Hãy là tấm gương, biến ước mong thành hành động để hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đất nước
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Chúng ta tự hào là cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tự hào được làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Lê Tiên

“Chúng ta đang ở thời điểm hết sức quan trọng…”

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chúng ta đang ở thời điểm hết sức quan trọng, vừa tiếp tục cùng cả nước nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định vĩ mô, đồng thời cần chủ động nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị trước những điều kiện cần thiết để nền kinh tế sớm phục hồi, phát triển nhanh và bền vững khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

Bộ trưởng cho biết, nếu kiểm soát tốt dịch bệnh vào tháng 9, thì cần triển khai kế hoạch phục hồi tăng trưởng ngay sau đó. “Cuối năm nền kinh tế dự báo đạt tăng trưởng GDP khoảng 3,5%-4%. Mặc dù chưa đạt được mục tiêu đặt ra của cả năm, nhưng để đạt được mức tăng trưởng này, chúng ra cần nỗ lực rất lớn”, Người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ.

Từ đầu năm 2021 đến nay, nhiều Nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội đã được ban hành, triển khai thực hiện mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, ngành Kế hoạch và Đầu tư nói chung đóng vai trò tham mưu quan trọng, đó là Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các Kế hoạch 5 năm 2021-2025 về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công trung hạn...

Để cụ thể hóa các chỉ đạo của Đảng và Quốc hội, Bộ trưởng cho biết, Bộ đã bám sát, kịp thời xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều Nghị quyết định hướng lộ trình triển khai và điều hành quan trọng như: Nghị quyết số 99/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; các Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ, các Nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19,...

Cùng với đó, toàn Ngành đang tổ chức xây dựng, thẩm định nhiều quy hoạch cấp quốc gia, các Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia... Đây sẽ là những cơ sở nền tảng để thực hiện các mục tiêu 5 năm 2021-2025 của cả nước. Bộ trưởng cho biết, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, Đề án cơ cấu lại nền kinh tế, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh…, cũng đang được đồng thời xây dựng, hoàn thiện với mục tiêu định hình con đường đưa Đất nước sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng bền vững ngay trong những năm đầu kế hoạch 5 năm.

Hãy là tấm gương, biến ước mong thành hành động để hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đất nước
“Với lịch sử truyền thống, niềm tự hào của Ngành, tôi mong muốn từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy biến quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm, mong ước của mình thành hành động, để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, lòng mong mỏi của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân”, Bộ trưởng kỳ vọng.

Nhiệm vụ ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao!

“Nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao. Đất nước đang trải qua giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn”. Bộ trưởng nhấn mạnh và cho biết, thời kỳ “hậu Covid-19 mở ra cơ hội cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, tham gia vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu đang rộng mở, nâng cao năng lực nội tại và sức cạnh tranh của nền kinh tế thuận lợi hơn, đặc biệt khi kinh tế không tiếp xúc, thương mại điện tử của Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Trước yêu cầu, vận mệnh và thời cơ của đất nước, người đứng đầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của Ngành.

“Phải duy trì được bản lĩnh kiên định, dám nghĩ dám làm; đi tiên phong với tầm nhìn mới và tư duy đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ; phải giữ một cái đầu lạnh để có thể tỉnh táo nhận định tình hình, biến khó khăn, thách thức thành cơ hội; nhưng cũng cần một trái tim nóng để nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, biết đồng cảm, chia sẻ và cống hiến, hướng tới vì hạnh phúc của Nhân dân, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, xây dựng nét văn hóa nhân văn, sống có tình người của ngành Kế hoạch và Đầu tư”, Bộ trưởng chỉ rõ.

Trong đó, trước hết từng đơn vị, từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn; làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố, khẳng định và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả và vị thế của đơn vị, cá nhân trong hệ thống.

3 nội dung lớn trong phong trào thi đua của Ngành giai đoạn 2021-2025

Chọn chủ đề phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 là: “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chủ động chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”, Bộ trưởng đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động thực hiện 3 nội dung.

Một là, hưởng ứng mạnh mẽ lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để bảo đảm chiến thắng đại dịch Covid-19.

Hai là, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt theo phát động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: “Phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ba là, huy động sức mạnh, trí tuệ tập thể; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; cam kết quyết tâm hành động hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước đề ra với phương châm “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân trước dịch bệnh là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu; bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời các đối tượng dễ bị tổn thương, đối tượng gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, chuẩn bị kỹ các điều kiện, sẵn sàng tận dụng cơ hội để phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách”.

“Với lịch sử truyền thống, niềm tự hào của Ngành, tôi mong muốn từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hãy biến quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm, mong ước của mình thành hành động cụ thể, thành kết quả rõ ràng đóng góp vào thành công chung của Ngành, của Bộ và đơn vị mình, để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhà nước, lòng mong mỏi của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân”, Bộ trưởng kỳ vọng.

Bộ trưởng yêu cầu các lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo cơ quan kế hoạch đầu tư các cấp nêu cao tinh thần gương mẫu, nghiêm túc, trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

“Các đồng chí hãy là tấm gương, niềm cảm hứng lan tỏa những hành động, nghĩa cử cao đẹp trong công việc và cuộc sống để chúng ta cùng nhau thực hiện thành công, hiệu quả và hiện thực hóa được mục tiêu kế hoạch đề ra”, Bộ trưởng nhấn mạnh./.