội hơn hẳn so với kênh phát hành trái phiếu đại chúng. Theo thống kê của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2020, trái phiếu doanh nghiệp phát hành đại chúng đạt mức huy động 39.895 tỷ đồng.

Khi nào xây thị trường trái phiếu doanh nghiệp?

Tại cuộc gặp mặt đầu năm 2021 với ngành chứng khoán, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2021, trước nguy cơ tác động của đại dịch Covid-19, thị trường có thể vẫn sẽ có những diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào các yếu tố chính như thời điểm vắc-xin phòng Covid-19 đối với nền kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam vẫn còn dai dẳng, buộc chúng ta phải luôn luôn cảnh giác và đề phòng. Tuy nhiên với những kinh nghiệm và thành công bước đầu trong phòng chống đại dịch và tiềm năng vị thế sẵn có, Bộ trưởng tin rằng, kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng đang đứng trước những vận hội mới.

Năm 2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao 6 nhiệm vụ cho ngành chứng khoán, trong đó có việc xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ trưởng giao 6 nhiệm vụ cho ngành chứng khoán năm 2021, trong đó có việc đảm bảo an toàn ổn định hệ thống giao dịch, đưa hệ thống công nghệ thông tin mới và hoạt động đồng bộ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Trên cơ sở đó sẽ triển khai xây dựng thêm thị trường phái sinh, trái phiếu doanh nghiệp và các sản phẩm mới theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Như vậy, câu chuyện xây dựng thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã được định hướng, nhưng chưa có thời gian cụ thể để hoàn thành.

Liên quan đến thời điểm Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động, trả lời câu hỏi của báo chí mới đây, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng cho biết, Quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành mới đây có hiệu lực từ ngày 20/02/2021. Cùng với đó, Luật Chứng khoán đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và quy định trong 2 năm kể từ khi Luật có hiệu lực, Sở mới phải đi vào hoạt động. Như vậy, về thời điểm hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, ông Dũng cho biết, sớm nhất là 20/02/2021 và chậm nhất là cuối năm 2023.

Người đứng đầu ngành chứng khoán chia sẻ kỳ vọng các công việc định hình hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ hoàn tất sớm để từ nửa cuối năm 2021, sẽ chính thức thực hiện phần việc tái cấu trúc các thị trường. Theo định hướng của nhà quản lý, Sở GDCK Hà Nội sẽ là nơi tổ chức thị trường phái sinh, thị trường trái phiếu, bao gồm trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sẽ là nơi tổ chức thị trường cổ phiếu./.