Theo đó, Nguyên đơn là Hiệp hội các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ và Hiệp hội mật ong Sioux.

Hàng hóa bị điều tra là Mật ong thô được phân loại theo mã của Hoa Kỳ là 0409.00.0005, 0409.00.0035, 0409.00.0045, 0409.00.0056 và 0409.00.0065. Các doanh nghiệp cần kiểm tra đối chiếu với mã HS và mô tả sản phẩm của Hoa Kỳ khi xuất khẩu.

Các quốc gia bị điều tra gồm có: Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Ấn Độ, U-crai-na và Việt Nam.

Thời kỳ thu thập số liệu bán phá giá (POI): Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/3/2021.

Biên độ bán phá giá do DOC ước tính với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam: Trong khoảng 47,56% - 138,23%.

Dự kiến, thời gian điều tra là 12 tháng (có thể gia hạn thêm 6 tháng theo quy định của Hoa Kỳ).

Hiện nay, DOC đã ban hành Bản câu hỏi về lượng và giá trị (Q&V) xuất khẩu để xem xét lựa chọn bị đơn bắt buộc. Thời hạn nộp Bản câu hỏi Q&V đến 17 giờ ngày 27 tháng 5 năm 2021 (theo giờ Hoa Kỳ). DOC sẽ đưa ra thông báo lựa chọn bị đơn bắt buộc vào ngày 31 tháng 5 năm 2021. Trên cơ sở lựa chọn bị đơn bắt buộc, DOC sẽ ban hành bản câu hỏi đầy đủ cho các doanh nghiệp và thời hạn trả lời là 30 ngày.

Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, Bộ Công Thương khuyến nghị các hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên quan, cần hợp tác với DOC trả lời Bản câu hỏi Q&V. Các doanh nghiệp đã trả lời bản câu hỏi Q&V này nhưng không được lựa chọn làm bị đơn bắt buộc có thể nộp đơn xin hưởng thuế suất riêng rẽ (separate rate). Trong các vụ việc trước đây DOC điều tra, nếu doanh nghiệp không trả lời bản câu hỏi Q&V thì không được DOC xem xét hưởng thuế suất riêng rẽ;

Đọc kỹ hướng dẫn của DOC để trả lời và nộp Bản trả lời câu hỏi theo đúng định dạng và thời hạn quy định. Việc chậm nộp so với thời hạn quy định hầu như không được DOC chấp nhận trong mọi trường hợp;

Đồng thời, thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho Bộ Công Thương (Cục Phòng vệ thương mại) để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, Bộ Công Thương lưu ý: Bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc Cơ quan điều tra Hoa Kỳ sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế CBPG cao nhất. Trước đó, ngày 21/4/2021, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm mật ong có xuất xứ từ Việt Nam và 4 nước khác từ Hiệp hội Các nhà sản xuất mật ong Hoa Kỳ và Hiệp hội Mật ong Sioux.

Theo Hội Nuôi ong Việt Nam (VBA), mức thuế chống bán phá giá mà phía nguyên đơn đề nghị áp cho mật ong của Việt Nam lên tới 207%, cao hơn nhiều so với mức thuế đề xuất cho các nước xuất khẩu khác vào Mỹ như Brazil (114%), Ấn Độ (34%-99%), Ukraine (11%-95%) và Argentina (17-23%).

Nếu phải chịu mức thuế này, mật ong Việt Nam sẽ khó tiêu thụ tại thị trường Hoa Kỳ vì không thể cạnh tranh nổi với mật ong từ các nước khác. Trong khi Hoa Kỳ đang mua tới hơn 90% lượng mật ong xuất khẩu hàng năm của Việt Nam.

Theo số liệu của hải quan Hoa Kỳ, xuất khẩu mật ong của Việt Nam vào thị trường này đạt khoảng 50.700 tấn năm 2020, chiếm khoảng 25,8% tổng lượng nhập khẩu mật ong của Hoa Kỳ./.