Sau 8 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Nghi Xuân đã huy động nguồn lực gần 2.600 tỷ đồng, trong đó, ngân sách nhà nước và nguồn vốn lồng ghép gần 900 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 900 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp gần 145 tỷ đồng, nhân dân đóng góp và nguồn xã hội hóa trên 450 tỷ đồng…

Cở sở vật chất hạ tầng tại các xã thuộc huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tỉnh ngày một khang trang, sạch đẹp

Đến nay, huyện Nghi Xuân đã có 17/17 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 9/9 tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới gồm: quy hoạch, giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội.

Trước đó, ngày 28/11/2018, theo báo cáo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, huyện Nghi Xuân đã có 17/17 xã được UBND Tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các xã sau khi đạt chuẩn đều tiếp tục nỗ lực nâng mức chuẩn lên tầm cao mới, nhất là về xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong đó, toàn Huyện có 9.537/28.458 hộ dân được lấy ý kiến thăm dò về chỉ số hài lòng với 9 tiêu chí đạt chuẩn huyện nông thôn mới, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, y tế, văn hóa, giáo dục, sản xuất, môi trường, an ninh trật tự xã hội. Theo đó, 9/9 tiêu chí này đạt tỷ lệ 34%, cao hơn hẳn so với mức quy định (mức quy định từ 20%-25%).

Cùng thời gian đó, đoàn công tác Văn phòng nông thôn mới Trung ương có chuyến làm việc tại huyện Nghi Xuân và đánh giá cao kết quả xây dựng nông thôn mới chung của Huyện. Qua kiểm tra nhanh của Hội đồng thẩm định cấp tỉnh cho thấy, mặt bằng chung của các xã được đề nghị xét duyệt có nhiều kết quả tốt, người dân phấn khởi, đồng tình, nhất trí cao.

Có thể nói, tham gia vào chương trình xây dựng nông thôn mới, diện mạo huyện nông thôn Nghi Xuân có nhiều thay đổi: Cơ sở vật chất hạ tầng được nâng cao đảm bảo đạt chuẩn, đặc biệt là hệ thống cơ sở vật chất văn hóa xã và các thôn, đường giao thông trục thôn, xóm; môi trường cảnh quan có nhiều chuyển biến rõ rệt, phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu từng bước đi vào chiều sâu.../.