Kết quả đạt được đáng tự hào trong 6 tháng đầu năm

Theo UBND TP. Cần Thơ, tăng trưởng kinh tế của Thành phố đạt gần 9,2%, tăng 8,26% so với cùng kỳ năm trước, cao gần gấp rưỡi so với mức tăng bình quân của cả nước (6,28%) và cao hơn 4 thành phố trực thuộc Trung ương còn lại là Hà Nội 7,8%, Hải Phòng 9,12%, Đà Nẵng 8,15% và TP. Hồ Chí Minh là 8,55%.

Có được kết quả trên nhờ Cần Thơ đã tích cực triển khai nhiều giải pháp ổn định giá cả thị trường, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, từ đó giúp nhiều nhà đầu tư lớn tiếp tục đầu tư vào địa bàn, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh tiếp tục có mức tăng trưởng cao.

Trong 6 tháng đầu năm, TP. Cần Thơ đã thu hút thêm 9 dự án mới đầu tư vào các khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng nguồn vốn là 29 triệu USD, với doanh thu đạt trên 750 triệu USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Tổng mức hàng hóa bán ra và kinh doanh dịch vụ đạt gần 76.350 tỷ đồng, tăng gần 14% so với cùng kỳ; trong đó tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 42.200 tỷ đồng, đạt gần 53% kế hoạch, tăng trên 13% so với cùng kỳ.

Tình hình xuất khẩu hàng hóa mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng một số mặt hàng nông sản, thủ công mỹ nghệ vẫn đạt giá trị tăng trưởng cao, như: xuất khẩu gạo tăng gần 25% về lượng và 20,7% về giá trị, xuất khẩu thủ công mỹ nghệ tăng 26,7%, rau quả tăng 12,3%, dệt may tăng 11,5%...

Đặc biệt, lĩnh vực du lịch của Thành phố có mức tăng trưởng nhảy vọt với tổng lượt khách đến lưu trú đạt gần 1 triệu khách; trong đó có 103.550 khách quốc tế, đạt 73% so với kế hoạch, tăng 60% so với cùng kỳ, doanh thu toàn ngành đạt 970 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ.

Cũng nhờ kinh tế có mức tăng trưởng cao đã giúp TP. Cần Thơ thu ngân sách đạt khá. Trong 6 tháng đầu năm 2015, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 8.819 tỷ đồng, đạt 84,7% dự toán Hội đồng nhân dân giao, tăng 50% so với cùng kỳ.

Nhiều việc phải làm trong 6 tháng cuối năm

Những tháng cuối năm 2015, Cần Thơ sẽ tập trung ổn định kinh tế, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu. Trong đó, Thành phố sẽ đẩy mạnh triển khai Chương trình hành động về thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng giai đoạn 2013-2020 theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.

Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ và Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 28/5/2015 của UBND Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ, gắn với thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh cấp; tăng cường tiếp xúc, đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

Tăng cường các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài; thường xuyên tiếp xúc các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư sau khi cấp phép, đảm bảo các dự án hoạt động có hiệu quả, đúng tiến độ.

Thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, đặc biệt là đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thông qua khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực đưa hàng hóa về các vùng ngoại thành nhằm mở rộng và thiết lập thị trường vững chắc cho hàng hóa sản xuất trong nước.

Tập trung vốn cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Tham gia tích cực Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp, chương trình cho vay bình ổn giá và các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục xây dựng, quảng bá sản phẩm, thương hiệu du lịch Cần Thơ; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch, trong đó tập trung phát triển các tuyến du lịch đường sông gắn với di tích lịch sử - văn hóa và làng nghề, du lịch tâm linh.

Tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thu hút mạnh doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn để chuyển nhanh lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

Ngoài ra, huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách, như: Thực hiện các giải pháp huy động các nguồn vốn trong xã hội; đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức đầu tư; nghiên cứu thực hiện mô hình hợp tác theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và các hình thức đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước, huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Xây dựng hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các quy định về hỗ trợ đầu tư; chính sách khuyến khích xã hội hóa một số lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp đến năm 2020.

Quản lý chặt chẽ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; rà soát, xác định thứ tự ưu tiên, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải. Tập trung đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, hạn chế tối đa nợ đọng xây dựng cơ bản; quan tâm chất lượng công trình, an toàn lao động. Kiên quyết xử lý các chủ đầu tư chậm triển khai các dự án, phấn đấu giải ngân vốn kế hoạch đạt từ 95% trở lên.

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới./.