Một góc thành phố Hải Phòng
Một góc thành phố Hải Phòng

Ngay những tháng đầu năm 2021, Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung đã phải gồng mình để đối phó với dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Thành phố đã nỗ lực không ngừng vừa phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Kết quả, trong 09 tháng đầu năm 2021, kinh tế -xã hội Thành phố tiếp tục đà tăng trưởng và phát triển; công tác phòng chống dịch bệnh đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng và chính quyền Thành phố.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế đạt tăng trưởng cao

Tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố trong 09 tháng đầu năm 2021 ước tăng 12,28% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 11,39% của 9 tháng năm 2020 và thấp hơn mức tăng 16,42% của năm 2019.

Trong mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế thành phố Hải Phòng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,23%, đóng góp 0,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 19,9%, đóng góp 10,21 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 3,96%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung cuả toàn Thành phố.

Hoạt động tài chính đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố trong 09 tháng đầu năm 2021 đạt 67.019,3 tỷ đồng, bằng 120,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng chi ngân sách địa phương trong 09 tháng đầu năm 2021 đạt 16.174,6 tỷ đồng, bằng 111,7% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: chi đầu tư phát triển trong chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 6.325,1 tỷ đồng; chi thường xuyên ước đạt 8.155,9 tỷ đồng).

Hoạt động ngân hàng tiếp tục có nhiều tín hiệu lạc quan. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 30/9/2021 đạt 254.751 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước. Tổng dư nợ cho vay đến 30/9/2021 đạt 139.738 tỷ đồng, tăng 11,77% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân trong 09 tháng năm 2021 tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 09 tháng đầu năm 2021 ước đạt 118.824,8 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ 1,38%, trong đó: khu vực nhà nước ước đạt 10.144,7 tỷ đồng, tăng 0,89% so với cùng kỳ; khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 65.150,3 tỷ đồng, giảm 12,29% so với cùng kỳ; khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 43.529,8 tỷ đồng, tăng 32,44% so với cùng kỳ.

09 tháng đầu năm 2021, tổng thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.849,47 triệu USD, gấp 3,25 lần so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 113,97% kế hoạch. Trong đó tổng thu hút cấp mới và tăng vốn trên toàn Thành phố đạt 2.840,91 triệu USD và 8,56 triệu USD vốn đăng ký thông qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

09 tháng đầu năm 2021, toàn Thành phố đã ghi nhận có thêm 2.185 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký ước đạt 20.554,5 tỷ đồng, tăng 3,55% về số doanh nghiệp và tăng 6,22% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,4 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp trong 09 tháng đầu năm 2021 nhìn chung ổn định và phát triển.

Các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ghi nhận nhiều cố gắng nỗ lực, cụ thể:

Về sản xuât nông nghiệp, trong 09 tháng năm 2021 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn Thành phố ước đạt 34.692,5 ha, bằng 99,46% so với vụ mùa năm trước; diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố ước đạt 8.178,9 ha, bằng 100,53% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng cây ăn quả toàn thành phố ước đạt 85,7 nghìn tấn, tăng 215 tấn so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn trâu ước đạt 4,07 nghìn con, giảm 6,38% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò ước đạt 8,89 nghìn con, giảm 10,03%; tổng đàn lợn toàn thành ước đạt 144,37 nghìn con, tăng 12,70% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất lâm nghiệp trong 09 tháng năm 2021 duy trì ở mức ổn định, sản lượng gỗ và củi khai thác chủ yếu được khai thác và thu nhặt từ cây lâm nghiệp trồng phân tán nên có xu hướng giảm.

Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản trong 09 tháng đầu năm 2021 ước đạt 141.288,7 tấn, tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất công nghiệp trong 09 tháng đầu năm ghi nhận tăng trưởng cao. Chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp thành phố (IIP) trong 09 tháng đầu năm 2021 tăng 19,68% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 09 tháng đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng 150,72%; giấy và bìa nhăn tăng 137,21%; Phân bón (NPK) tăng 53,36%; lốp ô tô tăng 30,3%; bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) tăng 41,02%;…

Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong 09 tháng đầu năm 2021 ước đạt 112.070,7 tỷ đồng, tăng 7,49% so với cùng kỳ năm trước, bằng 69,78% kế hoạch (kế hoạch năm 2021 đạt 160.608 tỷ đồng); sản lượng hàng hóa thông qua cảng trên địa bàn Thành phố đạt 106.318 nghìn tấn, tăng 8,03% so với cùng kỳ năm 2020.

Kim ngạch xuất khẩu trong 09 tháng đầu năm 2021 ước đạt 18.537,6 triệu USD, tăng 25,52% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 15.987,8 triệu USD, tăng 22,54% so với cùng kỳ.

Kim ngạch nhập khẩu trong 09 tháng đầu năm 2021 ước đạt 18.236,1 triệu USD, tăng 26,61% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ước đạt 14.737,2 triệu USD, tăng 24,92% so với cùng kỳ.

Hoạt động văn hóa-xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

Hải Phòng giữ vững đà tăng trưởng và phát triển kinh tế- xã hội

Cầu Hoàng Văn Thụ, thành phố Hải Phòng

Công tác giáo dục, đào tạo trong tình hình dịch bệnh hết sức khó khăn, song được Thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Các trường học đã triển khai thực hiện kế hoạch học tập năm học 2021-2022; chỉ đạo các trường học tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2021. Lễ khai giảng được tổ chức online nhưng vẫn đầy đủ các nghi thức trang trọng, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh. Thành phố đã tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và đào tạo. Năm học vừa qua, Hải Phòng có tỷ lệ 99,64% học sinh đạt tốt nghiệp.

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được Chính quyền Thành phố tổ chức chỉ đạo và kiểm tra sát sao, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện nhiều giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, qua đó đã đảm bảo an toàn sức khỏe và xây dựng niềm tin vững chắc cho nhân dân.

Công tác tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng trẻ em, phụ nữ có thai được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin cho trẻ em dưới 1 tuồi đạt: 19.378 trẻ; tiêm trủng vắc xin VGB trong vòng 24 giờ đầu sau sinh đạt: 15.663 trẻ; tiêm nhắc lại vắc xin sởi mũi 2 đạt: 19.436 trẻ và DPT mũi 4 cho trẻ 18 tháng tuổi đạt: 18.369 trẻ; phụ nữ có thai được tiêm > 2 liều UV đạt: 17.407 phụ nữ.

Công tác khám chữa bệnh được chú trọng, triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng khám, điều trị tại các tuyến; tăng cường các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật trong việc chủ động khám sàng lọc, xét nghiệm và điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tuyến.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong 9 tháng năm 2021 tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Thành phố đã thẩm định, đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 209 cơ sở; hồ sơ tự công bố sản phẩm: 113 giấy; cấp giấy công bố sản phẩm: 14 giấy. Số vụ ngộ độc thực phẩm trong kỳ là 03 vụ, với 90 người mắc, tăng 01 vụ so với năm 2020.

Công tác an toàn giao thông, phòng chống chay nổ đã có nhiều cố gắng, hạn chế tối đa các vụ việc mất an toàn giao thông, giảm đáng kể các trường hợp tai nạ giao thông nặng và chết người; công tác phòng chữa cháy được quan tâm thường xuyên, giảm đáng kể thiệt hại về người và tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố./.