Để thực hiện đề xuất trên, Phó Thủ tướng giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xử lý cụ thể theo quy định.

Mô hình Dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Trước đó, vào tháng 10/2015, Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho biết, chủ đầu tư Dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh đã đề xuất nâng tổng mức đầu tư giai đoạn tiếp theo lên khoảng 28,5 tỷ USD.

Nếu đề xuất Dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh tăng vốn lên 28,5 tỷ USD được Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý, Formosa Hà Tĩnh sẽ tiếp tục là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam; Đồng thời, liên hợp gang thép này sẽ có công suất 22,5 triệu tấn so với 7,5 triệu tấn hiện nay, với 6 lò cao thay vì 2 lò cao, tức là quy mô sẽ tăng gấp 3 lần.

Được biết, trước đó vào cuối năm 2012, Formosa đã tăng vốn đầu tư từ 7,9 tỷ USD lên 9,9 tỷ USD và đã được tỉnh Hà Tĩnh cấp chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

Dự án Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương do Tập đoàn Công nghiệp nặng Formosa đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh. Dự án đã được khởi công ngày 6/7/2008. Giai đoạn 1, công suất của Nhà máy liên hợp gang thép là 7,5 triệu tấn/năm và Cảng Sơn Dương là 30 triệu tấn hàng/năm.

Giai đoạn 2 của dự án nâng công suất nhà máy liên hợp gang thép lên 15 triệu tấn/năm và công suất cảng lên 60 triệu tấn/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động

Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những khu liên hợp gang thép lớn nhất Ðông Nam Á, đáp ứng nhu cầu thép trong nước và tham gia xuất khẩu các loại phôi thép, thép tấm cuộn cán nóng, thép thành phẩm, tạo việc làm cho gần 10.000 lao động./.